Đề tài: MÁY VÀ THIẾT BỊ TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GẠO

Chia sẻ: Trần Thị Thu Hà | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

1
417
lượt xem
127
download

Đề tài: MÁY VÀ THIẾT BỊ TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GẠO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lúa là một trong năm loại cây lương thực chính của thế giới. Ở nước ta 3 vùng trồng lúa lớn:Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng ven biển miền Trung, Đồng bằng Sông Cửu Long.Máy làm sạch Tăng năng suất và cải thiện độ bền thiết bị nhờ nguyên liệu được làm sạch. •Dễ dàng điều khiển thiết bị nhờ sự đồng nhất hơn về thành phần nguyên liệu khi đưa vào sơ chế. •Đảm bảo chất lượng của sản phẩm sau sơ chế làm sạch....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: MÁY VÀ THIẾT BỊ TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GẠO

 1. MÁY VÀ THIẾT BỊ TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GẠO GVHD:PGS,TS BÙI VĂN MIÊN
 2. NỘI DUNG Phần 1: TỔNG QUAN VỀ CÂY LÚA VIỆT NAM Phần 2: GIỚI THIỆU QUY TRÌNH SẢN XUẤT Phần 3: CÁC THIẾT BỊ TRONG DÂY CHUYỀN
 3. Phần 1: TỔNG QUAN VỀ CÂY LÚA VIỆT NAM Giới thiệu về cây lúa: Lúa là một trong năm loại cây lương thực chính của thế giới. Ở nước ta 3 vùng trồng lúa lớn:Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng ven biển miền Trung, Đồng bằng Sông Cửu Long.
 4. Sản xuất lúa Thu hoạch lúa
 5. BảNG 1: MứC Độ THU HồI HạT GạO Loại gạo Tấm Độ ẩm Hạt Hạt Tạp Hạt Hạt Thóc Xay xát hỏng chất phấn vàng non Gạo trắng hạt Kỹ 25.% 14.5% 2% 1.5% 0.5% 30 8% 1.5% dài VN 25% tấm hạt/kg Gạo trắng hạt Kỹ 15% 14% 1.25 1.25 0.2% 25 7% 0.3% dài VN 15% tấm hạt/kg % % Gạo trắng hạt Kỹ 10% 14% 1.25 1% 0.2% 20 7% 0.2% dài VN 10% tấm hạt/kg % Gạo trắng hạt Kỹ 5% 14% 1.5% 0.5% 0.1% 15 6% 0.2% dài VN 5% tấm hạt/kg
 6. Phần 2: GIỚI THIỆU QUY TRÌNH SẢN XUẤT LÚA Nguyên liệu Nguyên liệu Tạp chấtt Tạp chấ Làm sạch Làm sạch Tách tạp chất Thóc Thóc Tách vỏ trấu Xay Xay Phân loạii Phân loạ Trấu, ttấm, cám Trấu, ấm, cám Gạo llậtt Gạ o ậ Tách lớp vỏ quả, lớp Xát Xát aleurone và phôi của gạo lật Tấm, cám Phân loạii Tấm, cám Phân loạ Gạo trắng Gạo trắng Tách cám để tạo bề Đánh bóng Đánh bóng mặt hạt gạo nhẵn và đẹp. Thành phẩm Thành phẩm
 7. Hình 1: Hệ thống xay xát kiểu rulo với năng suất 1 tấn/giờ RS10P 1- Bể chứa lúa; 2- Sàng phân loại; 3- Thùng chứa; 4- Máy bóc v ỏ ki ểu rulo cao su; 5- Thùng chứa; 6- Sàng phân loại gạo; 7- Máy tách đá; 8- Thùng chứa; 9- Máy xát trắng; 10- Máy đánh bóng; 11- Trống phân cấp gạo. - E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7: các gầu tải; F1, F2, F3: các quạt phân ly; X1, X2:
 8. PHầN 3: CÁC THIẾT BỊ TRONG DÂY CHUYỀN  1. Máy làm sạch  2. Máy bóc vỏ kiểu rulo cao su  3. Máy tách trấu  4. Máy phân ly lúa – gạo lức  5. May chà trăng côn trục đứng ́ ́  6. Máy phân cỡ kết hợp  Sàng đảo – Trống chọn hạt  7. Máy đánh bóng  8. Thiết bị vận chuyển
 9. 1. MÁY LÀM SẠCH Mục đích: •Tăng năng suất và cải  thiện độ bền thiết bị nhờ  nguyên liệu được làm  sạch. •Dễ dàng điều khiển  thiết bị nhờ sự đồng  nhất hơn về thành phần  nguyên liệu khi đưa vào  sơ chế. •Đảm bảo chất lượng  của sản phẩm sau sơ  chế làm sạch. Máy sàng ống quay
 10. a. Cấu tạo b. Nguyên lí hoạt động Sàng ống quay gồm có một  ống bằng lưới được truyền  động quay với số vòng quay  khoảng 5­10 v/ph. Vật liệu di chuyển từ đầu  nầy đến đầu kia được là nhờ  ống đựơc đặt nghiêng một  góc 2­5o.  Năng suất của sàng ống  quay tuỳ thuộc vào kích  thước của ống lưới quay,  ống càng lớn năng suất  càng cao.
 11.  2. MÁY BÓC Vỏ KIểU RULO CAO  SU
 12. A. CấU TạO
 13. B. NGUYÊN LÍ HOạT ĐộNG  Khi hạt lúa rơi vào giữa 2  rulo    ( khe hở giữa 2 rulo  nhỏ hơn bề dày hạt lúa), dưới  áp lực, cao su kéo hạt lúa đi  theo và do chênh lệch vận tốc  giữa 2 rulo nên hạt lúa bị  bóc ra.
 14. 3. MÁY TÁCH TRấU
 15. a.Cấu tạo: b.Nguyên lý làm việc: MÁY LÀM VIệC VừA THU  HồI TRấU VừA PHÂN LI  HạT LửNG.  NGUYÊN LIệU    →    TấM   SÀNG ĐIềU CHỉNH    →      QUA Hệ THốNG QUạT     →     TÁCH ĐƯợC TRầU, HạT  LÉP, GạO LứC
 16. 4. MÁY PHÂN LY LÚA – GạO LứC Sàng khay
 17. a.Cấu tạo b. Nguyên lý làm việc HỗN HợP THÓC GạO ĐƯợC ĐƯA VÀO ở GÓC CAO NHấT. NHờ VÀO CHUYểN ĐộNG CủA SÀNG, THÓC Bị PHÂN LớP VÀ NổI LÊN TRÊN Bề MặT LớP HạT. DO CÓ CÁC HốC NÊN KHI SÀNG CHUYểN ĐộNG LớP GạO Sẽ ĐƯợC ĐƯA LÊN PHÍA CAO CủA SÀNG VÀ LấY RA ở MộT GÓC SÀNG. LớP THÓC NằM TRÊN Bề MặT LớP GạO Sẽ TRƯợT XUốNG DƯớI VÀ Sẽ DI CHUYểN XUốNG GÓC THấP NHấT..
 18. 5. MAY CHÀ TRĂNG CÔN TRụC  ́ ́ ĐứNG ́ được thiêt kế dựa vao ma sat ́ ̀ ́  May giữa đa- gao- lưới kêt hợp với thanh ́ ̣ ́ can cao su để boc đi lớp cam trên bề ̉ ́ ́ măt hat gao. Đông thời với ap lực ̣̣̣ ̀ ́ gió được đưa trực tiêp vao khe hở ́ ̀ cua đá và lưới nên cam được lây ra ̉ ́ ́ dễ dang, gao thanh phân sach cam và ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ́ mat.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản