intTypePromotion=1

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ môi giới của công ty chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agriseco) - Chi nhánh tại Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

0
218
lượt xem
50
download

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ môi giới của công ty chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agriseco) - Chi nhánh tại Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ môi giới của công ty chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agriseco) - Chi nhánh tại Hồ Chí Minh nhằm phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng, hoạt động môi giới tại Công ty chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Hy vọng giúp ích cho việc học tập của bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ môi giới của công ty chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agriseco) - Chi nhánh tại Hồ Chí Minh

 1. GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 LỜI CẢM ƠN Suốt 4 năm học tập trên giảng đường trường Đại học Kinh Tế TPHCM, nhờ sự chỉ dạy tận tình của quý thầy cô mà em đã tích luỹ được rất nhiều kiến thức. Thêm vào đó, trong khoảng thời gian thực tập tại công ty chứng khoán Agriseco-chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh, tuy ngắn ngủi nhưng em cũng đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm. Khóa luận tốt nghiệp này chính là kết quả của sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn nói trên, đây cũng là hành trang vào đời cho một sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của toàn thể thầy cô trường Đại học Kinh Tế TPHCM đã truyền đạt cho em những kiến thức và kinh nghiệm quý báu. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến cô Trần Thị Mộng Tuyết đã tận tình hướng dẫn giúp em hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Công ty CP Chứng Khoán Agrisec- chi nhánh TP.Hồ Chí Minh và toàn thể các anh chị các phòng ban đã nhiệt tình hướng dẫn và tạo điều kiện cho em tiếp cận với thực tế, truyền đạt những kinh nghiệm và cung cấp những thông tin cho em trong quá trình thực tập tại công ty.. Cuối cùng em xin kính chúc quý thầy cô, ban Giám đốc Công ty CP Chứng Khoán Agriseco cùng toàn thể các anh chị các phòng ban dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc. Sinh viên thực hiện Huỳnh Nhật Long SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 i
 2. GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ và Tên người nhận xét: .................................................................................. ............................................................................................................................. Chức vụ: .............................................................................................................. Nhận xét quá trình thực tập của sinh viên: Huỳnh Nhật Long Lớp: CK2-K35 – Khoa Ngân Hàng – Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh. Khóa học:2009-2013 ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. TP.HCM, Ngày…..Tháng…..Năm…… Ký tên SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 ii
 3. GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Nhận xét về khóa luận tốt nghiệp của sinh viên: Huỳnh Nhật Long Khoa ngân hàng- Trường Đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh Niên khóa: 2009-2013 Tên đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ môi giới của công ty chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (AGRISECO)- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. TP.HCM, Ngày…..Tháng..….Năm……. Ký tên SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 iii
 4. GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 MỤC LỤC CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN AGRISECO ............... 3 1.1 Giới thiệu tổng quan về công ty chứng khoán Agriseco: ......................................... 3 1.1.1 Giới thiệu chung: ................................................................................................. 3 1.1.2 Mốc sự kiện quan trọng trong lịch sử phát triển: .................................................. 5 1.1.3 Quy mô công ty ................................................................................................... 7 1.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh ............................................................................. 7 1.2 Giới thiệu tổng quan về Agriseco chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ................... 10 1.2.2 Hoạt động kinh doanh: ...................................................................................... 14 1.2.3 Phân tích môi trường kinh doanh ....................................................................... 16 1.2.4 Vị thế Agriseco thành phố Hồ Chí Minh ........................................................... 18 1.2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh: .................................................... 19 1.2.6 Thuận lợi và khó khăn ....................................................................................... 21 1.2.6.1 Những thuận lợi:............................................................................................. 21 1.2.6.2 Những khó khăn: ............................................................................................ 22 TÓM TẮT CHƯƠNG I: ............................................................................................ 23 CHƯƠNG 2 :THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN AGRISECO. ................................................................................ 24 2.1 Sơ lược hoạt động môi giới của các công ty chứng khoán Việt Nam hiện nay: ..... 24 2.2 Giới thiệu hoạt động môi giới tại Agriseco ........................................................... 26 2.2.1 Tổ chức hoạt động môi giới tại chi nhánh: ......................................................... 26 2.2.2 Sản phẩm, dịch vụ ............................................................................................. 27 2.2.2.1 Dịch vụ mở và quản lý tài khoản .................................................................... 27 2.2.2.2. Dịch vụ lưu ký ............................................................................................... 27 2.2.2.3 Môi giới chứng khoán niêm yết ...................................................................... 27 2.2.2.4 Môi giới chứng khoán chưa niêm yết .............................................................. 28 2.2.3 Quy trình hoạt động........................................................................................... 28 2.3 Thực trạng nghiệp vụ môi giới tại CTCK AGRISECO-CN TP.HCM ................... 31 SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 iv
 5. GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 2.3.1 Số lượng tài khoản ............................................................................................. 31 2.3.2 Khách hàng........................................................................................................ 32 2.3.3 Thị phần- giá trị giao dịch .................................................................................. 32 2.3.4 Doanh thu .......................................................................................................... 34 2.3.5 Chi phí:.............................................................................................................. 38 2.4 Đánh giá nghiệp vụ môi giới tại công ty ............................................................... 39 2.4.1 Thành tựu đạt được: ........................................................................................... 39 2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân .................................................................................... 40 2.4.2.1 Hạn chế: ......................................................................................................... 40 2.4.2.2 Nguyên nhân của những mặt hạn chế .............................................................. 41 Tóm tắt chương 2: ...................................................................................................... 43 CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN AGRISECO-CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH. ........ 44 3.1 Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam .............................................................................. 44 3.1.1 Mục tiêu tổng quát: ............................................................................................ 44 3.1.2 Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam .................................................................. 44 3.2 Giải pháp nâng cao hoạt động môi giới tại Công ty chứng khoán Agriseco – Chi nhánh TP. Hồ chí Minh .............................................................................................. 46 3.2.1 Hoàn thiện chiến lược khách hàng: .................................................................... 46 3.2.2 Xây dựng tổ chức, nhân sự và đào tạo nguồn nhân lực hợp lý: ........................... 47 3.2.2.1 Xây dựng cơ cấu tổ chức, nhân sự hợp lý:....................................................... 48 3.2.2.2 Đào tạo nguồn nhân lực: ................................................................................. 48 3.2.3 Phát triển các hoạt động liên quan đến hoạt động môi giới chứng khoán. ........... 50 3.2.3.1 Mở rộng hoạt động nghiên cứu phân tích ........................................................ 50 3.2.3.2 Phát triển các dịch vụ hỗ trợ phục vụ khách hàng:.......................................... 50 3.2.4 Phát huy những lợi thế mà Tổng công ty tận dụng từ ngân hàng mẹ. ................. 51 SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 v
 6. GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 3.2.5 Cải thiện cơ sở vật chất, trình độ công nghệ, hệ thống thông tin quản lý ............ 51 3.2.6 Xây dựng hệ thống, quy trình quản trị rủi ro. ..................................................... 52 3.2.7 Giải pháp hỗ trợ: ............................................................................................... 52 Tóm tắt chương 3: ...................................................................................................... 54 KẾT LUẬN: .............................................................................................................. 55 SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 vi
 7. GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 Danh sách các sơ đồ, bảng biểu Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán Agriseco Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức phòng môi giới Agriseco-CN HCM Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức của Agriseco-CN HCM Bảng 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Agriseco giai đoạn 2010-2012 Bảng 1.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của Agriseco-CN HCM giai đoạn 2010-2012 Bảng 2.1: Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu sàn TP.HCM quý IV/2012 Bảng 2.2 Top 10 thị phần môi giới trái phiếu sàn TP.HCM quý IV/2012. Bảng 2.3 Số lượng tài khoản mở mới tại Agriseco-CN HCM giai đoạn 2010-2012 Bảng 2.4 Thị phần môi giới của Agriseco-CN HCM giai đoạn 2010-2012 Bảng 2.4 Giá trị giao dịch Agriseco-CN HCM Bảng 2.5 Kết quả hoạt động môi giới tại Agriseco-CN HCM Bảng 2.6 Mức thu phí dịch vụ Bảng 2.7: Biểu phí môi giới của Công ty cổ phần chứng khoán KimEng Bảng 2.8: Cơ cấu chi phí hoạt động môi giới tại Agriseco-CN HCM 2010-2012 Bảng 3.1 Một số chỉ tiêu chính đến năm 2020 SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 vii
 8. GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 Danh sách các biểu đồ, hình vẽ Biểu đồ 1.1: Tăng trưởng doanh thu và lãi (lỗ) ròng giai đoạn 2010-2012 Biểu đồ 1.2: Tăng trưởng tổng tài sản của Agriseco giai đoạn 2010-2012 Biểu đồ 1.3:Doanh thu các hoạt động tự doanh các doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán trên sàn Hose Biểu đồ 2.1 Giá trị giao dịch tại Agriseco-CN HCM giai đoạn 2010-2012 Biểu đồ 2.2: Doanh thu từ hoạt động môi giới Agriseco-CN HCM giai đoạn 2009-2012 Hình 2.1: Quy trình hoạt động giao dịch chứng khoán. SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 viii
 9. GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 Danh mục từ viết tắc TTCK : Thị trường chứng khoán TTCKVN : Thị trường chứng khoán Việt Nam SGDCK : Sàn giao dịch chứng khoán . UBCKNN : Ủy ban chứng khoán nhà nước. CN : Chi Nhánh CTCK : Công ty chứng khoán SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 ix
 10. GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Lý do chọn đề tài: Trải qua hơn 10 năm phát triển, Thị trường chứng khoán Việt Nam đã và đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, được xem là kênh huy động vốn trung và dài hạn đầy tiềm năng của các doanh nghiệp. Luôn song hành cùng những thăng trầm của thị trường, các công ty chứng khoán là một trong những trung gian không thể thiếu cho sự tồn tại và phát triển của thị trường. Dưới sự quản lý của Ủy ban chứng khoán nhà nước, các công ty chứng khoán ngày nay đang nỗ lực hết mình cho ra đời các dịch vụ để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của các nhà đầu tư, bên cạnh đó việc cải thiện hiệu quả các hoạt động chính vẫn được xem là cốt lõi trong tầm nhìn chiến lược của mỗi một công ty chứng khoán trong tình hình cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Thật vậy, gắn liền với sự tồn tại của một công ty chứng khoán đó là hoạt động môi giới, hoạt động này ảnh hưởng lớn tới quá trình hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán nói chung và của CTCK nói riêng. Môi giới chứng khoán không chỉ đem lại lợi ích cho nhà đầu tư, cho bản thân CTCK mà còn mang lại lợi ích cho sự phát triển của thị trường chứng khoán. Vậy làm thế nào để có thể nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới? Chính vì lý do đó trong quá trình thực tập tại Công ty chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh tp. Hồ Chí Minh em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới của công ty chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (AGRISECO)- chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.” làm đối tượng nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài:  Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng và hoạt động môi giới tại Công ty chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 1
 11. GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013  Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại Công ty chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. 3. Phương pháp nghiên cứu:  Thống kê, so sánh để rút ra kết luận.  Phân tích diển giải và đưa ra nhận xét. 4. Phạm vi nghiên cứu: Dựa vào những dữ liệu, báo cáo nhận được từ công ty cũng như những trang thông tin để nghiên cứu khái quát chung về công ty và thực trạng hoạt động môi giới tại đây. 5.Kết cấu chuyên đề: Bài viết bao gồm 3 chương với các nội dung sau Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN AGRISECO Chương 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN AGRISECO. Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM-CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH. Với vốn kiến thức còn nhiều hạn chế của mình, và thời gian thực hiện chuyên đề có hạn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, em mong sẽ nhận được những nhận xét và ý kiến góp ý từ Giáo viên hướng dẫn cũng như là công ty chứng khoán Agriseco để có thể hoàn thiện đề tài tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn. SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 2
 12. GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN AGRISECO 1.1 Giới thiệu tổng quan về công ty chứng khoán Agriseco: 1.1.1 Giới thiệu chung: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agriseco) là một trong những CTCK đầu tiên hoạt động trên TTCK Việt Nam. Agriseco được chuyển đổi từ Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, được thành lập ngày 20/12/2000 theo Quyết định số 269/QĐ/HĐQT của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Với số Vốn điều lệ ban đầu là 60 tỷ đồng, cán bộ chủ yếu từ Agribank chuyển sang, đến nay Agriseco đã trở thành một trong những công ty chứng khoán (CTCK) hàng đầu của Việt Nam. Thông tin về Công ty:  Tên Công ty: Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam  Tên tiếng Anh: Agribank Securities Joint – Stock Corporation  Tên viết tắt: AGRISECO  Vốn điều lệ: 2.120 Tỷ đồng  Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Artex, Số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội  Logo công ty:  Khẩu hiệu: Chăm lo gieo trồng đồng vốn của bạn  Website: www.agriseco.com.vn SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 3
 13. GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013  Giấy phép hoạt động: Số 343/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 20/08/2010  Mã số thuế: 0101150107  Ngành nghề kinh doanh: - Môi giới chứng khoán; - Tự doanh chứng khoán; - Tư vấn đầu tư chứng khoán; - Bảo lãnh phát hành chứng khoán; - Lưu ký chứng khoán. Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán Agriseco Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc Khối kinh Khối công Chi nhánh Chi nhánh Đà Chi nhánh doanh Khối hỗ trợ nghệ TPHCM Nẵng Giải Phóng kinh doanh Phòng kinh Phòng Quản trị Phòng Hỗ trợ Phòng Môi giới Các phòng Các Phòng doanh vốn và và Phát triển và Phát triển và Dịch vụ nghiệp vụ nghiệp vụ trái phiếu kinh doanh kinh doanh Phòng Giao Phòng Kế toán PGD Nguyễn Phòng Tư vấn Phòng Đầu tư dịch trực – Lưu ký Văn Trỗi tuyến Phòng Kiểm PGD Quang PGD Nguyễn PGD Linh Đàm tra – Kiểm Trung Thị Minh Khai toán nội bộ Phòng Hành chính tổng hợp Nguồn: Báo cáo thường niên 2011 CTCP Chứng khoán Agriseco SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 4
 14. GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 1.1.2 Mốc sự kiện quan trọng trong lịch sử phát triển: Năm 2000:  20/12/2000: Agribank ban hành Quyết định số 269/QĐ-HĐQT thành lập Agriseco. Năm 2001:  09/01/2001: Tiếp nhận Vốn điều lệ 60 tỷ đồng.  23/11/2001: Thành lập Chi nhánh đầu tiên của Agriseco tại TP. Hồ Chí Minh. Năm 2004:  14/01/2004: Nâng Vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.  15/09/2004: Đưa sản phẩm REPO ra thị trường. Năm 2005:  10/04/2005: Đưa sản phẩm REREPO ra thị trường.  21/11/2005: Nâng Vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng. Năm 2006:  07/04/2006: Nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ, là CTCK duy nhất đạt được thành tự này. Năm 2007:  19/06/2007: Nâng Vốn điều lệ lên 700 tỷ đồng.  24/07/2007: Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Agriseco.  16/08/2007: Ký Bản ghi nhớ Hợp tác chiến lược với Guotai Junan - Tập đoàn chứng khoán hàng đầu Trung Quốc.  Khai trương Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Trỗi, trực thuộc Chi nhánh Tp.HCM Năm 2008:  19/10/2008: Nhận Giải thưởng - Cup Vàng “Thương hiệu Chứng khoán Uy tín” 2008 của Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam.  04/05/2008: Khai trương Chi nhánh Đà nẵng, đánh dấu sự hiện diện đầy đủ của Agriseco tại các trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Năm 2009: SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 5
 15. GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013  06/01/2009: Hoàn thành Đấu giá lần đầu ra bên ngoài cổ phần của Agriseco, khởi đầu chuyển đổi Agriseco từ công ty TNHH 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần.  03/02/2009: Chuyển Trụ sở chính về Tầng 5, Toà nhà Artex, Số 172 Ngọc Khánh, Hà Nội.  11-12/10/2009: Nhận Giải thưởng - Cúp Vàng “Thương hiệu Chứng khoán Uy tín” 2009 của Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam; nhận giải thưởng “Công ty chứng khoán tiêu biểu” và “Thành viên đấu thầu Trái phiếu Chính phủ tiêu biểu trên thị trường chứng khoán” do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư (VIR) phối hợp tổ chức. Agriseco là CÔNG TY CHỨNG KHOÁN DUY NHẤT NHẬN CẢ 3 DANH HIỆU.  10/12/2009: Chính thức đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, mã giao dịch AGR. Năm 2010:  Hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 1.200 (một nghìn hai trăm) tỷ đồng lên 2.120 tỷ (hai nghìn một trăm hai mươi tỷ)  12/9/2010: Lần thứ 3 liên tiếp nhận Giải thưởng – Cup vàng “Thương hiệu chứng khoán uy tín”.Năm 2010: Năm 2011:  Lọt vào Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam - Fast500 do Vietnamnet kết hợp với Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố.  21/07/2011: Khai trương Phòng Giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai trực thuộc Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.  15/10/2011: Công ty Chứng khoán Nông nghiệp đã vinh dự lọt vào Top 200 Thương hiệu Sao Vàng đất Việt 2011 và là công ty chứng khoán duy nhất nhận được giải thưởng này. SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 6
 16. GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 1.1.3 Quy mô công ty  Hệ thống mạng lưới lớn bao gồm: 3 Chi nhánh, 4 Phòng giao dịch, 46 Điểm cung cấp dịch vụ.  Vốn điều lệ của công ty là 2.120 tỷ đồng  Số lượng nhân viên Tổng số lao động của Agriseco tại thời điểm 31/12/2011 là 183 cán bộ trong đó số lao động nữ: 073 cán bộ (chiếm 39.89% tổng số cán bộ); lao động giữ chức vụ quản lý: 061 cán bộ (chiếm 33.33% tổng số cán bộ); trình độ cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ: 024 cán bộ (chiếm 13.11% tổng số cán bộ). 1.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh Bảng 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Agriseco giai đoạn 2010-2012 Đơn vị tính: Tỷ VND 2010 2011 2012 Tổng doanh thu 1.656,61 1.327,5 877,02 hoạt động kinh doanh Doanh thu môi giới 48,48 26,03 34,94 chứng khoán cho NĐT Doanh thu hoạt 625 555,08 458,61 động tự doanh chứng khoán Doanh thu thuần từ 1.656,61 1.327,40 876,95 hoạt động kinh doanh Lợi nhuận gộp từ 293,33 160,82 108,27 hoạt động kinh doanh SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 7
 17. GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 Lợi nhuận sau thuế 193,95 106,72 61,69 Tổng tài sản 14.168,41 6.093,37 5.921,89 Tổng đầu tư tài 357,54 92,03 1.549,89 chính Tiền và các khoảng 785,02 545,06 436,74 tương đương tiền Nguồn:Tổng hợp từ báo cáo tài chính CTCP chứng khoán Agriseco các năm 2010, 2011, 2012. Biểu đồ 1.1: Tăng trưởng doanh thu và lãi (lỗ) ròng giai đoạn 2010-2012 Đơn vị: Tỷ VNĐ Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận sau thuế 1656.61 1327.4 876.95 293.33 193.95 160.82 106.72 108.27 61.69 2010 2011 2012 Nguồn: Báo cáo tài chính CTCP chứng khoán Agriseco. Từ mức vốn điều lệ ban đầu khi thành lập là 60 tỷ đồng, sau 10 năm hình thành và phát triển hiện nay vốn điều lệ của công ty đã được tăng lên 2.120 tỷ đồng vào năm 2010. Điều này thể hiện công ty đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm thu hút vốn để mở rộng quy mô vốn. Qua biểu đồ trên, có thể nhận thấy Agriseco đã đạt doanh thu rất cao trong năm 2010 nhờ tạo được sức hút từ phía các nhà đầu tư. SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 8
 18. GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 Tuy nhiên liên tiếp 2 năm 2011 & 2012 là 2 năm đầy khó khăn đối với TTCK Việt Nam nói riêng và nền kinh tế nói chung, điều đó làm doanh thu cùa Agriseco giảm là điều không thể tránh khỏi, doanh thu năm 2011 đã giảm từ 1.656,61 tỷ VND xuống còn 1.327,52 Tỷ VND năm 2011 tức là đã giảm giảm 19.87% so với năm 2010 và đặc biệt năm 2012 doanh thu giảm tới 33.93% so với năm 2011từ 1.327,52 tỷ VND xuống còn 877,02 tỷ VND. Có thể nói, những năm vừa qua thực sự rất khó khăn với các công ty chứng khoán Việt Nam, nhưng với sự nổ lực bền bỉ, Agriseco vẫn giữ được vị thế là công ty chứng khoán hàng đầu, là một trong số ít công ty chứng khoán kinh doanh có lãi, các nghiệp vụ đều có sự tăng trưởng và đảm bảo an toàn. Biểu đồ 1.2: Tăng trưởng tổng tài sản của Agriseco giai đoạn 2010-2012 Đơn vị: Tỷ VND Tiền và tương đương tiền Tổng ĐT tài chinh Tổng tài sản 14168.41 6093.37 5921.81 1549.89 785.2 545.06 357.54 436.74 92.03 2010 2011 2012 Nguồn: Báo cáo tài chính CTCP chứng khoán Agriseco. Qua biểu đồ tăng trưởng tổng tài sản ta thấy được giai đoạn 2010-2012 là rất khó khăn, tổng tài sản của Agriseco đã giảm hơn một nửa so với năm 2010 từ SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 9
 19. GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 14.168,41 tỷ VND xuống còn 6093.37 tỷ VND và duy tri khá ổn định đến năm 2012 là 5921.81 tỷ VND. Đầu tư tài chính tăng rất mạnh thực sự đã trở thành phao cứu sinh cho agriseco trong tình hình khó khăn của thị trường. Trong 6 tháng đầu năm 2012 Agriseco đã vươn mình dẫn đầu trong hoạt động tự doanh với doanh thu là 130,2 tỷ đồng đứng sau là SSI-Chứng khoán Sài gòn. Biểu đồ 1.3: Doanh thu các hoạt động tự doanh các doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán trên sàn Hose Đơn vị: Tỷ VNĐ Doanh thu hoạt động tự doanh các doanh nghiệp 130.2 93.2 25.6 9.8 AGR SSI BSI HCM Nguồn: hsx.vn Quý II/2012 1.2 Giới thiệu tổng quan về Agriseco chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh - Agriseco chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (Agriseco HCM) là chi nhánh đầu tiên được thành lập vào tháng 05/2001 được đặt tại số 2A đường Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1. Đến thời điểm hiện nay, Agriseco HCM đã có thêm 02 phòng giao dịch phục vụ cho hoạt động môi giới chứng khoán và quản lý 19 điểm cung cấp dịch vụ. Địa chỉ liên hệ: số 2A, lầu 3, Đường Phó Đức Chính, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh SVTH: Huỳnh Nhật Long CK02-K35 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2