Đề tài: Quản lý nhân sự và lương trường CĐNBKHN

Chia sẻ: Nguyen Huu Nam | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:15

0
30
lượt xem
3
download

Đề tài: Quản lý nhân sự và lương trường CĐNBKHN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích: Lưu trữ thông tin nhân viên. Chấm công tính lương, tự động nhanh chóng, chính xác. Sấp xếp lịch, thời gian làm việc của công nhân viên (lịch dạy của nhân viên) một cách hợp lích, phân bố thời gian phù hợp. In báo cáo công việc. Thống kê phân tích hiệu quả làm việc đánh giá năng lực nhân sự theo những chỉ tiêu xác định nào đó. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Quản lý nhân sự và lương trường CĐNBKHN

 1. MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG Đề tài: Quản lý nhân sự và  lương trường CĐNBKHN Tên các sinh viên:
 2. Đề tài: “Quản lý nhân sự và lương trường CDNBKHN” 1. Mục đích:  -Lưu trữ thông tin nhân viên. -Chấm công tính lương, tự động nhanh chóng, chính xác. -Sấp xếp lịch, thời gian làm việc của công nhân viên (lịch dạy của nhân viên) một cách hợp lích, phân bố thời gian phù hợp. -In báo cáo công việc. -Thống kê phân tích hiệu quả làm việc đánh giá năng lực nhân sự theo những chỉ tiêu xác định nào đó. #Đảm bảo các đãi ngộ, phúc lợi 2. Đối tượng người dùng: -Cán bộ công nhân viên. -Phòng tổ chức hành chính. 3. Quy trình nghiệp vụ: #Công tác quản lý nhân sự: -Hồ sơ nhân sự được lưu trữ tại phòng tổ chức cán bộ của trường. Khi có sự thay đổi thông tin về bản thân nhân viên thì nhân viên phải có tài liệu báo cáo cho trưởng phòng của đơn vị mình và trưởng phòng sẽ có chuyển thông tin này cho phòng tổ chức hành chính để cập nhật sửa đổi. -Thông tin về hồ sơ nhân sự được cập nhật từ hồ sơ xin việc và các thông tin được bổ sung sau khi nhận vào trường. 2
 3. -Hồ sơ nhân sự là tài liệu mô tả đầy đủ nhất, cụ thể nhất và được cập nhật kịp thời nếu có sự thay đổi. -Khi nhân viên thôi không làm việc tại nhà trường thì hồ sơ của nhân viên đó sẽ bị hủy. -Phòng Tổ chức Hành chính là nơi trực tiếp quản lý nhân viên nên trưởng phòng phải có trách nhiệm theo dõi để tham mưu cho cấp trên những thông tin cần thiết như: đề bạt nhân viên, cán bộ có khả năng quản lý điều hành cũng như những đóng góp vào sự nghiệp của nahf trường qua quá trình công tác của cá nhân đó. -Thực hiên chế độ ưu đãi với các cán bộ, giáo viên, công nhân viên công tác trong môi trường độc hại cũng như những cống hiến của họ trong quá trình công tác. -Đề xuất với hiệu trưởng về công tác đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên để đáp ứng yêu cầu mới của ngành. -Tham mưu cho cấp trên để có những quyết định về thay đổi nhân sự, khen thưởng, kỷ luật, tăng lương đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên. #Công tác quản lý lương: -Đối với những cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức sẽ được hưởng lương theo chế độ quy định của nhà nước. -Tiền lương được tính dựa vào mức lương tối tiêu (lương cơ bản), hệ số lương, các hệ số phụ cấp, BHXH, BHYT, trích từ % lương mà công nhân phải nộp. -Ngày nghỉ phép, nghỉ bù được tính từ ngày công làm việc. Những ngày nghỉ ốm, thai sản, tai nạn lao động cơ quan bảo hiểm chi trả theo quy định hiện hành. -Hàng năm theo định kỳ phòng Tổ chức-Hành chính sẽ tổng hợp kết quả theo dõi công tác , các quyết định khen thưởng kỷ luật cảu mỗi nhân viên để báo cáo lên cấp trên đề nghị tăng lương. 3
 4. -Việc tăng lương xét theo các tiêu chuẩn: + Xét tăng 3 năm 1 lần đối với các cán bộ quản lý, kỹ sư có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên và các bậc thợ từ bậc 5 trở lên. + Xét tăng 2 năm 1 lần đối với các công nhân viên trung cấp chuyên môn và bậc thợ từ bậc 4 trở xuống. + Tiêu chuẩn bắt buộc để xét tăng lương là nhân viên không bị kỷ luật từ mức cảnh báo trở lên, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. + Đối với những nhân viên hợp đồng thì sẽ thực hiên theo các quy định trong hợp đồng. + Xét chế độ hưu trí: căn cứ vào quá trình công tác, thời gian làm việc của từng cán bộ để xét chế độ hưu hay nghỉ mất sức: Nam
 5. 4. Biểu đồ phân công chức năng: Chức năng quản trị hệ thống bao gồm: Quản trị người dùng: Cho phép người quản trị quản lý thông tin về người sử dụng hệ thống  (thêm, sửa, xóa), về tên đăng nhập, mật khẩu, quyền sử dụng và thao tác  với thông tin trong hệ thống. Người quản trị hệ thống có quyền cấp quyền sử dụng mới cho người  khác hay xóa bỏ nếu người đó không còn làm việc với hệ thống nữa. Quản lý phòng ban: Cho phép người quản trị quản lý các phòng ban, bộ môn trong trường bao  gồm thêm, sửa, xóa thông tin liên quan đến các phòng ban, bộ môn trong  trường. Quản lý chức vụ: Cho phép người quản trị xem và cập nhật hệ thống chức vụ hiện hành ở  trường. Quản lý ngạch bậc: Cho phép cập nhật và thêm mới ngạch bậc và lương của cán bộ, thay đổi  hệ số lương khi có nhu cầu.  Chức năng quản lý hồ sơ bao gồm: Cho phép người dùng xem hồ sơ của cán bộ bao gồm các thông tin về lý  lịch, quá trình công tác, quá trình học tập, nghỉ hưu. Đối với người quản  trị thì có thể sửa đổi các thông tin về cán bộ, thêm mới cán bộ, xóa hồ sơ  cán bộ… Chức năng quản lý lương bao gồm: 5
 6. Quá trình lương: Cho phép theo dõi quá trình thay đổi bậc lương, hệ số…của từng cán bộ  và sửa đổi, lưu trữ, thêm mới quá trình lương của mỗi cán bộ. Tính lương: Đưa ra mức lương, hệ số thưởng, phụ cấp, mức lương thực lĩnh của mỗi  cán bộ công nhân viên trong trường. Báo cáo: Cho phép đưa ra các báo cáo về nhân sự như báo cáo về chất lượng cán bộ,  biên chế trong trường, đưa ra danh sách nâng lương…cho phép người dùng  có thể in báo cáo trực tiếp, xuất sang một kiểu định dạng dữ liệu khác như:  Winword, Text, Pdf, Excel… Cuối quý, cuối năm bộ phận này làm báo cáo về tình hình nhân sự trong  trường theo từng phòng ban. Tạo báo cáo về hồ sơ nhân viên hay lương của từng người khi có yêu cầu  của cấp trên. 6
 7. 5. BLD mức khung cảnh: 7
 8. 6. BLD mức đỉnh: 8
 9. 7. BLD mức dưới đỉnh: 7.1. Chức năng quản trị hệ thống 9
 10. 7.2. Chức năng quản lý phòng ban: 10
 11. 7.3. Chức năng quản lý hồ sơ: 11
 12. 7.4. Chức năng QL lương: 12
 13. 7.5. Chức năng báo cáo: 13
 14. 8. Lập lược đồ dữ liệu: 8.1. Các thực thể trong hệ thống:  ­ Từ nguồn tài nguyên hệ thống ta có các thực thể: +Tài khoản (Tên đăng nhập, Mật khẩu, Quyền tài khoản). +Nhân viên (Mã nhân viên, Tên nhân viên, Phòng ban, …). +Chức vụ (Mã chức vụ, Tên chức vụ). +Phòng ban (Mã phòng ban, Tên phòng ban). +Hồ sơ (Mã hồ sơ, Mã nhân viên, Ngày nhận hồ sơ). +Lương (Bậc lương, Lương cơ bản, Hệ số lương, Hệ số phụ cấp).  ­ Từ yêu cầu vào ra, các tài liệu giao dịch ta có các thực thể: +Chấm công (Thời gian, Mã phòng ban, Mã nhân viên, Số ngày nghỉ, Số  ngày có phép, Số ngày làm việc, Số ngày đi muộn). +Bảng lương (Tháng/Năm, Mã phòng ban,  Mã nhân viên, Số tiền  lương). 14
 15. 8.2. Lược đồ dữ liệu E­R của hệ thống: 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản