intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Thực trạng sử dụng hệ thống bài tập rèn luyện kỹ năng hoạt động giáo dục trong dạy học giáo dục học ở Đại học Sư phạm

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:129

316
lượt xem
47
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu thực hiện với mục tiêu nhằm đánh giá thực trạng sử dụng hệ thống bài tập rèn luyện kỹ năng hoạt động giáo dục để làm cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống bài tập và sử dụng hệ thống đó trong dạy học giáo dục học, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả rèn luyện kỹ năng hoạt động giáo dục cho sinh viên Đại học Sư phạm. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Thực trạng sử dụng hệ thống bài tập rèn luyện kỹ năng hoạt động giáo dục trong dạy học giáo dục học ở Đại học Sư phạm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ<br /> MÃ SỐ: CS. 2003. 23.54<br /> <br /> THỰC TRẠNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP RÈN<br /> LUYỆN KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG<br /> DẠY HỌC GIÁO DỤC HỌC Ở ĐẠI HỌC SƢ PHẠM<br /> Chủ nhiệm đề tài: Ths. TRẦN THỊ HƢƠNG<br /> Những ngƣời tham gia:<br /> ThS. Vũ Thị Sai<br /> ThS. Trƣơng Thanh Thúy<br /> ThS. Vũ Lệ Hoa<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH – 2004<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ<br /> MÃ SỐ: CS. 2003. 23.54<br /> <br /> THỰC TRẠNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP RÈN<br /> LUYỆN KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG<br /> DẠY HỌC GIÁO DỤC HỌC Ở ĐẠI HỌC SƢ PHẠM<br /> Chủ nhiệm đề tài: Ths. TRẦN THỊ HƢƠNG<br /> Những ngƣời tham gia:<br /> ThS. Vũ Thị Sai<br /> ThS. Trƣơng Thanh Thúy<br /> ThS. Vũ Lệ Hoa<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH – 2004<br /> <br /> LỜI CẢM Ơ N<br /> Nhóm nghiên cứu đề tài xin chân thành cảm ơn: Ban Giám hiệu, Phòng Khoa học<br /> công nghệ - Sau đại học, Phòng Kế hoạch tài chính, Khoa Tâm lý -Giáo dục Trường Đại học<br /> Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Các Anh Chị giảng viên Giáo dục học Khoa Tâm lý - Giáo dục và<br /> sinh viên Trường Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học sư phạm Huế, Trường<br /> Đại học sư phạm Hà Nội đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi hoàn thành đề tài này.<br /> <br /> BẢNG CHÚ GIẢI CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> 1. BT<br /> <br /> Bài tập<br /> <br /> 2. BTGDH<br /> <br /> Bài tập Giáo dục học<br /> <br /> 3. ĐTB<br /> <br /> Điểm trung bình<br /> <br /> 4. CNH-HĐH<br /> <br /> Công nghiệp hoa - hiện đại hóa<br /> <br /> 5. ĐHSP<br /> <br /> Đại học sƣ phạm<br /> <br /> 6. GDH<br /> <br /> Giáo dục học<br /> <br /> 7. GV<br /> <br /> Giảng viên<br /> <br /> 8. HĐGD<br /> <br /> Hoạt động giáo dục<br /> <br /> 9. KN,KX<br /> <br /> Kỹ năng, kỹ xảo<br /> <br /> 10. KNSP<br /> <br /> Kỹ năng sƣ phạm<br /> <br /> 11. KNHĐGD<br /> <br /> Kỹ năng hoạt động giáo dục<br /> <br /> 12. MĐGD<br /> <br /> Mục đích giáo dục<br /> <br /> 13. NLSP<br /> <br /> Năng lực sƣ phạm<br /> <br /> 14. PPDH<br /> <br /> Phƣơng pháp dạy học<br /> <br /> 15. QTDH<br /> <br /> Quá trình dạy học<br /> <br /> 16. QTGD<br /> <br /> Quá trình giáo dục<br /> <br /> 17. SV<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> 18. THPT<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP<br /> GIÁO DỤC HỌC RÈN LUYỆN KNHĐGD CHO SINH VIÊN .............................................. 6<br /> 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .................................................................................. 6<br /> 1.1.1. Vấn đề sử dụng bài tập trong dạy học nói chung ......................................... 6<br /> 1.1.2. Vấn đề sử dụng bài tập Giáo dục học .......................................................... 8<br /> 1.2. Những vấn đề lý luận của việc sử dụng hệ thống bài tập giáo dục học rèn luyện<br /> KNHĐGD cho sinh viên ...................................................................................................... 10<br /> 1.2.1. Một số khái niệm cơ bản ............................................................................ 10<br /> 1.2.2. Vai trò của bài tập GDH ............................................................................ 28<br /> 1.2.3. Những cơ sở định hƣớng việc sử dụng hệ thống bài tập Giáo dục học rèn<br /> luyện KNHĐGD cho sinh viên ........................................................................................ 31<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP GIÁO DỤC HỌC<br /> RÈN LUYỆN KNHĐGD CHO SINH VIÊN .......................................................................... 38<br /> 2.1. Thực trạng sử dụng hệ thống bài tập rèn luyện KNHĐGD trong dạy học giáo<br /> dục ........................................................................................................................................ 38<br /> 2.1.1. Thực trạng về nhận thức ............................................................................ 39<br /> 2.1.1.1. Nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng BTGDH ................... 39<br /> 2.1.1.2. Nhận thức về hiệu quả sử dụng BTGDH đối với rèn luyện KNHĐGD<br /> của SV .......................................................................................................................... 41<br /> 2.1.2. Thực trạng việc sử dụng bài tập trong dạy học Giáo dục học ................... 44<br /> 2.1.2.1. Về mức độ sử dụng BTGDH .............................................................. 44<br /> 2.1.2.2. Về cách thức sử dụng bài tập trong dạy học GDH ............................. 49<br /> 2.2. Thực trạng mức độ biểu hiện kỹ năng hoạt động giáo dục của sinh viên đại học<br /> sƣ phạm ................................................................................................................................ 58<br /> 2.2.1. Kỹ năng xác định mục đích của hoạt động giáo dục (KN I)...................... 59<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2