intTypePromotion=1

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2020-2021 - Đề 4

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
4
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2020-2021 - Đề 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn thử sức bản thân thông qua việc giải những bài tập trong Đề kiểm tra giữa HK2 lớp 10 năm 2020-2021 môn Toán - Đề 4 sau đây. Tài liệu phục vụ cho các bạn đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2020-2021 - Đề 4

  1. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Toán 10 - Khối 10 Thời gian làm bài: 90 phút  Đề số 4 Câu 1.Nếu  a  2c  b  2c  thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?  1 1 A.  3a  3b .  B.  a2  b2 .   C.  2a  2b .  D.   .  a b Câu 2.Nếu  2a  2b  và  3b  3c  thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?  A.  a  c .  B.  a  c .  C.  3a  3c .  D.  a 2  c 2 .  Câu 3.Một tam giác có độ dài các cạnh là  1, 2, x  trong đó  x  là số nguyên. Khi đó,  x  bằng  A.  1.  B.  2 .  C.  3 .  D.  4 .  Câu 4. Trong các mệnh đề sau đây với a, b, c, d > 0, tìm mệnh đề sai.  a a ac a a ac A.       b b bc b b bc a c a ac c a c C.      
  2. a 2  b2 c2 2c 2  2b 2  a 2 C.  ma2   .    D.  ma2  .  2 4 4 Câu 10. Cho tam giác ABC. Tìm công thức sai:  a a A.  2R .   B.  sin A  .    sin A 2R c sin A C.  b sin B  2R .   D.  sin C  .    a Câu 11.  Tập nghiệm của bất phương trình  3   2 x    x  là  A.   ;3 .  B.   3;  .  C.   ;1 .  D.  1;  .  Câu 12.  Câu nào sau đây đúng?.  Miền nghiệm của bất phương trình  4  x  1  5  y  3  2 x  9  là nửa mặt phẳng chứa  điểm  A.   0;0  .  B.  1;1 .  C.   1;1 .  D.   2;5  .  Câu 13. Tập xác định của hàm số  y  4 x  3  5 x  6  là  6  6  3  3 6 A.   ;   .  B.   ;   .  C.   ;   .  D.   ;  .  5  5  4  4 5 Câu 14. Tam giác  ABC  có  BC  21cm,  CA  17cm,  AB  10cm . Tính bán kính  R  của đường tròn  ngoại tiếp tam giác  ABC .  85 7 85 7 A.  R  cm .  B.  R  cm .  C.  R  cm .  D.  R  cm .  2 4 8 2   Câu 15.  Cho biểu thức  f  x   2 x  4.  Tập hợp tất cả các giá trị của  x  để  f  x   0  là  1  A. S   2;   .   B. S   ;   .       2    C. S    ; 2.   D. S   2;   .       7 Câu 16. Cho bất phương trình:  x  5x  23  . Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình là:  6 A.  6  .  B.  7  .  C.  6  .  D.  7  .  Câu 17. Với giá trị nào của  m  thì bất phương trình  m 2 x  1   3m  2  x   vô nghiệm ?  A.  m  2  .  B.  m  1  .  C.    .  D.  m  2 và  m  1  .    x  5  0 Câu 18. Hệ bất phương trình     tương đương với hệ bất phương trình nào sau đây?  3x  1  x  4
  3. x  5  x  5  x  5  x  5                 A.   .                      B.   .           C.   .        D.   .  2x  5 2x  5 x  5 2x  5 ( x  3)(4  x)  0 Câu 19. Hệ bất phương trình    có nghiệm khi:  x  m 1   A. m  –2  C.  m = 5  D. m > 5  Câu 20. Tam giác  ABC  có  AB  9 cm,  AC  12 cm và  BC  15 cm. Tính độ dài đường trung tuyến  AM  của tam giác đã cho.  15 13 A.  AM  cm.  B.  AM  10 cm.  C.  AM  9 cm.  D.  AM  cm.  2 2   60 . Tính độ dài cạnh  AC .  Câu 21. Cho hình thoi  ABCD  cạnh bằng  1 cm  và có  BAD A.  AC  3.    B.  AC  2.    C.  AC  2 3.    D.  AC  2.   3x Câu 22.Tập nghiệm của bất phương trình  2  1  là  x 4 A.  S   , 4    1,1   4,   .  B.  S   , 4 .  C.  S   1,1 .  D.  S   4,   .    60 . Tính độ dài cạnh  BC .  Câu 23. Tam giác  ABC  có  AB  2, AC  1  và  A   A.  BC  1.   B.  BC  2.    C.  BC  2.   D.  BC  3.   Câu 24. Tìm các giá trị của tham số  m  để bất phương trình  x 2  2m 1 x  m  0  có tập nghiệm  là   .  1 1 A.  m  .     B.  m   .     2 2 C.  m  .     D. Không tồn tại m.      x  1  t Câu 25. Xác định a để hai đường thẳng  d1 : ax  3 y – 4  0  và  d2 :   cắt nhau tại một điểm    y  3  3t  nằm trên trục hoành.  A.  a  1.   B.  a  1.   C.  a  2.   D.  a  2.   Câu 26. Phương trình  m  3m  2  x  2m x  5  0  có hai nghiệm trái dấu khi   2 2 2 A.  m  1;2 .     B.  m  ;1  2; .   m  1 C.   .    D.  m .   m  2 1 Câu 27. Tìm tập xác đinh  D  của hàm số  y  x 2  x  6  .   x 4 A.  D   4; 3  2; .    B.  D   4; .     
  4. C.  D  ;3   2; .    D.  D   4;  3   2;   .     Câu 28. Lập phương trình của đường thẳng    đi qua giao điểm của hai đường   thẳng  d1 : x  3 y 1  0 ,  d2 : x  3 y  5  0  và vuông góc với đường thẳng  d3 : 2 x  y  7  0 .  A.  3 x  6 y  5  0 .    B.  6 x  12 y  5  0 .  C.  6 x  12 y 10  0 .  D.  x  2 y  10  0 .  2x 2  7x  7 Câu 29. Tập nghiệm  S  của bất phương trình   1  là  x 2  3 x 10 A. Hai khoảng.     B. Một khoảng và một đoạn.     C. Hai khoảng và một đoạn.   D. Ba khoảng.  Câu  30. Tam thức bậc hai  f  x   2 x 2  2 x  5  nhận giá trị dương khi và chỉ khi  A.  x  0; .   B.  x  2; .   C.  x  .   D.  x  ;2 .   Câu 31. Tập nghiệm của bất phương trình  x 1  x  2  3  là  A.  1;2 .    B.  2; .    C.  ;1.    D.   2;1.     Câu 32. Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng   d1 : 2 x  y  10  0  và  d2 : x  3 y  9  0.   A.   30 o.    B.  45o.   C.  60o .   D.  135o .   Câu 33. Bất phương trình :  3x  3  2 x 1  có nghiệm là    2  2  A.   4; .   B.  ;  .   C.   ;4  .   D.  ;4 .    5 5  Câu 34. Bất phương trình  3x  4  2  có nghiệm là    2  2  A.  ;   2; .    B.   ;2 .       3 3   2 C.  ;  .      D.  2; .    3 1 2 3 Câu 35. Bất phương trình     có tập nghiệm là  x x 4 x 3 A.  S  ;12   4;3  0; .    B.  S  12; 4    3;0 .      C.  S  ;12    4;3  0; .   D.  S  12; 4    3;0 .   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2