intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy và Thiết bị Thăng Long

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
94
lượt xem
28
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy và Thiết bị Thăng Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài được nghiên cứu hướng đến các mục đích chủ yếu sau đây: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích, đánh giá thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty TNHH Tập đoàn Thang máy và Thiết bị Thăng Long qua các năm gần đây, để từ đó cho thấy những mặt mà công ty đã đạt được cũng như những mặt còn tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó; đề xuất một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty trong những năm tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy và Thiết bị Thăng Long

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> -------o0o-------<br /> <br /> `<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH<br /> TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THANG MÁY<br /> VÀ THIẾT BỊ THĂNG LONG<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : HOÀNG DIỆU LINH<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A17370<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> -------o0o-------<br /> <br /> `<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH<br /> TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THANG MÁY<br /> VÀ THIẾT BỊ THĂNG LONG<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn : Th.S Lê Thị Kim Chung<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Hoàng Diệu Linh<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> A17370<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> :<br /> <br /> : Tài chính - Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong suốt thời gian nghiên cứu và hoàn thiện khóa luận, em đã nhận được sự<br /> hướng dẫn tận tình và giúp đỡ quý báu của các thầy cô giảng viên trường Đại học<br /> Thăng Long và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty TNHH Tập đoàn thang<br /> máy và thiết bị Thăng Long.<br /> Trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo, giảng viên<br /> trường Đại học Thăng Long, các thầy cô trong bộ môn Kinh tế đã giúp đỡ em trong<br /> suốt quá trình học tập tại trường. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn tới cô giáo, Thạc sỹ<br /> Lê Thị Kim Chung đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong suốt quá trình làm khóa luận.<br /> Đồng thời em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bác, các cô, các chú, các<br /> anh, các chị trong Công ty TNHH Tập đoàn thang máy và thiết bị Thăng Long đã tạo<br /> điều kiện cho em có cơ hội thực tập và tìm hiểu thực tế tại công ty để em có thể hoàn<br /> thành khóa luận này.<br /> Trong thời gian hoàn thiện khóa luận, mặc dù em đã có nhiều cố gắng xong<br /> không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự đóng góp<br /> quý báu từ thầy cô và các bạn.<br /> <br /> Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> Hoàng Diệu Linh<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do bản thân thực hiện có sự hỗ trợ<br /> từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác.<br /> Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được trích<br /> dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> Hoàng Diệu Linh<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ<br /> DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .............................................1<br /> 1.1. Tổng quan về vốn kinh doanh ...............................................................................1<br /> 1.1.1. Khái niệm ..............................................................................................................1<br /> 1.1.2. Đặc trưng của vốn kinh doanh ............................................................................1<br /> 1.1.3. Phân loại vốn kinh doanh ....................................................................................2<br /> 1.1.3.1. Căn cứ vào nguồn hình thành vốn ......................................................................2<br /> 1.1.3.2. Căn cứ vào đặc điểm luân chuyển vốn ............................................................... 3<br /> 1.1.3.3. Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn .................................................5<br /> 1.1.3.4. Căn cứ vào phạm vi huy động vốn .....................................................................6<br /> 1.1.4. Vai trò của vốn kinh doanh ..................................................................................7<br /> 1.1.5. Nguyên tắc huy động vốn kinh doanh .................................................................8<br /> 1.2. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp .........................................9<br /> 1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh .....................................................9<br /> 1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh<br /> nghiệp .............................................................................................................................. 9<br /> 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp ..11<br /> 1.2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn...................................................11<br /> 1.2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định ..............................................14<br /> 1.2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động ...........................................15<br /> 1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh<br /> nghiệp ............................................................................................................................ 17<br /> 1.2.4.1. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp..................................................................17<br /> 1.2.4.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ............................................................... 18<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI<br /> CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ THĂNG LONG. 20<br /> 2.1.Giới thiệu chung về Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy và Thiết bị Thăng<br /> Long .............................................................................................................................. 20<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ...............................................20<br /> 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty ....................................................................21<br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy và Thiết bị Thăng Long .. 22<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2