Đề Tài: Giáo dục tại Việt NAm hiện nay

Chia sẻ: Nguyenanh Dung | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:0

0
197
lượt xem
88
download

Đề Tài: Giáo dục tại Việt NAm hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Chất lượng giáo dục phổ thông có nhiều tiến bộ. - Cả nước hoàn thành mục tiêu xoá mù chữ, đạt chuẩn quốc gia về PCGD Tiểu học, PCGD THCS - Cơ sở vật chất nhà trường được cải thiện. - Công tác quản lý giáo dục có bước chuyển biến tích cực. Sách giáo khoa: kiến thức nặng nề, quá tải Chương trình học: Việc học đạo đức, giáo dục công dân hay luật giao thông còn bị coi nhẹ Phương pháp dạy và học : lạc hậu, nặng lý thuyết....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Tài: Giáo dục tại Việt NAm hiện nay

 1. Nhóm 6 ĐỀ TÀI: GIÁO DỤC TẠI ViỆT NAM HiỆN NAY L/O/G/O www.themegallery.com
 2. NỘI DUNG CHÍNH Khái niệm, phân loại và vai trò của giáo dục 1 Thành tựu nền giáo dục đã đạt được 2 3 Hạn chế, khó khăn và đề xuất giải pháp Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009-2020 4 www.themegallery.com
 3. I.Khái niệm, phân loại và vai trò của giáo dục Định nghĩa: a. Theo nghĩa hẹp: •. Niềm Lý tin tưởng Hành Giáo dục Thái độ vi Tình Thói quen cảm cư xử * Theo nghĩa rộng: là tất cả các dạng học tập của con người nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng của con người trong suốt cả cuộc đời. www.themegallery.com
 4. I.Khái niệm, phân loại và vai trò của giáo dục b.Phân loại: Đào tạo nghề. - Đào tạo trung cấp Giáo dục phổ thông. - mục tiêu - chuyên nghiệp Giáo dục chuyên nghiệp và đối trình độ - Đào tạo đại học. tượng - (mức Đào tạo sau đại học giáo dục - độ) đào t ạo lĩnh Nhiều loại khác vự c nhau tùy vào nội -Đào tạo chính đào tạo dung mức độ và quy hình thức đào -Đào tạo tại chức. hình tạo. -Đào tạo từ xa... thức đào t ạo -Đào tạo mới -Đào tạo lại. nội dung -Đào tạo tiếp tục đào tạo www.themegallery.com
 5. I.Khái niệm, phân loại và vai trò của giáo dục c.Vai trò Nâng cao mặt Tạo ra nguồn Tạo môi trường bằng dân trí, yếu nhân lực có đạo phát triển và tố thúc đẩy sự đức và trí tuệ cao bồi dưỡng phát triển & tiến thúc đẩy tăng nhân tài cho bộ xã hội của trưởng kinh tế đất nước mỗi quốc gia. bền vững Kết - Quản li giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng luận đầu của Nhà nước ta. www.themegallery.com
 6. II: Thành tựu nền giáo dục đã đạt được Thành tựu của nền giáo dục VN được biểu hiện trên 5 phương diện: Nhu cầu học tập của nhân dân được đáp ứng tốt 1 h ơn Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng 2 nhân tài. Chính sách xã hội về Giáo dục đã được thực 3 hiện tốt hơn và có hiệu quả hơn Chất lượng giáo dục đã có chuyển biến bước 4 đầu Điều kiện đảm bảo phát triển GD được tăng 5 cường. www.themegallery.com
 7. Nhu cầu học tập của nhân dân được đáp ứng tốt 1 hơn Hiện nay, hệ thống giáo dục ở nước ta đã khá hoàn chỉnh từ bậc mầm non đến sau đại học 376 trường 12976 706 trung đại học, trường tâm 28.593 cao đẳng mầm GDTX trường phổ non thông Hệ thống giáo dục ở nước ta về cơ bản đã đáp ứng được như cầu học tập của nhân dân. www.themegallery.com
 8. www.themegallery.com
 9. www.themegallery.com
 10. www.themegallery.com
 11. www.themegallery.com
 12. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng 2 nhân tài. Năm 2000, Việt Nam đã đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập tiểu học Phổ cập giáo dục Đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học tiểu học đã đạt của Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic được thành tích đáng kể ở tất cả các vùng miền www.themegallery.com
 13. www.themegallery.com
 14. Chính sách xã hội về Giáo dục đã được thực 3 hiện tốt hơn và có hiệu quả hơn 2005: 18% Ngân sách nhà nước 2000: 15% Các dự án ODA trong giáo dục đào tạo với tổng vốn vay hàng trăm triệu USD Chính sách công bằng trong tiếp cận giáo dục, đặc biệt đối với người dân tộc thiểu số, con em gia đình nghèo, trẻ em gái và các đối tượng bị thiệt thòi. www.themegallery.com
 15. www.themegallery.com
 16. Chất lượng giáo dục đã có chuyển biến bước 4 đ ầu - Chất lượng giáo dục phổ thông có nhiều tiến bộ. - Cả nước hoàn thành mục tiêu xoá mù chữ, đạt chuẩn quốc gia về PCGD Tiểu học, PCGD THCS - Cơ sở vật chất nhà trường được cải thiện. - Công tác quản lý giáo dục có bước chuyển biến tích cực. www.themegallery.com
 17. www.themegallery.com
 18. www.themegallery.com
 19. Điều kiện đảm bảo phát triển GD được tăng 5 cường. Giáo dục Việt Nam đã đạt thành tựu rất khả quan so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Bảy lĩnh vực sau đây đã được xác định để đạt các mục tiêu: (1) Đổi mới mục tiêu, nội dung và chương trình; (2) xây dựng đội ngũ giáo viên và hiện đại hóa pp giảng dạy; (3) đổi mới quản lý GD; (4) đổi mới hệ thống gd quốc dân, phát triển hệ thống trường học; (5) tăng cường nguồn lực tài chính và hạ tầng cơ sở GD; (6) tăng cường sự tham gia của xã hội; (7) tăng cường hợp tác quốc tế www.themegallery.com
 20. III .Hạn chế, khó khăn và đề xuất giải pháp a.Hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất còn khó khăn, thi ếu thốn, khoảng cách về cơ hội học tập còn lớn: Lớp học tạm bợ, tranh tre nứa lá, - xuống cấp còn phổ biến… Trang thiết bị phục vụ công tác - dạy học chưa đáp ứng yêu cầu chương trình www.themegallery.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản