intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề kiểm tra HK 1 môn GDCD lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Yên Lạc 2 - Mã đề 295

Chia sẻ: Trang Lieu Nguyen | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:5

49
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo Đề kiểm tra HK 1 môn GDCD lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Yên Lạc 2 - Mã đề 295 tư liệu này sẽ giúp các bạn tổng quan kiến thức đã học, hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong đề thi cũng như cách tính điểm. Hy vọng đề thi giúp ích cho các bạn trong kì thi sắp tới!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra HK 1 môn GDCD lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Yên Lạc 2 - Mã đề 295

  1. Trang 1/5 – Mã đề: 295 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC                  KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2017­2018             Trường THPT Yên Lạc 2                                                     ĐỀ THI MÔN GDCD 12                                                                                     Thời gian làm bài: 45 phút không kể thời gian giao đề                                                                                                                     Đề gồm: 05 trang Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .SBD: . . . . . . . . . .......Lớp: . .                            Mã đề: 295  Câu 1. Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ  nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định tự  do kinh   doanh theo quy định của pháp luật là A. trách nhiệm của công dân. B. quyền của công dân. C. nghĩa vụ của công dân. D. quyền và nghĩa vụ của công dân.  Câu 2. Tòa án nhân dân huyện X ra quyết định giải quyết tranh chấp về việc sở hữu tài sản giữa  ông N và bà M. Trong trường hợp này tòa án nhân dân huyện X đã ́ ̣ A. ap dung pháp lu ật.                                         B. tuân thủ pháp luật. C. sử dụng pháp luật. D. thi hành pháp luật.  Câu 3.    Sau khi thỏa thuận về việc kí kết hợp đồng lao động H đã được nhận vào làm việc tại   công ty X với thời hạn xác định nhưng trong hợp đồng lại không ghi rõ H làm công việc gì. Theo  em, trong trường hợp này H nên làm gì? A. Trao đổi và đề nghị công ty X bổ sung vào quy định này. B. Chấp nhận vào làm việc theo hợp đồng lao động. C. Vào làm việc, yêu  cầu bổ sung sau. D. Tự bổ sung nội dung công việc vào hợp đồng.  Câu 4. Theo quy định của pháp luật, bình đẳng trong kinh doanh được thực hiện trong quan hệ nào dưới   đây? A. Cạnh tranh. B. Cung cầu. C. Kinh tế. D. Sản xuất.  Câu 5. Giám đốc công ty X nhận mức án 10 năm tù về  tội cố ý làm trái quy định của nhà nước   trong lĩnh vực kinh tế, gây hậu qủa nghiêm trọng là thể hiện nội dung bình đẳng về A. trách nhiệm pháp lí. B. nghĩa vụ đạo đức. C. nghĩa vụ pháp lí. D. trách nhiệm đạo đức.    Câu 6. Mục đích của Nhà nước trong thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc nhằm khắc   phục A. sự chênh lệch về trình độ học vấn một số dân tộc. B. sự chêch lệch về phát triển kinh tế giữa các dân tộc. C. sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc. D. sự phân hóa giàu nghèo giữa các dân tộc.   Câu 7.  Giáo dân vùng giáo xứ  Phát Diệm ( Kim Sơn, Ninh Bình) đón lễ  Giáng Sinh 2016 trong   không khí sôi động và hoành tráng, thu hút nhiều giáo dân và khách thập phương về  đây. Chính   quyền địa phương và các cơ  quan chức năng đã tạo mọi điều kiện, đảm bảo an ninh,giữ  vững   trật tự để lễ Noel diễn ra thuận lợi, an toàn và ấn tượng với du khách. Việc làm này thể hiện nội   dung bình đẳng nào về vấn đề tôn giáo? A. Giáo lí tôn giáo được  chính quyền công nhận. B. Trụ sở tôn giáo được chính quyền bảo vệ và tự do hoạt động. 1
  2. Trang 2/5 – Mã đề: 295 C. Các tín đồ tôn giáo được chính quyền địa phương bảo vệ tuyệt đối. D. Hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước bảo hộ.  Câu 8. Nội dung của các văn bản pháp luật không được trái với Hiến pháp thể hiện đặc trưng nào   của pháp luật? A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. B. Tính quy phạm, phổ biến. C. Tính chặt chẽ của các quy phạm. D. Tính quyền lực và bắt buộc chung.  Câu 9. Anh A mang chiếc xe máy là tài sản chung của 2 vợ chồng đi bán mà không bàn bạc với   vợ. Trong trường hợp này anh A đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ  và chồng trong quan hệ  nào dưới đây? A. Nhân thân. B. Tiền bạc. C. Kinh tế. D. Tài sản.  Câu 10. Ở nước ta cơ quan nào có quyền ban hành luật? A. Chủ tịch nước. B. Toàn án nhân dân tối cao. C. Quốc hội. D. Thủ tướng Chính Phủ. Câu 11.  Ở địa phương em xuất hiện một số người lạ mặt cho tiền và vận động mọi người tham  gia một tôn giáo lạ. Trong trường hợp này, em sẽ  xử  sự như thế nào cho đúng với quy định của  pháp luật? A. Nhận tiền nhưng không tham gia. B. Không quan tâm cũng không nhân tiên.̣ ̀ C. Nhận tiền và vận động mọi người cùng tham gia. D. Không nhận tiền và báo chính quyền địa phương. ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ược phep lai xe co dung tich xi lanh bao nhiêu?  Câu 12. Theo quy đinh cua phap luât, hoc sinh đu 16 tuôi đ ́ ́ ́ ́ A. Dươi 50 cm3. ́ B. Tư 50 cm3­70 cm3. ̀               C. 90 cm3. D. 110 cm3.  Câu 13. Khi tham gia vào các quan hệ xã hội, công dân đều xử sự phù hợp với quy định của pháp   luật là nội dung cuả khái niệm nào dưới đây? A. Giáo dục pháp luật. B. Thực hiện Pháp luật. C. Phổ biến pháp luật. D. Ban hành pháp luật.   Câu 14.  Việc làm nào dưới đây  không  đúng khi các doanh nghiệp thực hiện quyền bình đẳng  trong kinh doanh? A. Tự chủ đăng kí kinh doanh. B. Tự ý chấm dứt dứt hợp đồng. C. Chủ động tìm kiếm thị trường đầu tư. D. Chủ động mở rộng quy mô sản xuất.  Câu 15. Ông A xây nhà trên đất nông nghiệp và bị UBND xã X lập biên bản xử phạt hành chính. Trong  quá trình lập biên bản ông A có hành vi chống đối người thi hành công vụ nên bị xử lý thêm hình phạt   bổ sung. Trong trường hợp này pháp luật đã thể hiện vai trò là phương tiện để A. công dân bảo vệ quyền và lợi ích của mình. B. nhà nước quản lý xã hội. C. nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích của mình. D. công dân thực hiện nghĩa vụ của mình.  Câu 16. Thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự đối với đối tượng là học sinh , sinh viên kéo dài từ A. từ đủ 18 tuổi  đến hết 25 tuổi. B. từ đủ 18 tuổi  đến hết 27 tuổi. 2
  3. Trang 3/5 – Mã đề: 295 C. từ đủ 17 tuổi  đến hết 25 tuổi. D. từ đủ 17 tuổi  đến hết 27 tuổi.  Câu 17. Điểm giống nhau giữa đạo đức và pháp luật là đều A. điều chỉnh hành vi của con người. B. dựa trên tính tự giác của con người. C. là quy tắc bắt buộc chung. D.  tuân thủ  bằng  niềm tin,   lương  tâm  của  cá  nhân. ̣ ̀ ̉ ́ ̣  Câu 18. Bât ki ai trong điêu kiên, hoan canh nhât đinh đ ́ ̀ ̀ ều phai x ̉ ử sự theo khuôn mâu đ ̃ ược phap ́  ̣ ̣ ̉ ́ luât quy đinh là phan anh đăc tṛ ưng nao d ̀ ưới đây ? A. Tinh quy ph ́ ạm phô biên. ̉ ́ ́ ̣ ̣ B. Tinh xac đinh chăt che vê hinh th ́ ̃ ̀ ̀ ức. ́ ̀ ực, bắt buộc chung. C. Tinh quyên l D. Tinh xác đ ́ ịnh về mặt nội dung. Câu 19. N yêu và muốn kết hôn với G nhưng bị gia đình ngăn cấm vì có quan hệ họ hàng 5 đời. N   và M vẫn quyết định kết hôn với nhau và giải thích cho hai bên gia đình nhưng họ  không nghe.   Trong trường hợp này M và Q phải sử dụng pháp luật để A. thuyết phục gia đình hai bên chấp nhận. B. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. C. bác bỏ lý do cấm đoán của gia đình hai bên. D. ngăn chặn cấm đoán của hai bên gia đình.  Câu 20. Công ty M trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đã tự ý xả chất thải độc hại ra   sông làm ô nhiễm nguồn nước. Mặc dù đã bị  phạt tiền về hành vi của mình nhưng công ty này  vẫn tiếp tục vi phạm ở mức độ nghiêm trọng hơn. Theo pháp luật Việt Nam, hành vi của công ty  M sẽ bị xử lý bởi luật nào dưới đây? A. Luật Lao động. B. Luật Dân sự. C. Luật Hành chính. D. Luật Hình sự.  Câu 21. Công dân khi vi phạm pháp luật hình sự phải chấp hành hình phạt theo quyết định của   A. Hội đồng nhân dân.   B. cơ quan điều tra.    C. Ủy ban nhân dân.    D. Tòa án nhân dân.    Câu 22. Công dân thực hiện những gì mà pháp luật quy định phải làm là nội dung của hình thức  thực hiện pháp luật nào dưới đây?  A. Thi hanh phap luât. ̀ ́ ̣ B. Sử dung phap luât. ̣ ́ ̣ ̉ C. Tuân thu phap luât. ́ ̣ ́ ̣ D. Ap dung phap luât. ́ ̣  Câu 23. Nội dung nào dưới đây không thể hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và   gia đình? A. Phân biệt đối xử trong các mối quan hệ. B. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong các quan hệ. C. Tôn trọng lẫn nhau trong các mối quan hệ. D. Dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau trong các mối quan hệ.  Câu 24. Anh M đi xe máy phóng nhanh, vượt  ẩu nên đâm vào anh K. Hậu quả  là anh K bị  chấn   thương và tổn hại sức khỏe 31%; chiếc xe máy nhãn hiệu Lead mới mua của anh K bị hỏng nặng.   Trường hợp này, trách nhiệm pháp lí anh M phải chịu là gì? A. Hình sự và dân sự. B. Hình sự và hành chính. C. Kỉ luật và dân sự. D. Dân sự và hành chính.  Câu 25. Việc làm nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng giữa các tôn giáo? A. Vận động đồng bào có đạo tham gia giữ gìn an ninh trật tự.. B. Tổ chức những lớp học giáo lí cho người theo đạo. 3
  4. Trang 4/5 – Mã đề: 295 C. Trao học bổng cho các em con gia đình theo đạo. D. Khuyên người khác đi theo tôn giáo của mình.  Câu 26. Anh B đề nghị bổ sung vào bản hợp đồng lao động giữa anh và công ti X nội dung: Công   việc, thời gian, điều kiện làm việc nhưng giám đốc công ti trả  lời: "Anh chỉ  cẩn quan tâm đến   mức lương còn anh làm việc gì,  ở  đâu, điều kiện như  thế  nào là  ở  chúng tôi". Câu trả  lời của   giám đốc công ti đã vi phạm nội dung nào dưới đây? A. Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động. B. Công dân bình đẳng trong tìm kiếm việc làm. C. Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động. D. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.  Câu 27. Bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản được hiểu là? A. Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung. B. Người nào có thu nhập cao hơn người đó có nhiều quyền hơn. C. Vợ, chồng không được có tài sản riêng. D. Tất cả tài sản của vợ, chồng đều là tài sản chung.  Câu 28. Vi phạm pháp luật là hành vi xâm hại đến lợi ích của A. nhân dân lao động. B. Nhà nước và xã hội. C. tất cả mọi người. D. giai cấp và các tầng lớp.  Câu 29. Mục đích của Nhà nước trong thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc nhằm khắc phục A. trình độ phát triển quá thấp của một số dân tộc. B. sự phân hóa giàu nghèo giữa các dân tộc. C. sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc. D. khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế giữa các dân tộc.   Câu 30.  Hành vi vi phạm pháp luật có mức độ  nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm là vi  phạm nào dưới đây? A. Hình sự. B. Kỷ luật. C. Dân sự. D. Hành chính. Câu 31. Nội dung bình đẳng về văn hóa giữa các dân tộc là các dân tộc có quyền A. tự do ngôn ngữ trong quá trình phát triển văn hóa của mình. B. dùng tiếng nói, chữ viết, bảo tồn các truyền thống văn hóa tốt đẹp của mình. C. dùng tiếng địa phương, lưu giữ các giá trị truyền thống văn hóa của mình. D. dùng tiếng phổ thông và giữ gìn các tập quán, hủ tục lạc hậu của mình.  Câu 32. Anh D và chị  M yêu nhau. Anh D theo đạo Thiên Chúa còn chi M theo đạo Phật. Sau khi  kết hôn anh D bắt vợ phải bỏ đạo Phật. Việc làm của anh D vi phạm quyền gì? A. Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo. B. Quyền bình đẳng về tín ngưỡng.  C. Quyền bình đẳng giữa các vùng miền. D. Quyền bình đẳng giũa các dân tộc.  Câu 33. Bao nhiêu tuổi công dân Việt Nam có thể tham gia quá trình lao động? A. Đủ 15 tuổi. B. Đủ 16 tuổi. C. Đủ 18 tuổi. D. Đủ 19 tuổi.  Câu 34. Mỗi lần con ốm, đêm nào vợ chồng chị H cũng thay nhau chăm sóc cho con. Trong trường   hợp này anh chị H đã thể hiện sự bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ A. nhân thân. B. kinh tế. C. tài sản. D. huyết thống.  Câu 35. Trong trương h ̀ ợp không con cha me thi binh đăng gi ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ữa anh, chi, em đ ̣ ược thê hiên nh ̉ ̣ ư thế  nao?  ̀ 4
  5. Trang 5/5 – Mã đề: 295 A. Cac em đ ́ ược ưu tiên hoan toan trong th ̀ ̀ ưa kê tai san. ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ́ B. Chi co con tr ưởng mơi co nghia vu chăm soc cac em. ́ ́ ̃ ̣ ́ ́ C. Con trưởng co quyên quyêt đinh moi viêc trong gia đinh. ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ D. Anh chi em co nghia vu va quyên đum boc, nuôi d ̣ ́ ̃ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ưỡng nhau.  Câu 36. Chế độ thai sản hiện hành quy định khi lao động nữ sinh đôi được nghỉ sinh con bao nhiêu tháng? A. 7 tháng. B. 8 tháng. C. 6 tháng. D. 12 tháng.   Câu 37. Chủ  thể  nào có thẩm quyền ra các quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc việc thực   hiện các quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức? A. Các cơ quan công chức thuộc bộ máy nhà nước. B. Các cơ quan tổ chức có tư cách pháp nhân. C. Các cơ quan công chức nhà nước có thẩm quyền. D. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội.  Câu 38. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là bình đẳng quyền và nghĩa vụ giữa A. cha mẹ và con cái. B. ông bà và các cháu, giữa các anh, chị, em. C. vợ, chồng và các thành viên trong gia đình. D. vợ và chồng trong gia đình.   Câu 39. N (19 tuổi) và A (17 tuổi) cùng lên kế  hoạch đi cướp. Hai tên đã cướp xe máy và đâm   người lái xe ôm trọng thương (thương tật 70%). Cả  hai đều bình đẳng về  trách nhiệm pháp lý   nhưng xét điều kiện của từng người thì mức xử phạt với N là trung thân, với A là 17 năm tù. Dấu   hiệu nào dưới đây được Tòa án sử dụng làm căn cứ để đưa ra mức xử phạt không giống nhau đó? A. Hành vi vi phạm của người phạm tội. B. Mức độ thương tật của người bị hại. C. Mức độ vi phạm của người phạm tội. D. Độ tuổi của người phạm tội. Câu 40. Vào ca trực của mình tại trạm thủy nông, anh Q rủ các anh T, H, K đến liên hoan. Ăn xong,   anh Q và T say rượu nên nằm ngủ ngay trên sàn nhà, còn anh H và K thu dọn bát đĩa. Thấy nhiều đèn   nhấp nháy, anh H tò mò bấm thử, không ngờ chạm phải cầu dao vận hành cửa xả lũ. Lượng nước   lớn, tốc độ xả nhanh đã gây ngập làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản quanh vùng. Hoảng   sợ, anh H và K bỏ trốn. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?   A. Chỉ anh Q.   B. Anh Q, H và K.       C. Anh H, T và Q.        D. Anh Q, T, H và K.    ………………………..Hết…………………….. ( Giám thị coi thi không giải thích gì thêm) 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=49

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2