intTypePromotion=1

Đề tài: Rơ le bảo vệ quá dòng có hướng

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
246
lượt xem
64
download

Đề tài: Rơ le bảo vệ quá dòng có hướng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài: Rơ le bảo vệ quá dòng có hướng là một trong những đề tài thuộc bộ môn Bảo vệ rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện. Nội dung của đề tài báo cáo hai vấn đề chính đó là tính dòng khỏi động và thời gian làm việc của bảo vệ. Phần tính dòng khỏi động được làm rõ hơn về điều kiện chọn dòng khởi động của bảo vệ; tránh các dòng quá độ khi ngắn mạch ngoài, tránh dòng làm việc lớn nhất không kể chiều; tránh dòng trong pha không hỏng khi ngắn mạch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Rơ le bảo vệ quá dòng có hướng

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG KHOA ĐIỆN BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG RƠ HỆ THỐNG ĐIỆN Đề tài: RƠLE BẢO VỆ QUÁ DÒNG CÓ HƯỚNG HƯ •*Tính dòng khởi động •*Thời gian làm việc của BV GVHD: PGS,TS Lê Kim Hùng SVTH : Nguyễn Minh Phú Vũ Hoài Nam Phan Ngọc Huỳnh Lớp : 01Đ1
  2. TÍNH DÒNG KHỞI ĐỘNG ĐIỀU KIỆN CHỌN DÒNG KHỞI ĐỘNG CỦA BẢO VỆ * Tránh các dòng quá độ khi cắt ngắn mạch ngoài I = K atK mm I kd lvmax K tv * Tránh dòng làm việc lớn nhất không kể chiều K at Ikd = K tv Ilv * Tránh dòng trong pha không hỏng khi ngắn mạch I kd = K at I fkh * Theo điều kiện giới hạn độ nhạy I kd ( n-1) = Kat I kd ( n )
  3. TRÁNH CÁC DÒNG QUÁ ĐỘ KHI CẮT NGẮN MẠCH NGOÀI N A 1 2 B 3 4 C 5 6 D Itv > Iqđ (cắt NM ngoài) I IN Iqđ= Imm= Kmm.Ilvmax Itv = Kat.Imm= Kat. Kmm.Ilvmax Imm Ktv= Itv IKĐ Itv Immmax Ikđ Ilvmax Ilv Kat Kmm I kđ = Ilvmax t Ktv Thời gian dòng ngắn mạch đi qua BV
  4. TRÁNH DÒNG LÀM VIỆC LỚN NHẤT KHÔNG KỂ CHIỀU Trong vận hành rơle định hướng công suất có thể Kat xác định hướng không đúng .Vì vậy dòng khởi Kkđ = Ilv Ktv động của bảo vệ cần chọn lớn hơn dòng phụ tải (không phụ thuộc vào chiều của nó) tnhA tnhB tnhC tnhD 1 2 3 4 5 6 I2 = InhB + I3 tnhA tnhB tnhC 1 2 3 4 5 6 I2 = I3 - InhB
  5. TRÁNH DÒNG TRONG PHA KHÔNG HỎNG KHI NGẮN MẠCH Với nm 1pha (mạng trung tính tt nối đất) dòng các pha không hỏng lớn .Khi đó role nối vàodòng pha IKĐ = Kat Ifkhh không hỏng có thể xác định không đúng dấu cs nm.Vì vậy cần chọn Ibv >If (If dòng pha Không hư) Ifkhh (Ilv , I0 .. .) PT
  6. PHỐI HỢP ĐỘ NHẠY CỦA BẢO VỆ CÁC ĐOẠN KỀ NHAU IKĐ n = Kat IKĐ n-1 IN1 = IKĐ1 BV1 BV2 N N2 N1 IN2 = IKĐ2 IN2 = IKÑ2 > IN > IKÑ1 = IN1 Chọn dòng khởi động của bảo vệ sau (gần nguồn hơn) lớn hơn dòng cực đại đi qua nó khi ngắn mạch trong vùng tác động của bảo vệ trước kèm theo dòng ngắn mạch IN = IKĐn-1 Việc phối hợp được thực hiện với các bảo vệ tác động cùng hướng
  7. THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BẢO VỆ * Đãm bảo tính chọn lọc :Làm việc theo nguyên tắc bậc thang ngược chiều nhau * Phân thành hai nhóm theo cùng một hướng * Mỗi hướng phối hợp theo cấp thời gian chọn lọc : tn-1 = max{tn} + t
  8. BV có đặc tính thời gian độc lập Đối với mạng 2 nguồn cung cấp tnhA tnhB tnhC tnhD 1 2 3 4 5 6 t t1 t t3 t tnhA t5 tnhD t t2 t4 t t6 t
  9. Trường hợp mạng vòng 1 nguồn Tương tư đối với mạng tia 2 nguồn cung cấp nhưng điểm khác là BV2,7 Thời gian của BV 2 và 7 • B có thể chọn gần bằng đ không N1 2MC 3MC (Rơ le 2,7 chỉ khởi IN1 động khi nm trên đoạn 1MC 4MC C AB,AD còn ngắn mạch A ở ngoài (N)thi không N 8MC 5MC có dòng qua hoặc các đoạn BC,CD dòng công suất đi theo 7MC 6MC hướng ngược) IN2 D Hình 3.12 Các bảo vệ 2,7 không cần thời gian làm việc chậm trể

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản