intTypePromotion=1

Đề tài : Quản lý bán sách

Chia sẻ: Lê Minh Hưởng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
551
lượt xem
151
download

Đề tài : Quản lý bán sách

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạt động của cửa hàng: mua hàng và bán hàng. - Mua hàng: Khi có nhu cầu mua thêm hàng thì bộ phận kinh doanh của cửa hàng sẽ có hợp đồng với các nhà cung cấp sách để nhập sách về nhà sách, sau đó nhà cung cấp đưa thông tin (Báo giá) các loại hàng về cho cửa hàng. Nếu đồng ý thì bộ phận kinh doanh của cửa hàng gửi hóa đơn đặt hàng đến nhà cung cấp sách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài : Quản lý bán sách

 1. Page |1 Đề tài : Quản lý bán sách
 2. Page |2 MỤC LỤC Contents Contents...........................................................................................................................................2 1. Mô tả bài toán nghiệp vụ ( Chức năng )......................................................................................3 1.1 Hoạt động của nhà sách........................................................................................................3 1.2 Hồ sơ dữ liệu .........................................................................................................................3 2 . Mô hình nghiệp vụ......................................................................................................................4 2.1 Biểu đồ hoạt động..................................................................................................................4 2.2 Biểu đồ phân rã chức năng....................................................................................................5 2.3 Ma trận thực thể chức năng...................................................................................................7 2.4 Biểu đồ luồng dữ liệu.............................................................................................................7 2.4.1 Biểu đồ ngữ cảnh............................................................................................................7 2.4.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 (Đỉnh)...............................................................................8 2.4.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2...........................................................................................8 2.5 Mô tả tiến trình.......................................................................................................................9 2.6 Mô hình E – R......................................................................................................................11 2.6.1 Các thực thể......................................................................................................................11 2.6.2 Xác định mối quan hệ giữa các thực thể.......................................................................12 2.7 Mô hình quan hệ..................................................................................................................12 2.8 Mô hình dữ liệu vật lý...........................................................................................................14 3 . Đánh giá hệ thống quản lý........................................................................................................16 3.1 Ưu điểm :..............................................................................................................................16
 3. Page |3 3.2 Hạn chế :..............................................................................................................................16 1. Mô tả bài toán nghiệp vụ ( Chức năng ) 1.1 Hoạt động của nhà sách Hoạt động của cửa hàng: mua hàng và bán hàng. Mua hàng: Khi có nhu cầu mua thêm hàng thì bộ ph ận kinh doanh c ủa c ửa - hàng sẽ có hợp đồng với các nhà cung cấp sách để nhập sách về nhà sách, sau đó nhà cung cấp đưa thông tin (Báo giá) các loại hàng về cho cửa hàng. Nếu đồng ý thì bộ phận kinh doanh của cửa hàng gửi hóa đơn đặt hàng đến nhà cung cấp sách. Sau đó nhà cũng cấp sách s ẽ chuy ển hàng v ề cho cửa hàng và kèm theo hóa đơn. Sau khi kiểm tra những hàng không đạt yêu cầu thì cửa hàng sẽ gửi trả lại cho nhà cung cấp sách. Hàng đã ki ểm tra đủ tiêu chuẩn sẽ cho tiến hành nhập kho. Cuối tháng nhà cũng c ấp g ởi bảng đối chiếu nợ để cửa hàng đối chiếu nợ. - Bán hàng: Đối với khách hàng mua sỉ thì trước hết họ phải viết vào một đơn đặt hàng (Nhà sách cung cấp). Sau khi đối chiếu với lượng hàng còn trong kho, nếu đủ thì sẽ tiến hành lập hóa đơn bán hàng và bán cho khách. Đối với khách mua lẻ thì họ vào các quầy tự ch ọn loại hàng mà mình cần mua. Sau đó ra quầy thu ngân để thanh toán. Khách s ẽ nh ận đ ược phiếu tính tiền kèm với hàng. Cuối tháng, bộ phận kinh doanh sẽ gửi báo cáo về doanh thu trong tháng và các sách bán chạy nhất trong tháng cho chủ cửa hàng. 1.2 Hồ sơ dữ liệu - Hợp đồng bán sách.
 4. Page |4 - Loại sách. - Hóa đơn sách. - Danh mục sách mới. 2 . Mô hình nghiệp vụ 2.1 Biểu đồ hoạt động
 5. Page |5 2.2 Biểu đồ phân rã chức năng Các chức năng chi tiết (lá) Nhóm lần 1 Nhóm lần 2 Đăng nhập Chuẩn bị hồ sơ
 6. Page |6 Quy định chung Bộ phận quản lý Thống kê Cập nhật sách mới Mua hàng Mua sách Quản lý bán sách Thanh toán Nhận đơn đặt hàng Bán hàng Bán sách Thanh toán Quản lý bán sách Bộ phận quản lý Mua hàng Bán hàng Đăng nhập Cập nhật sách mới Nhận đơn đặt hàng Mua sách Bán sách Chuẩn bị hồ sơ Thanh toán Quy định chung Thanh toán Thống kê
 7. Page |7 2.3 Ma trận thực thể chức năng Đơn đặt hàng Quản lý mớiDanh mục sách Kế hoạch bán Quy định giá bán Hóa đơn bán Hóa đơn mua Bảng báo giá Loại sách Thực Thể Chức Năng Đăng nhập R Chuẩn bị hồ C C C C C C sơ định Quy R U C chung Thống kê C U Cập nhật sách U U mới Mua sách R Nhận đơn đặt R hàng Bán sách C R Thanh toán C C 2.4 Biểu đồ luồng dữ liệu 2.4.1 Biểu đồ ngữ cảnh
 8. Page |8 2.4.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 (Đỉnh) 2.4.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2 Mua sách
 9. Page |9 Bán sách 2.5 Mô tả tiến trình Tiến trình: Mua sách. Who: Quản lý When: Hết hàng Input: Sách mới, những sách hết trong kho Output: Đơn đặt hàng Begin Open file Danh mục sách mới and những sách đã hết trong kho If found (danh mục sách mới) and count (loại sách) = 0 then Tạo đơn đặt hàng If hàng về Then Begin If Empty (sách mới) = true Then Begin
 10. P a g e | 10 Nhập kho; Tạo hóa đơn nhập; End; Else Trả lại nhà cung cấp; Thanh toán; Thống kê; End; End. Tiến trình: Bán sách. Who: Nhân viên When: Khách hàng mua sách hay có đơn đặt hàng. Input: Mã, đơn giá. Output: Hóa đơn bán hàng. Begin Find đơn đặt hàng, khách mua sách; If count (sách trong kho) > số lượng sách đặt Then Begin Xuất kho; Tạo hóa đơn; Thống kê sách bán; Thanh toán; End; Else Thông báo hết sách; End.
 11. P a g e | 11 2.6 Mô hình E – R 2.6.1 Các thực thể ĐƠN ĐẶT HÀNG (DONDH): Thông tin lưu trữ về đặt hàng: - Số phiếu - Ngày SÁCH (SACH): Thông tin lưu trữ về sách: - Mã sách. - Tên sách. - Đơn giá. HÓA ĐƠN NHẬP (HDNHAP): Thông tin lưu trữ: - Số phiếu. - Ngày nhập. KHÁCH (KHACH): Thông tin lưu trữ về khách: - Mã khách. - Tên khách. - Địa chỉ. KHO (KHO): Thông tin lưu trữ về kho: - Mã kho. - Tên kho. - Địa chỉ. - Giá nhập. HÓA ĐƠN BÁN (HDBAN): Thông tin lưu trữ - Số hóa đơn - Đơn giá - Số lượng
 12. P a g e | 12 NHÀ CUNG CẤP (NCC): Thông tin lưu trữ - Mã nhà cung cấp. - Tên nhà cung cấp. - Địa chỉ nhà cung cấp. 2.6.2 Xác định mối quan hệ giữa các thực thể DDH nhiều SACH DDH NCC DDH SACH HDNHAP NCC KHACH HDBAN NCC SACH KHO nhiều NCC 2.6.3 Mô hình E-R 2.7 Mô hình quan hệ Từ mô hình E-R ta xây dựng mô hình quan hệ theo các bước sau.
 13. P a g e | 13 B1: Chuyển các thực thể thành các quan hệ tương ứng. DONDH(Số phiếu, Ngày) SACH(Mã sách, Tên sách, Đơn giá) HDNHAP(Số phiếu, Ngày nhập) KHACH(Mã khách, Tên khách, Địa chỉ) HDBAN(Số HD, Giá bán, Loại sách, Số lượng) NCC(Mã NCC, Tên, Địa chỉ) KHO(Mã kho, Tên kho, Địa chỉ, Giá nhập) B2: Chuyển đổi các mối quan hệ - KHÁCH có nhiều HÓA ĐƠN BÁN đưa Mã Khách làm khóa ngoại trong HÓA ĐƠN BÁN. - NHÀ CUNG CẤP nhận nhiều ĐƠN ĐẶT HÀNG: Đưa mã NCC làm khóa ngoại trong ĐƠN ĐẶT HÀNG. - NHÀ CUNG CẤP cung cấp SÁCH cho nhiều KHO: Đưa Mã NCC làm khóa ngoại trong KHO, đưa Mã sách khóa ngoại trong KHO. - NHÀ CUNG CẤP nhận nhiều HÓA ĐƠN NHẬP: Đưa Mã NCC làm khóa ngoại trong HÓA ĐƠN NHẬP. - KHO có nhiều SÁCH:Đưa Mã kho làm khóa ngoại trong SÁCH. Kết quả như sau: DONDH(Số phiếu, MãNCC ,Ngày) SACH(Mã sách, Mã Kho,Tên sách, Đơn giá) HDNHAP(Số phiếu,Mã NCC, Ngày nhập) KHACH(Mã khách, Tên khách, Địa chỉ) HDBAN(Số HD, Mã khách,Giá bán, Loại sách, Số lượng) NCC(Mã NCC, Tên, Địa chỉ) KHO(Mã kho,Mã NCC, Mã sách, Tên kho, Địa chỉ, Giá nhập)
 14. P a g e | 14 B3: Chuẩn hóa: Tách SÁCH thành hai quan hệ. SACH(Mã sách,Tên sách) GIASACH(Mã sách, Mã Kho, Đơn giá) Tách KHO thành hai quan hệ: KHO(Mã kho , Tên kho, Địa chỉ) NHAPKHO(Mã kho,Mã NCC, Mã sách, Giá nhập) B4: Mô hình dữ liệu quan hệ: 2.8 Mô hình dữ liệu vật lý. - HÓA ĐƠN BÁN: Kiểu Độ dài Diễn giải TT Tên
 15. P a g e | 15 Số HD Số Hóa Đơn 1 Integer 5 2 Mã khách Text 6 Mã Khách 3 Mã sách Text 6 Mã Sách 4 Tên sách Text 30 Tên Sách 5 Giá bán Integer 7 Giá Sách Số lượng Số lượng sách bán 6 Integer 5 - ĐƠN ĐẶT HÀNG: - SÁCH: - GIÁ SÁCH: - PHIẾU NHẬP: - KHÁCH:
 16. P a g e | 16 - NHÀ CUNG CẤP: - KHO: - NHẬP KHO: 3 . Đánh giá hệ thống quản lý. 3.1 Ưu điểm : Chương trình xây dựng thành công giúp cho việc quản lý buôn bán sách của cửa hàng sách thuận tiện hơn. Như đã biết chương trình hoạt động trên máy tính nên ít tốn nhân lực mà dữ liệu lại an toàn. 3.2 Hạn chế : Chưa phát triển hết được sự linh hoạt của hệ thống. Sự liên kết logic còn c ần phải chặt chẽ hơn.
 17. P a g e | 17
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2