intTypePromotion=1

Đề tài: Cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp

Chia sẻ: Toàn Khánh Pro | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
592
lượt xem
161
download

Đề tài: Cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp

 1. Luận văn tốt nghiệp Đề tài: Cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp
 2. Chuyờn đề tốt nghiệp Hà Trọng Chuy Hải - Lớp Q7T1 PHẦN I ******** Cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp là tổng hợp các bộ phận khác nhau có mối liên hệ và quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên môn hoá được giao những trách nhiệm quyền hạn nhất định và được sắp xếp theo từng cấp từng khâu nhằm trách thực hiện các chức năng quản lý doanh nghiệp th Cơ cấu tổ chức quản lý là hình thức phân công lao động trong lĩnh vực quản trị,có tác động đến quá trình hoạt động của hệ thống quản trị.Cơ cấu tổ chức một tr mặt phản ánh cơ cấu sản xuất, mặt khác nó tác động tích cực trở lại đến quá trình phát triển sản xuất. phát I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ I/ Theo quan điểm của Taylo thì : “ Quản lý là biết được chính xác điều bạn muốn người khác làm và sau đó hiểu được rằng họ đã hoàn thành công việc một mu cách tốt nhất và rẻ nhất”. cách Theo quan điểm khác thì : “Quản lý là một sự tác động có mục đích đến một hệ thống nào đó nhằm biến đổi từ một trạng thái này sang một trạng thái khác”. th Quản lý doanh nghiệp là một quá trình vận động quy luật kinh tế, quy luật tự nhiên trong việc lựa chọn và xác định những biện pháp ( kinh tế, xã hội, tài chính nhiên kế toán...) để tác động đến một tập thể người lao động và thông qua họ để tác toán...) động đến các yếu tố vật chất của sản xuất kinh doanh. Mục đích của quản lý doanh nghiệp là phát triển sản xuất về số lượng và chất lượng với chi phí thấp nhất và hiệu quả kinh tế cao nhất,đồng thời không ch ngừng cải thiện tình hình lao động và nâng cao đời sống cho mỗi thành viên trong ng doanh nghiệp. doanh Thực chất quản lý doanh nghiệp là quản lý con người, là yếu tố cơ bản của 1
 3. Chuyờn đề tốt nghiệp Hà Trọng Chuy Hải - Lớp Q7T1 quá trình sản xuất.Quy mô doanh nghiệp và mở rộng vai trò quản lý ngày càng nâng cao và trở thành một nhân tố hết sức quan trọng để tăng năng suất lao động, tăng cao hiệu quả kinh tế của sản xuất kinh doanh. hi II/ VAI TRÒ CHỨC NĂNG CỦA BỘ MÁY QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁC II/ VAI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP HO 1/ Vai trò của bộ máy quản lý đối với các hoạt động của doanh nghiệp Xuất phát từ những đặc điểm quản lý ta thấy rõ vai trò hết sức quan trọng của bộ máy quản lý mà nhiều khi quyết định cả sự sống còn của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp bố trí một bộ máy quản lý phù hợp thì sản xuất sẽ đạt hiệu quả cao tiết kiệm được thời gian và nguyên liệu. Mặt khác một bộ máy nhẹ hi sẽ tiết kiệm được chi phí và có những quyết định nhanh, đúng đắn.Ngoài ra trong ti công tác quản lý biết bố trí đúng người đúng việc thì sẽ phát huy hết khả năng tiềm công tàng của cá nhân và tập thể người lao động, ngược lại sẽ gây ra hậu quả khó tàng lường, thậm chí dẫn tới sự phá sản của doanh nghiệp . 2/ Chức năng quản trị kinh doanh: Là hình thức biểu hiện sự tác động có chủ đích của doanh nghiệp lên khách thể kinh doanh, là tập hợp những nhiệm vụ khác nhau mà chủ doanh nghiệp phải th tiến hành trong quá trình kinh doanh.Như vậy thực chất của các chức năng quản trị ti kinh doanh chính là lý do của sự tồn tại các hoạt động quản trị kinh doanh. kinh Việc nghiên cứu và phân loại chức năng quản lý của doanh nghiệp có ý nghĩa Vi quan trọng về lý luận và thực tiễn .Trước hết, việc xác định đúng đắn các chức quan năng quản lý là tiền đề cần thiết và khách quan để có thể quản lý doanh nghiệp có năng hiệu quả hơn .Hơn nữa muốn tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp theo hướng hi chuyên, tinh, gọn, nhẹ và có hiệu lực thì không thể không phân tích sự phù hợp giữa chuyên, cơ cấu bộ máy quản lý với chức năng quản lý. Sau đây là phân loại các chức năng quản lý: Sau 2.1 - Chức năng định hướng 2
 4. Chuyờn đề tốt nghiệp Hà Trọng Chuy Hải - Lớp Q7T1 Định hướng là quá trình ấn định những nhiệm vụ, mục tiêu và các phương pháp tốt nhất để thực hiện những nhiệm vụ và mục tiêu đó. pháp Việc định hướng phải nhằm thiết lập một môi trường tốt nhất để các cá nhân đang làm việc với nhau trong doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ có hiệu nhân quả .Định hướng là việc lựa chọn một trong những phương án hành động tương lai qu cho doanh nghiệp và những bộ phận trong doanh nghiệp.Nó bao gồm sự lựa chọn cho và các mục tiêu của doanh nghiệp và của từng bộ phận xác định các phương thức và để đạt được các mục tiêu. 2.2 - Chức năng tổ chức và phối hợp Để đạt được một mục đích nào đó trong sản xuất kinh doanh khi có nhiều người cùng làm việc với nhau trong một nhóm thì mỗi thành viên trong nhóm phải ng đóng những vai trò nhất định .Mỗi một vai trò cho biết công việc mà mỗi người đóng đang thực hiện đều có mục đích và mục tiêu nhất định.Sự hoạt động của họ nằm đang trong một phạm vi mà ở đó họ biết rõ mục tiêu công việc của họ ăn khớp như thế trong nào với hoạt động nỗ lực của nhóm ,tại đó họ có nhiệm vụ quyền hạn cần thiết nào và có những công cụ thông tin cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ .Chính thông qua và các hoạt động riêng biệt đó đã nảy sinh sự cần thiết phải tổ chức và phối hợp các các hoạt động của từng cá nhân lại với nhau qua đó hình thành nên một cơ cấu tổ chức ho bộ máy quản lý phù hợp và một quy chế làm việc có hiệu qủa thích nghi với mọi máy biến động của môi trường cạnh tranh bên ngoài. bi 2.3 - Chức năng điều khiển Điều khiển là một trong các chức năng quản lý, đó là quá trình tác động lên con nguời trong doanh nghiệp một cách có chủ định để họ tự nguyện và nhiệt tình con phấn đấu đạt được những mục tiêu đã đề ra của doanh nghiệp.Trong quá trình thực ph hiện chức năng điều khiển thì chủ doanh nghiệp phải đưa ra được các quyết định hi quản lý và tổ chức thực hiện nó một cách tốt nhất. qu 2.4 - Chức năng kiểm tra 3
 5. Chuyờn đề tốt nghiệp Hà Trọng Chuy Hải - Lớp Q7T1 Là một chức năng cơ bản trong chức trách của chủ doanh nghiệp.Kiểm tra là đo lường chấn chỉnh việc thực hiện nhằm đảm bảo các mục tiêu của doanh nghiệp đo và các kế hoạch vạch ra để đạt tốt mục tiêu này đã và đang được hoàn thành.Thực và chất của việc kiểm tra trong các doanh nghiệp là nhằm sửa chữa những sai lầm đã ch phát sinh trong quá trình quản lý. phát 2.5 - Chức năng điều chỉnh Điều chỉnh là thường xuyên theo dõi sự vận động của hệ thống để kịp thời phát hiện mọi sự rối loạn trong tổ chức và luôn luôn cố gắng duy trì các mối quan phát hệ bình thưòng giữa các bộ phận điều khiển và bộ phận chấp hành.Muốn sự điều bình chỉnh đạt hiệu quả thì phải thường xuyên thu thập tài liệu về sự chênh lệch của hệ ch thống và những thông số đã cho thông qua sự kiểm tra. th 2.6 - Chức năng quản trị sản xuất Là việc sử dụng các nguồn nhân lực nhằm tác động để chế biến các yếu tố đầu vào khác (vật chất, tài chính, thông tin...) thành các sản phẩm hàng hoá dịch vụ... phù hợp với nhu cầu mà doanh nghiệp phát hiện trên thị trường.Đây là quá trình tốn kém thời gian của chuỗi các hoạt động kinh doanh và vì thế sẽ dễ trở trình thành lạc hậu không theo kịp với biến động trên thị trường. thành 2.7 - Chức năng quản trị nhân sự Quản trị nhân sự là việc bố trí hợp lý những người lao động cùng các máy móc thiết bị, những phưong pháp trong công nghệ sản xuất và nguyên vật liệu một móc cách có hiệu quả.Quản trị nhân sự gồm hai việc: cách Quản lý con người - đó là những công việc hàng ngày đối với một cá nhân tập thể những người lao động là công việc xây dựng những kíp được điều động, được điều phối phản ứng tạo ra do doanh nghiệp có khả năng phát hiện ra các sai sót về mặt kinh tế kỹ thuật. sót 2.8 - Chức năng quản trị tài chính Tổ chức sản xuất tốt, quản trị nhân sự đúng chưa phải đã đủ, các doanh 4
 6. Chuyờn đề tốt nghiệp Hà Trọng Chuy Hải - Lớp Q7T1 nghiệp cần phải đối phó với những biến động thường xuyên xảy ra trên thị trường để đứng vững và phát triển.Quản trị tài chính sẽ giúp cho chủ doanh nghiệp biết được mình đang có bao nhiêu tiền, đã thu được các món tiền gì , đã tiêu hao bao nhiêu tiền và tiêu như thế nào, có thể huy động được các nguồn vốn từ đâu, khi nào nhiêu phải dừng kinh doanh lại? Nói cách khác, quản trị tài chính doanh nghiệp là việc ph quản trị các mối quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh qu nghiệp như thu, chi, lỗ, lãi...và các mối quan hệ tài chính của doanh nghiệp với thị nghi trường tài chính bên ngoài như ổn định ,tăng trưởng, phát triển, lạm phát, khủng tr hoảng, suy thoái... ho III NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ: 1- Phải bảo đảm tính tối ưu Giữa các khâu và các cấp quản trị đều thiết lập các mối quan hệ hợp lý thiết kế sao cho số lượng cấp quản lý là ít nhất không thừa, thiếu bộ phận nào,không sao chồng chéo nhiệm vụ giữa các phòng ban sao cho nhiệm vụ quyền hạn phải tương ch ứng.Cấp quản trị xử lý quá nhiều, thông tin sẽ bị sai lệch cồng kềnh nên yêu cầu ng.C bộ máy quản lý phải linh hoạt, có khả năng thích ứng với thị trường và với doanh máy nghiệp.Trong kinh doanh ai đi trước là thắng.Khi thị trường biến động thì nhiệm nghi vụ của doanh nghiệp cũng thay đổi theo.Nếu người quản lý không linh hoạt, khi cầu vượt quá cung mà doanh nghiệp mới sản xuất thì tất yếu sẽ thua lỗ. 2 - Đảm bảo linh hoạt Cơ cấu tổ chức quản lý phải đảm bảo tính chính xác của tất cả các thông tin được sử dụng trong doanh nghiệp nhờ đó đảm bảo được sự phối hợp tốt các hoạt động và nhiệm vụ của tất cả các bộ phận của doanh nghiệp. 3 - Đảm bảo tính kinh tế Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý phải sử dụng chi phí quản lý đạt hiệu quả nhất.Tiêu chuẩn xem xét yêu cầu này là mối tương quan giữa chi phí dự định bỏ ra nh và kết quả thu về. và 5
 7. Chuyờn đề tốt nghiệp Hà Trọng Chuy Hải - Lớp Q7T1 4 - Thiết kế bộ máy quản lý phải bảo đảm nguyên tắc chế độ một thủ trưởng Quyền quyết định về kinh tế kỹ thuật, tổ chức hành chính đời sống trong phạm vi toàn doanh nghiệp và từng bộ phận phải được giao cho một người - Thủ ph trưởng.Người đó có nhiệm vụ quản lý toàn bộ các hoạt động của đơn vị mình, tr được trao những trách nhiệm và quyền hạn nhất định. Thủ trưởng có thể sử dụng bộ máy cố vấn giúp việc tranh thủ ý kiến đóng góp của cấp dưới, nhưng người quyết định cuối cùng vẫn là giám đốc(Thủ trưởng) góp Mọi giám đốc có thể uỷ quyền cho cấp dưới nhưng phải chịu trách nhiệm liên đới.Mọi người trong doanh nghiệp và từng bộ phận phải phục tùng nghiêm chỉnh mệnh lệnh của thủ trưởng . Tính tất yếu phải tiến hành chế độ một thủ trưởng là xuất phát từ nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý kinh tế xuất phát từ yêu cầu đời sống phải chính xác, kịp thời và xuất phát từ chuyên môn hoá lao động càng sâu sát thì hợp tác chính lao động sẽ xảy ra.Yêu cầu bất cứ sự hợp tác nào cũng phải có sự chỉ huy thống lao nhất. nh Trong trường hợp doanh nghiệp lớn thì thủ trưởng cấp dưới phải phục tùng nghiêm chỉnh thủ trưởng cấp trên trước hết là thủ trưởng cấp trên trực tiếp, thủ nghiêm trưởng c danh thận có ưởngVị trí từng chng vấn đề trong bộ phát huy  tr Chứ từng bộ ph ủ tr quyền quyết định nhữ ức danhPhạm vi ph ận của mình và chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cngNgười dưới quyềnGiám đốcThủ  và tác dụngGiúp việc thủ trưở ấp trên. trưởng cấp phó là ngt trong doanh nghiệpToàn doanh nghiệpCác phó tắc Các c ấp cao nhấ ười giúp việc thủ trưởng.Để làm rõ thêm về nguyên này ta có bảng ọi ng này giám đốcMsau: ười trong doanh nghiệpQuản đốcThủ trưởng cấp  Bảng 1 : ất trong phân xưởtrưởng và mối quan hệágiữa chúng n đốcMọi  ty cao nh Chức danh vị trí thủ ngToàn phân xưởngC c phó quả trong Công người trong phân xưởngĐốc côngThủ trưởng cấp cao nhất trong  ca làm việcToàn ca làm việcMọi người trong caTổ trưởng công  tácThủ trưởng cấp cao nhất trong tổToàn tổTổ phóMọi người  trong tổCác trưởng phòng ban chức năngThủ trưởng cấp cao  nhất trong phòng banToàn phòng banPhó phòng banMọi người trong  6 phòng ban
 8. Chuyờn đề tốt nghiệp Hà Trọng Chuy Hải - Lớp Q7T1 IV/ NHỮNG NÔI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ IV/ NH MÁY QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP MÁY 1 - Các kiểu cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp Cùng với sự phát triển của sản xuất đã hình thành những kiểu tổ chức quản lý khác nhau.Mỗi kiểu chứa đựng những đặc điểm, ưu điểm, nhược điểm và được lý áp dụng trong những điều kiện cụ thể nhất định.Sau đây là một số kiểu cơ cấu tổ áp chức quản lý thường gặp: ch 1.1 Cơ cấu chức năng Người l ãnh đạo doanh doanh nghi ệp nghi Người l ãnh đạo chức Người l ãnh đạo chức năng A năng B 1 2 3 n 7
 9. Chuyờn đề tốt nghiệp Hà Trọng Chuy Hải - Lớp Q7T1 ................... Đặc điểm: Nhiệm vụ quản lý được phân chia cho các đơn vị quản lý riêng biệt theo các chức năng quản trị hình thành nên những người lãnh đạo được chuyên bi môn hoá chỉ đảm nhận thực hiện một chức năng nhất định. môn Mối liên hệ giữa các nhân viên trong tổ chức rất phức tạp. Những người thừa hành nhiệm vụ ở cấp dưới nhận mệnh lệnh chẳng những từ một người lãnh th đạo của doanh nghiệp mà cả những người lãnh đạo các chức năng khác hẳn nhau. Ưu điểm: + Chuyên môn hoá quản lý theo các chức năng một cách sâu sắc + Giảm bớt gánh nặng quản lý cho người lãnh đạo +Tận dụng được tài năng của các cơ quan chức năng Nhược điểm: + Một cấp dưới phải chịu sự chỉ đạo của quá nhiều cá nhân cấp Nh trên trực tiếp trên + Hay xảy ra các quyết định khác nhau giữa người lãnh đạo quản lý chung và người lãnh đạo chức năng chung 1.2 - Cơ cấu tổ chức trực tuyến (đường thẳng) Người l ãnh đạo doanh doanh nghi ệp nghi Người l ãnh đạo t r ực Người l ãnh đạo t r ực t uyến 1 t uyến 2 1 2 3 B1 B2 B3 8
 10. Chuyờn đề tốt nghiệp Hà Trọng Chuy Hải - Lớp Q7T1 Đặc điểm: Một người lãnh đạo thực hiện tất cả các chức năng quản lý và chịu trách nhiệm hoàn toàn về hệ thống của mình phụ trách, mọi vấn đề đều được ch giải quyết theo kênh đường thẳng.Người thừa hành mệnh lệnh chỉ nhận mệnh gi lệnh qua cấp trên trực tiếp và chỉ thi hành mệnh lệnh của người đó mà thôi. Ưu điểm: Mệnh lệnh được thi hành nhanh, dễ thực hiện chế độ một thủ trưởng.Mỗi cấp dưới chỉ thực hiện mệnh lệnh của một cấp trên trực tiếp. tr Nhược điểm: + Người lãnh đạo phải thực hiện tốt chức năng quản lý do đó người lãnh đạo phải có kiến thức toàn diện và không có số đơn vị trực thuộc lớn. + Chưa tận dụng được tài năng đóng góp của các chuyên gia vì thế cơ cấu trực tuyến (đường thẳng) chỉ sử dụng cho tổ sản xuất. tr 1.3 - Cơ cấu trực tuyến chức năng L ãnh đạo doanh Lãnh doanh nghi ệp nghi Lãnh đạo  Lãnh đạo chức Lãnh đạo chức Lãnh đạo Lãnh Lãnh Lãnh T2 T2 T1 năng A năng B 1 2 A B Đây là cơ cấu thường áp dụng cho các doanh nghiệp mà nhiệm vụ quản lý được phân thành các chức năng chuyên môn.Các bộ phận này làm nhiệm vụ tư vấn giúp việc tham mưu cho giám đốc và theo dõi về mặt chuyên môn hẹp đối với các giúp 9
 11. Chuyờn đề tốt nghiệp Hà Trọng Chuy Hải - Lớp Q7T1 bộ phận sản xuất nhưng không được quyền ra lệnh trực tiếp. Đây là cơ cấu có nhiều ưu điểm và được áp dụng rộng rãi. 1.4 - Cơ cấu trực tuyến tham mưu: L ãnh đạo t r ực Lãnh Tham m u ư t uyến 1 Lãnh đạo t r ực Lãnh đạo t r ực Lãnh Lãnh Tham m u ư Tham m u ư t uyến 2 t uyến 2 A B C 1 2 3 Đặc điểm : Vẫn là cơ cấu trực tuyến nhưng lãnh đạo có thêm bộ phận tham mưu giúp việc.Cơ quan tham mưu có thể là một đơn vị hoặc một nhóm các chuyên gia hoặc chỉ là một cán bộ quản lý gia Ưu điểm: + Dễ dàng thực hiện chế độ một thủ trưởng + Bước đầu biết khai thác khả năng của các chuyên gia Nhược điểm + Mất nhiều thời gian làm việc với tham mưu nên ít có thời gian Nh với cán bộ quản lý + Tốc độ ra quyết dịnh quản lý chậm 1.5 - Cơ cấu chính thức và không chính thức 1.5.1 - Cơ cấu chính thức 1.5.1 Cơ cấu chính thức gắn liền với cơ cấu vai trò nhiệm vụ định hướng trong một doanh nghiệp được tổ chức một cách chính xác.Khi nói rằng một tổ chức là chính thức hoàn toàn chẳng có gì là cứng nhắc hay quá hạn chế trong cách diễn đạt chính này.Nếu một người quản lý có ý định tổ chức thật tốt cơ cấu đó thì phải tạo ra này.N 10 10
 12. Chuyờn đề tốt nghiệp Hà Trọng Chuy Hải - Lớp Q7T1 một môi trường mà ở đó việc thực hiện của từng cá nhân trong hiện tại và tương lai phải đóng góp hiệu quả vào các mục tiêu trên của tập thể chứ không phải là họ lai chỉ giành phần nhỏ trí óc và sức lực cho doanh nghiệp còn phần lớn để dành cho ch doanh nghiệp khác. doanh 1.5.2 - Cơ cấu không chính thức Sự tác động qua lại của các cá nhân cũng có sự tác động theo nhóm cán bộ công nhân viên ngoài phạm vi cơ cấu đã được phê duyệt của doanh nghiệp. Cơ cấu công không chính thức có một vai trò to lớn trong quản trị.Nó không định hình hay thay không đổi, luôn tồn tại song song với cơ cấu chính thức,có tác động nhất định và đôi khi rất đáng kể đến hoạt động kinh doanh vì cá nhân các chủ doanh nghiệp có nhiều các mối quan hệ họ không chỉ là người thực hiện một cách nghiêm túc, cần mẫn các nhiệm vụ của mình do quy chế tổ chức nhiệm vụ theo chức danh quy định mà họ nhi chỉ cảm thấy liên quan ảnh hưởng đến thái độ đối với cá nhân, đối với con người ch từ những đồng nghiệp, những người cấp dưới.Sự tồn tại khách quan của cơ cấu nh không chính thức còn là dấu hiệu chỉ ra chỗ yếu và trình độ chưa toàn diện của cơ không cấu chính thức. Cơ cấu chính thức ơ quantrong n lững yếu tố đòi hỏi người lãnh đạo doanh Clà một quả nh ý cao nghiệp phải có một nghệ thuậtấp c biệt.Người lãnh đạo cần phải thường xuyên c đặ nhất nghi nghiên cứu cơ cấu không chính thức, thúc đẩy sự phát triển những xu hướng hỗ trợ nghiên để đạt những mục đích của doanh nghiệp Cơ quan quản l ý cấp 1.6 Cơ cấu tổ chức chương trình mục tiêu Cơ quan quản l ý cấp t rung t rung Cơ quan l i ên kết các m i ố l i ên hệ ngang Cơ quan Cơ quan Cơ quan Cơ quan quản l ý quản l ý quản l ý quản l ý qu qu qu qu 11 cấp t hấp cấp t hấp cấp t hấp cấp t hấp
 13. Chuyờn đề tốt nghiệp Hà Trọng Chuy Hải - Lớp Q7T1 Đặc điểm: Có bộ phận chuyên điều phối và tổ chức các mối quan hệ ngang giữa các bộ phận cùng cấp caoãnh t đến ct ổ thấp nhất để thực hiện chương trình L nhấ ạo ấp gi chức ch mục tiêu Ưu điểm: được thể hiện ở sự kết hợp tính mục tiêu và tính năng động sử dụng gườiấu ãnh n lý theo ườươlng trình mục tiêu đã làm cho tính gườt mềm dẻo cơ N cơ c l quả Ng i ãnh N ười l ãnh g N chấi l ãnh ch đạo đạo đạo đạo chức cấu quản lý lên rất nhiều. 1.7 - Cơ cấu tổ chức ma trận Đặc diểm: Ngoài lãnh đạo theo tuyến và các bộ phận chức năng còn có nhữngĐồ ườn lãnh đạo theo đề án hay sản phẩm phối hợp hành động của các bộ ng á i nh *** 1 phận để thực hiện một dự thảo nào đó .Trong cơ cấu này mỗi một nhân viên (hoặc ph một bộ phận)của bộ phận trực tuyến được gắn với việc thực hiện một đồ án hoặc một sản phẩm nhấ* * *nh sau khi hoàn thành đề án những nhân viên trong các bộ t đị Đồ án phận thự2 hiện đề án hay sản phẩm này không chịu sự lãnh đạo của người lãnh c ph đạo đề án mà trở về đơn vị trực tuyến hay chức năng cũ của mình . 12 ***
 14. Chuyờn đề tốt nghiệp Hà Trọng Chuy Hải - Lớp Q7T1 Ghi chú: Những người thực hiện trong các bộ phận sản xuất Những người thực hiện trong các bộ phận chức năng Những người thực hiện trong các bộ phận đồ án nhằm tạo ra sản phẩm hay công nghệ mới Cơ cấu ma trận có thể phân chia thành hai dạng sau Cơ cấu đồ án ma trận: Đặc điểm của cơ cấu này là người lao động lập ra các nhóm đặc biệt chịu sự lãnh đạo trực tiếp của mình để thực hiện chương trình của đề án đã được phê lãnh duyệt Người thực hiện bên ngoài phải tham gia vào công việc theo những giao kèo duy hay nghĩa vụ kế hoạch. hay Nhóm đề án được bảo đảm về nhân viên, những nguồn tài chính và vật chất 13 13
 15. Chuyờn đề tốt nghiệp Hà Trọng Chuy Hải - Lớp Q7T1 cần thiết.Sau khi thực hiện xong đề án nhóm này giải tán. Lãnh đạo đề án chịu trách nhiệm hoàn toàn từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. trách Trong cơ chế quản lý có thể thành lập vài nhóm quản lý theo đề án .Quản lý theo đề án thường được áp dụng trong những điều kiện có sự thay đổi nhanh chóng theo và sâu sắc về kỹ thuật và công nghệ sản xuất. và Cơ cấu chức năng ma trận: Trong cơ cấu này bô phận mới được tạo thành có vai trò kiểm tra và thúc đẩy Trong các bộ phận cho sản xuất sản phẩm của mình chịu trách nhiệm về chất lượng của các sản phẩm hay công trình . Để sản xuất sản phẩm mới người ta thành lập bộ phận sản xuất mới .Bộ phận này được cung cấp các nguồn tài chính ,vật tư. ph Ưu điểm: Có tính năng động cao dễ dàng chuyển các nhân viên từ việc thực hiện một dự thảo này sang việc thực hiện một dự thảo khác nhằm sử dụng nhân hi viên có hiệu quả hơn. viên Nhược điểm: Cơ cấu này thường dễ phòng dụng cho các mục tiêu trung hạn và ngắn hạn. và 2 - Định biện trong doanh nghiệp 2.1 - Khái niệm: Là việc sắp xếp các cương vị trong tổ chức qua việc xác định những đòi hỏi Là về nhân sự, dự trù nhân lực tuyển mộ tuyển chọn sắp xếp, đề bạt đánh giá đào tạo nhân con người trong doanh nghiệp. con 2.2 - Lựa chọn cán bộ quản lý Chất lượng của người cán bộ quản lý là quan trọng bậc nhất có ý nghĩa quyết định đối với việc duy trì sự thành đạt của tổ chức.Vì vậy cần phải coi việc quy lựa chọn người quản lý như là một bước có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong toàn bộ quá trình quản lý của doanh nghiệp .Đây là công việc cực kỳ khó khăn việc lựa quá chọn ở cấp cao có thể dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng hơn nên người ta cần ch 14 14
 16. Chuyờn đề tốt nghiệp Hà Trọng Chuy Hải - Lớp Q7T1 phải mất hàng trăm người thì mới có thể biết chắc rằng người quản trị cấp cao và cao nhât có thể làm tốt hơn và khi đó phải biết tốn không phải là khoản tiền trả cao lương cho họ mà là sự lãng phí về thời gian để tạo ra sự tiến bộ đáng ra có thể được nếu chọn được những người quản trị giỏi ngay từ đầu. Để lựa chọn đúng ,cán bộ quản lý cần phải biết chú ý là phải xác định rõ yêu cầu đối với công việc cho mỗi chức trách cán bộ.Phương pháp lựa chọn cán bộ yêu quản trị thông thường sử dụng là sau khi xác định rõ yêu cầu của đơn vị công việc qu phải sử dụng kỹ thuật quen thuộc của xã hội học để tuyển chọn (Phỏng vấn, ph tuyển chọn....) tuy 2.3 - Sắp xếp sử dụng Việc sử dụng cán bộ quản trị phải đảm bảo cho việc vận hành doanh nghiệp cả hiện tại và tương lai.Người được sử dụng phải được nhận cả quyền hạn, trách hi nhiệm, lợi ích tương xứng.Họ phải có động cơ làm việc tương xứng và phải biết nhi rằng nếu không biết cách phải luôn luôn vươn lên thì họ sẽ bị đào thải. 2.4 - Nguồn tuyển chọn Thông thường kết hợp cả ở trong doanh nghiệp và là những người có triển vọng trung thành với lợi ích của doanh nghiệp có giới hạn tuổi thích hợp cần được lựa ra để đào tạo hoặc đào tạo tại chỗ bằng cách tạo ra môi trường vươn tới cho họ.Còn ở ngoài doanh nghiệp đó là số người đến xin việc làm và số học sinh sinh viên ở các trường phổ thông, đại học cao đẳng .... có tài năng nếu có nguyện vọng viên trở thành các chuyên gia quản trị hoặc kỹ thuật ở doanh nghiệp . tr 4 - Các cấp quản trị doanh nghiệp 4.1- Cán bộ quản lý cao cấp Bao gồm giám đốc các phó giám đốc phụ trách từng phần việc chịu trách nhiệm về đường lối chiến lược công tác tổ chức hành chính tổng hợp của doanh nhi nghiệp. nghi Nhiệm vu chủ yếu: 15
 17. Chuyờn đề tốt nghiệp Hà Trọng Chuy Hải - Lớp Q7T1 + Xác định mục tiêu doanh nghiệp từng thời kỳ - phuơng hướng biện pháp. + Tạo dựng bộ máy quản lý doanh nghiệp.Phê duyệt về cơ cấu tỏ chức chương trình hoạt động và các vấn đề nhân sự như tuyển dụng lựa chọn quản lý ch cấp dưới, giao trách nhiệm uỷ quyền thăng cấp, quyết định mức lương thưởng..... + Phối hợp hoạt động các bên liên quan + Xác định nguồn lực và đầu tư kinh phí cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp doanh + Quyết định các biện pháp kiểm tra kiểm soát như chế độ báo cáo, kiểm tra thanh tra, đánh giá khắc phục hậu quả. thanh + Chịu trách nhiệm hoàn toàn về mỗi quy dịnh ảnh hưởng tốt, xấu đến doanh nghiệp nghi + Báo cáo trước hội đồng quản trị và đại hội công nhân viên chức hàng năm 4.2 - Cán bộ quản lý trung gian Bao gồm quản đốc phân xưởng, trưởng phòng ban chức năng. Họ là những Bao người đứng đầu một nghành, một bộ phận.Là người chịu trách nhiệm duy nhất ng trước cán bộ quản lý cao cấp. tr Nhiệm vụ + Nghiên cứu nắm vững những quyết định của cán bộ quản lý cáo cấp về nhiệm vụ của ngành, bộ phận trong từng thời kỳ mục đích yêu cầu phạm vi quan nhi hệ với các bộ phận các ngành. + Đề nghị chương trình kế hoạch hoạt động đưa ra mô hình tổ chức thích hợp lựa chọn đề bạt những người có khả năng vào những công việc phù hợp chọn nhân viên kiểm tra kiểm soát. nhân + Giao việc cụ thể cho từng nhân viên, tránh bố trí một người đảm nhận nhiều công việc không có liên quan gì tới nhau. nhi + Dự trù kinh phí cấp trên phê duyệt và chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí ấy.Thường xuyên rà soát kết quả và hiệu quả từng công việc kinh 16
 18. Chuyờn đề tốt nghiệp Hà Trọng Chuy Hải - Lớp Q7T1 + Báo cáo kịp thời với cán bộ quản lý cao cấp về kết quả, vướng mắc theo sự uỷ quyền và chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi công việc của đơn vị và việc quy làm của nhân viên cấp dưới làm + Cán bộ quản lý trung gian phải nắm vững mục đích ý định của cấp trên.Báo cáo kịp thời cho cấp trên về các hoạt động của đơn vị mình. trên.Báo + Tìm hiểu xác định mối quan hệ của đơn vị mình với đơn vị khác và tìm cách phối hợp nhiệt tình chặt chẽ với các đơn vị khác có liên quan. cách + Phải nắm vững lý lịch từng người trong đơn vị.Hướng dẫn công việc cho mọi người và đánh giá đúng kết quả của từng người, động viên khích lệ họ làm việc. vi 4.3 - Cán bộ quản lý cơ sở Bao gồm những quản trị viên thực thi những công việc rất cụ thể Nhiệm vụ: + Hiểu rõ công việc mình phụ trách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch lịch trình tiêu chuẩn quy định về số lượng và chất lượng ho + Luôn cải tiến phương pháp làm việc tự giác để trở thành nhân viên đáng tin cậy của đơn vị giữ gìn nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ + Rèn luyện thói quen lao động theo tác phong công nghiệp +Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của thủ trưởng đơn vị, có tinh thần tập thể quan hệ mật thiết với đồng nghiệp th 4.4 - Mối quan hệ giữa ba cấp quản lý Trong thực tế có thể có tình trạng một số công việc bị bố trí sắp xếp nhầm lẫn giữa các cấp quản lý như công việc của cấp trên lại giao cho cấp dưới và ngược lại.Như vậy giữa 3 cấp quản lý không có ranh giới tuyệt đối nhưng cần ng đảm bảo được tính chính xác khi phân định công việc giữa các cấp quản lý . 5 - Tổ chức các phòng ban chức năng tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 5.1 - Tổ chức các phòng ban chức năng: 17
 19. Chuyờn đề tốt nghiệp Hà Trọng Chuy Hải - Lớp Q7T1 Phân tích sự phù hợp giữa các chức năng và bộ phận quản lý trường hợp tốt nhất là mỗi chức năng quản lý nên do một phòng phụ trách trọn vẹn. Song do số nh lượng các phòng ban chức năng phụ thuộc vào quy mô đặc điểm kinh tế kỹ thuật của từng doanh nghiệp nên có trường hợp phải ghép vài ba chức năng liên quan mật thiết với nhau thuộc một lĩnh vực vào một phòng.Như vậy có điều kiện thuận lợi thi cho việc bố trí cán bộ phụ trách. cho Tiến hành lập hồ sơ tổ chức nhằm mô hình hoá mối quan hệ giữa các phòng ban chức năng với giám đốc và các phó giám đốc. Đồng thời phải chỉ rõ chức năng ban mỗi phòng phụ trách nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo lên nhau hoặc ngược lại có phòng chức năng không có bộ phận nào chịu trách nhiệm.Căn cứ vào hồ sơ từng phòng chức năng xây dựng nội quy công tác của phòng mình nhằm xác định trách nhiệm quyền hạn của phòng chung cũng như riêng tuỳ từng cá nhân. trách Tính toán xác định số lượng cán bộ nhân viên mỗi phòng chức năng một cách chính xác có căn cứ khoa học nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ vừa giảm bớt tỷ chính lệ nhân viên quản lý vừa giảm chi phí quản lý nhân 5.2 - Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp Doanh nghiệp hiện đại đòi hỏi một sự chỉ huy sản xuất và quản trị kinh doanh theo một ý chí thống nhất tuyệt đối đòi hỏi sự phục tùng kỷ luật hết sức doanh nghiêm ngặt sự điều khiển cả bộ máy theo những nguyên tắc thống nhất từ trên nghiêm xuống. xu Giám đốc doanh nghiệp là người được giao trách nhiệm quản lý doanh nghiệp là người chỉ huy cao nhất trong doanh nghiệp có nhiệm vụ quản lý toàn nghi diện chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống di doanh nghiệp. doanh Phó giám đốc chỉ huy sản xuất và kỹ thuật có trách nhiệm tổ chức và chỉ huy quá trình sản xuất hàng ngày từ khâu chuẩn bị sản xuất đến khâu bố trí điều khiển quá lao động tổ chức cấp phát vật tư. lao 18
 20. Chuyờn đề tốt nghiệp Hà Trọng Chuy Hải - Lớp Q7T1 Phó giám đốc phụ trách kinh doanh chủ yếu là mảng đối ngoại của doanh nghiệp từ việc hợp tác sản xuất liên doanh đến công tác thu mua vật tư tổ chức tiêu nghi thụ sản phẩm hay hoạt động marketing của doanh nghiệp th Kế toán trưởng có vị trí như một phó giám đốc theo quy định được nắm toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Công ty ho Tóm lại tùy theo đặc điểm và quy mô của doanh nghiệp mà bố trí nhiều hay ít sao cho hợp lý các phó giám đốc nhưng không thể thiếu được người chuyên trách ít để tham mưu cho giám đôc chỉ huy và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. tham Gi ám đốc Phòng Phòng Phó gi ám đốc Phó Phó gi ám đốc Phó kế t oán – t ài s ản xuất chí nh c hí Phòng Phòng ki nh Phòng Phòng nội đi ều hành hành doanh doanh chí nh c hí s ản xuất Phòng Phòng t ổng Phòng kỹ ng Phòng hành chí nh - đời hành hợp và t huật c ông và công s ống Mô hình bộ máy quản lý doanh nghiệp quy mô vừa văn phòng nghi ệp phòng nghi 6 - Những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu quản lý Có hai loại nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 6.1- Nhóm nhân tố thuộc đối tượng quản lý + Tình trạng và tình hình phát triển của công nghệ sản xuất của doanh nghiệp 19 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2