intTypePromotion=3

Đề kiểm tra Vật lý khối 10 cơ bản

Chia sẻ: Nguyen Duy Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
417
lượt xem
122
download

Đề kiểm tra Vật lý khối 10 cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về các câu hỏi Trắc nghiệm trong đề thi Lý lớp 10 cơ bản dành cho học sinh hệ trung học phổ thông tham khảo củng cố kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra Vật lý khối 10 cơ bản

  1. ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ KHỐI 10 CƠ BẢN 4121_b Khi vận tốc của vật tăng gấp ba lần thì động năng và động lượng của vật đó lần lượt A.Tăng 3 lần và giảm 3 lần. B. Tăng 3 lần và tăng 3 lần. C.Giảm 9 lần và giảm 3 lần. D. Tăng 9 lần và tăng 3 lần. 5321_b Quá trình nào sau đây có liên quan tới định luật Sác-lơ? A. Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào trong nước nóng, phồng lên như cũ. B. Đun nóng khí trong một xilanh có pittông cố định. C. Đun nóng khí trong một xilanh có pittông tự do. D. Thổi không khí vào quả bóng bay. 5111_a Nhận xét nào sau đây về các phân tử khí lí tưởng là không đúng ? A.Có khối lượng đáng kể. B. Có khối lượng không đáng kể. C.Có lực tương tác không đáng kể. D.Có thể tích riêng không đáng kể. 5211_a Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình? A. Cả ba quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình. B. Đun nóng khí trong một bình đậy kín. C. Đun nóng khí trong một xilanh,khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động. D. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng ,nóng lên, nở ra làm căng bóng. 5411_b Đồ thị nào phù hợp với đồ thị đã cho như hình A A.Đồ thị III p p p V V B. Đồ thị II h.A I II III IV C. ĐỒ thị I D. Đồ thị IV O V O T O T O T O T 5231_b Một khối khí lí tưởng được nén đẳng nhiệt từ trhể tích 10 lít đến 6 lít thì áp suất tăng thêm 0,5 atm .Áp suất ban đầu của chất khí là A.1,25 atm B. 0,75 atm C.1,5 atm D.1 atm 5431_b Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế được 40 cm3 khí hidrô ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 27 0C. Thể tích của lượng khí trên ở áp suất 720 mmHg và nhiệt độ 17 0C là A.≈ 26,2 cm3 B. ≈ 37,1 cm3 C. ≈ 40,3 cm3 D.một đáp số khác. 1
  2. 5331_b Một bình kín chứa khí ôxi ở nhiệt độ 200 C và áp suất 1,00.10 5 Pa .Nếu đem bình phơi nắng ở 40 0 C thì áp suất trong bình sẽ là A.O,94 . 105 Pa B. 0,50 . 105 Pa C.2,00 . 105 Pa D. 1,07 . 105 Pa 5232_b Một lượng khí ở nhiệt độ 18 oC có thể tích 1,0 m3 và áp suất 2,0 atm.Người ta nén đẳng nhiệt khí tới áp suất 3,5 atm . Thể tích của khí nén là A.1,8 m3 B. 0,14 m3 C. 0,57 m3 D.một đáp số khác. 4531_bMột vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6 m/s .Độ cao của vật mà tại đó thế năng bằng một nữa động năng là A.0,6 m B. 0,9 m C.1,8 m D.một đáp số khác. 5332_b Khi nung nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng tăng thêm 10 0C, thì áp suất tăng thêm 1/60 áp suất khi ban đầu . Nhiệt độ ban đầu của lượng khí đó là A. 600 K B. 400 0C C.600 0C D.400 K 5333_c Biết khối lượng riêng của không khí ở 0 0C và 1,01. 105 Pa là 1,29 kg/ m3 . Khối lượng riêng của không khí ở 100 0C và áp suất 2,00. 105 Pa là A.0,89 kg/ m3 B. 0,48 kg/ m3 C. 1,87 kg/ m3 D.một đáp số khác. 4231_b Vật có khối lượng m = 10 kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh của một mặt dốc cao 20m . Khi tới chân dốc thì vật có vận tốc 15 m /s . Công của lực ma sát ( g = 10 m/ s2 ) là A.-1125 J B. - 875 J C.- 2000J D.một đáp số khác. 4131_b Môt vật có khối lượng 1 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng 0, 5 s .Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là A. 4,9 kgm/s B. 19,6 kgm/s C.0,5 kgm/s 2
  3. D.một đáp số khác. 5311_a Hệ thức nào sau đây không phù hợp với nội dung của định luật Sác-lơ ? A.p / T = hằng số B. p ~ T C.p1 / T1 = p2 / T2 D.p ~ 1 / T 4411_a Một vật chuyển động không nhất thiết phải có A.động năng B. thế năng C.động lượng D.vận tốc 4211_a Đường biểu diễn nào sau đây không biểu diễn quá trình đẳng nhiệt ? A. Đường II p p T T B. Đường III I II III IV C. Đường IV D. Đường V O V O V O V O p 4112_a Động lượng có thể đươc tính bằng đơn vị A.Nm/s B. N.m C.N/s D.N.s 5312_a Đường biểu diễn nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng tích? A.Đường IV p p p p B. Đường III I II III IV C. Đường I D. Đường V O V -2730 O t 0C O V O T 4311_a Câu nào sai trong các câu sau ? Động năng của vật không đổi khi vật A.chuyển động tròn đều. B. chuyển động với gia tốc không đổi. C.chuyển động cong đều. D.chuyển động thẳng đều. . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản