intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền

Chia sẻ: Nguyen My | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

436
lượt xem
244
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong các Doanh nghiệp nói chung và ngành xây dựng nói riêng, chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá thành sản phẩm, là cở sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm. Do đó giảm chi phí nguyên vật liệu là biện pháp quan trọng nhằm giảm giá thành, vì vậy mà công tác kế toán nguyên vật liệu đúng sẽ giúp cho doang nghiệp cung cấp vật liệu, công cụ dụng cụ một cách kịp thời, đầy đủ cho quá trình sản xuất, đồng thời kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc chấp hành các định...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền

 1. G VHD:Lương Thị Thu Hà Đ ề cương chi tiết Luận văn Đề tài: Tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền 1 Sinh viên: Lương Tiến Dũng Lớp: CĐKT3F
 2. G VHD:Lương Thị Thu Hà Đ ề cương chi tiết Mục lục LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................... 4 1. Lý do chọn đề tài ..................................................................................... 4 2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................ 4 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ........................................... 5 4. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 5 5. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................... 5 C hương 1 ...................................................................................................... 7 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG ĐIỀN ....................................................................................................................... 7 1.1.1. Tên và địa chỉ của công ty ................................................................... 7 1.1.2. Thời điểm thành lập và các mốc lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp ......................................................................... 7 1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp ................................ ............ 7 1.1.4. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty ..................................................... 7 1.1.5. Đặc điểm lao động ............................................................................... 7 1.1.6. Quy trình công nghệ ................................................................ ............ 7 1.3.1. Mô hình tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán ......................... 7 1.3.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty .............................................. 7 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán ................................................ 8 Ghi chú: ................................ ........................................................................ 8 CHƯƠNG 2 ................................................................................................ 10 2.1. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền.................................................................................... 10 2.2.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền ................................................................................................... 10 2.2.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng ................................................................ 10 2.2.1.2. Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu của công ty.................................. 10 Thủ tục nhập kho được tiến hành qua sơ ...................................................... 11 2.2.1.3. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu tại công ty .................................... 11 2.2.1.4. Kế toán chi tiết nhập - xuất - tồn...................................................... 11 SỔ CHI TIẾT NGUY ÊN VẬT LIỆU ........................................................ 13 Đ ơn vị: đồng ................................................................................................ 13 2.2.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu của công ty................................... 13 2.2.2.1. Tài khoản sử dụng ........................................................................... 13 2.2.2.2. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu ............................................ 13 2.2.2.3. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu ............................................. 14 2 Sinh viên: Lương Tiến Dũng Lớp: CĐKT3F
 3. G VHD:Lương Thị Thu Hà Đ ề cương chi tiết 2.2. Đánh giá th ực trạng ( ưu điểm, nhược điểm) công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền............................. 14 2.2.1. Ưu điểm ............................................................................................. 14 2.2.2.Nhược điểm ........................................................................................ 15 CHƯƠNG 3 ................................................................................................ 17 3.1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền giai đoạn 2012 – 2015 ............................................................... 17 3.2 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền............................. 17 3.2.1. Về công tác quản lý ........................................................................... 17 3.2.2. Về danh điểm vật tư ........................................................................... 18 Phần III : KẾT LUẬN ............................................................................... 19 Tài liệu tham khảo ..................................................................................... 19 Phú Thọ,Ngày…tháng…năm 2012 ................................ .............................. 19 3 Sinh viên: Lương Tiến Dũng Lớp: CĐKT3F
 4. G VHD:Lương Thị Thu Hà Đ ề cương chi tiết LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong các Doanh nghiệp nói chung và ngành xây dựng nói riêng, chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá thành sản phẩm, là cở sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm. Do đó giảm chi phí nguyên vật liệu là biện pháp quan trọng nhằm giảm giá thành, vì vậy m à công tác kế toán nguyên vật liệu đúng sẽ giúp cho doang nghiệp cung cấp vật liệu, công cụ dụng cụ một cách kịp thời, đầy đủ cho quá trình sản xuất, đồng thời kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc chấp hành các định mức dự trữ tiêu hao vật liệu, đảm bảo sử dụng nguyên vật liệu tiết kiệm có hiệu quả, hạ giá thành sản phẩm, đem lại lợi nhuận cao cho Doanh nghiệp. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền với đặc điểm lượng nguyên vật liệu sử dụng cho sản x uất với khối lượng lớn, đa dạng về quy cách chủng loại nên việc tiết kiệm triệt để được coi là biện pháp hữu hiệu nhất để hạ giá thành và tăng lợi nhuận.Vì vậy công ty rất chú trọng đến khâu tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu. V ới kiến thức được trang bị trong thời gian học tập tại trường cùng với sự nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của nguyên vật liệu đối với quá trình sản xuất và sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty. Tôi đã đi sâu nghiên cứu tìm hiểu và lựa chọn chuyên đ ề “Tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu được tình hình chung về công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Đ iền N ghiên cứu và đánh giá thực trạng kế toán Nguyên vật liệu tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền. Đ ề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện kế toán Nguyên vật liệu tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền. 4 Sinh viên: Lương Tiến Dũng Lớp: CĐKT3F
 5. G VHD:Lương Thị Thu Hà Đ ề cương chi tiết 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3.1. Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu tập trung vào: + Đ ánh giá chung về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong các Doanh nghiệp sản xuất. + Đ ánh giá thưc trạng về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền. 3.2. Phạm vi nghiên cứu V ề không gian: xuất phát từ mục tiêu báo cáo và các điều kiện cụ thể, phạm vi nghiên cứu của báo cáo được thực hiện tại Công ty và địa điểm được thực hiện tại phòng kế toán. V ề thời gian:từ ngày 27/02/2012 đến 18/05/2012 4. Nội dung nghiên cứu Tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền. 5. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập tài liệu + Số liệu sơ cấp: Tìm hiểu tình hình thực tế tại các khâu của quá trình sản xuất để có cái nhìn tổng thể về quá trình sản xuất tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền. + Số liệu thứ cấp: Thu thập số liệu từ các bộ phân sản xuất và phòng kế toán. - Phương pháp xử lý số liệu + Tìm hiểu công tác kế toán nguyên vật liệu thông qua phương pháp kiểm kê, so sánh và các phương phương pháp của kế toán. + Phương pháp biện chứng: xét các mối liên hệ biện chứng của các đối tượng kế toán nguyên vật liệu trong thời gian, không gian cụ thể. + Phương pháp phân tích để đưa ra mô hình kế toán nguyên vật liệu trong điều kiện cụ thể. Từ đó rút ra những nhận xét cũng như tìm ra những 5 Sinh viên: Lương Tiến Dũng Lớp: CĐKT3F
 6. G VHD:Lương Thị Thu Hà Đ ề cương chi tiết giải pháp tối ưu cho công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền 6 Sinh viên: Lương Tiến Dũng Lớp: CĐKT3F
 7. G VHD:Lương Thị Thu Hà Đ ề cương chi tiết Chương 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG ĐIỀN 1.1. Giới thiệu chung về công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền 1.1.1. Tên và địa chỉ của cô ng ty 1.1.2. Thời điểm thành lập và các mốc lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp 1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp 1.1.4. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 1.1.5. Đặc điểm lao động 1.1.6. Quy trình công nghệ 1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền 1.2.2.Nhận xét về quá trình sản xuất kinh doanh tại3 năm tù 2009 -2011 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền 1.2.2.1.Thuận lợi trong sản xuất kinh doanh 1.2.2.2.Khó khăn trong sản xuất kinh doanh 1.3. Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền 1.3.1. Mô hình tổ chức công tác kế toán và bộ máy k ế toán 1.3.1.1. Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán. 1.3.1.2.Ch ức năng của từng bộ phận. 1.3.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty - Chế độ kế toán H iện nay công ty áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và hình thức kế toán N hật ký chung. Đây là hình thức phù hợp và dễ dàng khi vào máy vi tính. - H ình thức sổ kế toán 7 Sinh viên: Lương Tiến Dũng Lớp: CĐKT3F
 8. G VHD:Lương Thị Thu Hà Đ ề cương chi tiết H ình thức kế toán N hật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu : + Sổ Nhật ký chung + Sổ Cái + Các sổ, Thẻ kế toán chi tiết Trình tự ghi sổ kế toán theo N hật ký chung tại công ty đ ược thẻ hiện theo sơ đồ sau: Chứng từ kế toán SỔ NHẬT KÝ CHUNG Sổ Nhật ký Sổ, thẻ kế đặc biệt toán chi tiết Bảng tổng hợp SỔ CÁI chi tiết Bảng cân đôi số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung. Ghi chú: G hi hàng ngày. 8 Sinh viên: Lương Tiến Dũng Lớp: CĐKT3F
 9. G VHD:Lương Thị Thu Hà Đ ề cương chi tiết G hi cuối tháng hoặc định kỳ. Q uan hệ đối chiếu, kiểm tra. - N guyên tắc ghi nhận hàng tồn kho của Công ty: Theo giá gốc - Phương pháp kế to án hàng tồn kho: + Phương pháp kê khai thường xuyên + Phương pháp thẻ song song. - Đối với thuế G TGT Công ty đ ang áp d ụng tính và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. - Kỳ kế to án năm (Từ ngày 01/01 năm tài chính đến 3 1/12 năm tài chính) - Đ ơn vị tiền tệ sử dụng để ghi sổ kế to án là: "Đồng VN" - K ế toán tài sản cố định: Theo phương pháp khấu hao đường thẳng - K ế toán lao động tiền lương - K ế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - K ế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh - K ế toán về nguồn vốn 9 Sinh viên: Lương Tiến Dũng Lớp: CĐKT3F
 10. G VHD:Lương Thị Thu Hà Đ ề cương chi tiết CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT L IỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG ĐIỀN - CẨM KH Ê - PHÚ THỌ ( THÁNG 10 - QUÍ IV - NĂM 2011) 2.1. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền. 2.2.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền 2.2.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng - Hóa đơn GTGT - Phiếu nhập kho (mẫu số 02 - VT) - Phiếu xuất kho (mẫu số 03 - VT) N goài ra còn sử dụng các chứng từ khác: biên bản kiểm nghiệm vật tư, Bảng kê nhập nguyên vật liệu, bảng phân bổ nguyên vật liệu ... mọi chứng từ phải được tổ chức luân chuyển theo trính tự. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền sử dụng phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu là phương pháp thẻ song song. Tình hình nhập - xuất - tồn kho nguyên vật liệu hàng ngày ch ủ yếu được thực hiện ở bộ phận kho và phòng kế toán trên cơ sở chứng từ kế toán nhập, xuất theo từng danh điểm vật tư. V ì vậy thủ kho và kế toán cần có sự phối hợp với nhau để sử dụng chứng từ kế toán một cách hợp lý trong việc ghi chép thẻ kho và sổ kế toán. 2.2.1.2. Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu của công ty 10 Sinh viên: Lương Tiến Dũng Lớp: CĐKT3F
 11. G VHD:Lương Thị Thu Hà Đ ề cương chi tiết Thủ tục nhập kho được tiến hành qua sơ Phiếu Vật liệu, Phòng kỹ Ban Hoá đơn Hoá đơn N hập công cụ, kiểm thuật vật kho d ụng cụ nghiệm tư, tiếp nhập Biên thị bản kho kiểm nghiệm Phòng kế toán 2.2.1.3 . Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu tại công ty Bộ phận sản xuất viết phiếu “ Giấy đề nghị lĩnh vật tư ” chuyển cho quản lý công trình duyệt giấy đề nghị sau đó chuyển cho phòng kế toán. Phòng tài chính kế toán đồng ý và viết phiếu x uất, kế toán vật tư viết phiếu xuất kho và chuyển cho trưởng phòng kế toán duyệt, sau đó chuyển phiếu xuất kho để thủ trưởng đơn vị duyệt rồi chuyển cho người nhận hàng mang phiếu xuất kho xuống kho lĩnh vật tư. H ạch toán các nghiệp vụ xuất kho: Nợ TK 621: Giá thực tế xuất kho Có TK 152: Giá thực tế xuất kho Đồng thời kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung, sổ cái TK 152, sổ chi tiết TK 152.1.Cuối cùng kế toán lập bảng phân bổ nguyên vật liệu để tính giá thành. 2.2.1.4. Kế toán chi tiết nhập - xuất - tồn - Ở kho: Tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước. H àng ngày thủ kho căn cứ vào chứng từ nhập xuất ghi số lượng nguyên vật liệu thực nhập thực xuất vào thẻ kho.Thủ kho phải đối chiếu số lượng tồn ghi 11 Sinh viên: Lương Tiến Dũng Lớp: CĐKT3F
 12. G VHD:Lương Thị Thu Hà Đ ề cương chi tiết trên thẻ kho với số tồn nguyên vật liệu thực tế. Hàng ngày sau khi lập thẻ kho thì thủ kho chuyển những chứng từ nhập xuất lên phòng kế toán - Ở phòng kế toán: hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Kế toán mở sổ chi tiết cho từng loại vật tư cho từng thứ nguyên vật liệu từng danh điểm vật tư,cho đúng với thẻ kho của từng kho để theo dõi về mặt số lượng và giá trị. H àng ngày khi nhận được chứng từ nhập xuất kho kế toán phải kiểm tra chứng từ, ghi đ ơn giá, thành tiền, rồi phân loại chứng từ, sao đó ghi vào sổ,thẻ chi tiết. Cuối tháng kế toán và thủ kho đối chiếu số liệu giữa thẻ kho và sổ chi tiết. Khi nhận được chứng từ kế toán về nhập xuất vật tư thủ kho kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ đó, đối chiếu với số thực nhập thực xuất rồi tiến hành ghi vào thẻ kho. Mỗi thẻ kho được mở một tờ sổ tùy theo khối lượng ghi chép của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Cuối tháng công ty lấy số liệu của sổ , thẻ chi tiết nguyên vật liệu để lập bảng tổng hợp nhập xuất tồn và đối chiếu với sổ cái. 12 Sinh viên: Lương Tiến Dũng Lớp: CĐKT3F
 13. G VHD:Lương Thị Thu Hà Đ ề cương chi tiết SỔ CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU TK 152: Đ á hộc Đ ơn vị: đồng Chứng từ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ Đơn TK Ngày ĐƯ Diễn giải giá Số Hiệu SL TT SL TT SL TT tháng Tồn đầu kỳ 13/10 Nhập kho đá hộc NK 211 331 85.000 165 14.025.000 165 14.025.000 14/10 Xuất kho đá hộc XK 227 621 85.000 28 2.380.000 137 11.645.000 cho CT 14/10 Xuất kho đá hộc XK 228 621 85.000 72 6.120.000 65 5.525.000 cho CT 14/10 Xuất kho đá hộc XK 229 621 85.000 65 5.525.000 0 0 cho CT 15/10 Nhập kho đá hộc NK 212 331 85.000 84 7.140.000 84 7.140.000 15/10 Xuất kho đá hộc XK 230 621 85.000 84 7.140.00 0 0 cho CT Cộng 249 21.165.000 249 21.165.000 0 0 2.2.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu của công ty 2.2.2.1. Tài khoản sử dụng 2.2.2.2. Kế toá n tổng hợp nhập nguyên vật liệu H iện nay công ty đang áp dụng phương pháp kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên. Cùng với việc kế toán chi tiết vật liệu hàng ngày kế toán đồng thời ghi sổ kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. N guyên vật liệu nhập kho chủ yếu là nguồn mua ngoài nên có quan hệ thanh toán với người bán. 13 Sinh viên: Lương Tiến Dũng Lớp: CĐKT3F
 14. G VHD:Lương Thị Thu Hà Đ ề cương chi tiết Sau khi vật liệu do nhân viên tiếp liệu của bộ phận cung ứng mua về kế toán căn cứ vào Hóa đơn GTGT của người bán và phiếu nhập kho của bộ phận cung ứng vật tư đ ể ghi: Nợ TK 152: Giá mua ghi trên hóa đơn GTGT chưa thuế Nợ TK 133: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Có TK 331: Tổng giá thanh toán 2.2.2.3. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu Đ ể xác định giá trị nguyên vật liệu xuất kho kế toán lập bảng phân bổ nguyên vật liệu nhằm theo dõi số lượng nguyên vật liệu xuất dùng cho công trình. Cuối tháng, căn cứ bảng phân bổ nguyên vật liệu kế toán lập bảng phân bổ nguyên vật liệu tháng 10 ở công ty Từ bảng phân bổ nguyên vật liệu tháng 10/2011 của công ty lên Nhật kí chung và sổ cái theo từng công trình, cho công việc kế toán được gọn nhẹ. N ếu có yêu cầu kiểm tra số nguyên vật liệu xuất dùng cho từng công trình thì kế toán kiểm tra trên b ảng tổng hợp xuất vật tư và Bảng phân bổ nguyên vật liệu và đối chiếu vào sổ cái TK 152 và các sổ chi tiết liên quan. 2.2. Đánh giá th ực trạng ( ưu điểm, nhược điểm) công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền. 2.2.1. Ưu điểm - Đ ánh giá nguyên vật liệu: + Đánh giá vật liệu, công cụ dụng cụ là việc xác định giá trị vật liệu, công cụ dụng cụ theo những nguyên tắc nhất định trên cơ sở đảm bảo yêu cầu chân thực thống nhất với các nguyên tắc cơ bản là vật liệu phải được đánh giá theo giá thực tế. Do tình hình thực tế vật liệu của công ty được sử dụng với khối lượng lớn do vậy công ty đã sử dụng phương pháp tính giá thực tế đích danh của từng loại nguyên vật liệu, cho nên công việc tính toán không phức tạp mà trái lại rấ đ ơn giản và phù hợp với tình hình thực tế của công ty. - Q uản lý nguyên vật liệu: 14 Sinh viên: Lương Tiến Dũng Lớp: CĐKT3F
 15. G VHD:Lương Thị Thu Hà Đ ề cương chi tiết + Về khâu dự trữ bảo quản: Công ty luôn dự trữ vật liệu ở mức hợp lý, đ ủ đảm bảo cho sản xuất và không gây ứ đọng vốn. Hệ thống kho b ãi di động theo các công trình đã tạo thuận lợi cho việc sử dụng vật liệu + Về khâu sử dụng: Mọi nhu cầu sử dụng vật liệu đều phải đưa qua phòng vật tư thiết bị xem xét tính hợp lệ của các nhu cầu đó, nhằm sử dụng tiết kiệm và quản lý tốt vật liệu. + Về việc luân chuyển chứng từ: Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục nhập xuất vật liệu. 2.2.2.Nhược điểm - Việc tổ chức công tác kế toán nói chung và kế toán nguyên vật liệu nói riêng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền còn có một số hạn chế cần được khắc phục: + Việc tổ chức bộ máy quản lý gọn nhẹ là rất cần thiết, nhưng do yêu cầu thị trường hiện nay, mỗi công trình được công ty xây dựng là phải đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công nhanh, hạ giá thành, từng công trình hoàn thành bàn giao có giá trị lớn, nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lúc đó một kế toán và một thủ kho kiêm thủ quỹ là số ít. Có thể trong cùng thời gian một đội, xí nghiệp thi công từ 1 đến 2 công trình, địa bàn nằm ở khác nhau. Do vậy việc bố trí gọn nhẹ này làm cho công tác kế toán nguyên vật liệu ở các đội, xí nghiệp thi công nhiều công trình là thiếu chính xác, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý sản xuất nói chung và hạch toán chi phí nguyên vật liệu nói riêng, vấn đề này phòng kế toán công ty và giám đốc cần sớm quan tâm giải quyết sao cho hài hoà đảm bảo đúng quy đ ịnh về tổ chức công tác kế toán. + Việc tổ chức ở kho tại các công trình chưa khoa học, chưa kiên cố do vậy việc đảm bảo vật tư không tốt, vật tư còn sắp xếp lẫn lộn sẽ gây khó khăn cho việc xuất – nhập vật tư tốn nhiều thời gian. + Mặc dù có nhiều ưu điểm song hệ thống của công ty hiện nay vẫn còn có điểm cần xem xét. Về mẫu sổ chi tiết thanh toán với người bán, sổ cái 15 Sinh viên: Lương Tiến Dũng Lớp: CĐKT3F
 16. G VHD:Lương Thị Thu Hà Đ ề cương chi tiết công ty đang sử dụng để hạch toán hiện nay cũng có một số sửa đổi so với qui định của bộ tài chính. 16 Sinh viên: Lương Tiến Dũng Lớp: CĐKT3F
 17. G VHD:Lương Thị Thu Hà Đ ề cương chi tiết CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG ĐIỀN 3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020. 3.1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền giai đoạn 2012 – 2015 3.1.2 Đ ịnh hướng đến năm 2020 3.2 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Điền. 3.2.1. Về công tác quản lý V iệc quản lý vật tư hiện nay ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Đ iền là tương đối chặt chẽ và đảm bảo nguyên tắc nhập xuất vật liệu, tuy nhiên qua thực tế ở các đội, ta nhận thấy quản lý còn một vài thiếu sót, gây lãng phí vật tư nhất là các loại vật tư mua được chuyển thẳng tới chân công trình như: cát, sỏi, vôi đá… để thuận tiện cho việc xuất dùng sử dụng. Chỗ để nguyên vật liệu thường xuyên chuyển đổi, việc giao nhận các loại vật tư này thường không được cân đong đo đếm kỹ lưỡng, nên dẫn đến thất thoát một lượng vật tư tương đối lớn. V ì vậy ở công trường cần chuẩn bị đủ nhà kho đ ể chứa nguyên vật liệu, chuẩn bị chỗ để vật tư d ễ bảo vệ thuận tiện cho quá trình thi công, xây dựng công trình và việc đong đếm cũng phải tiến hành chặt chẽ hơn làm giảm bớt việc thất thoát một cách vô ý không ai chịu trách nhiệm. Trong công tác thu mua nguyên vật liệu, các đội ký hợp đồng mua tại chân công trình, đây cũng là một mặt tốt giảm bớt lượng công việc của cán bộ làm công tác tiếp liệu, tuy nhiên về giá cả có thể không thống nhất, cần phải được tham khảo kỹ, cố gắng khai thác các nguồn cung cấp có giá hợp lý, chất lượng, khối lượng đảm bảo và chọn các nhà cung cấp có khả năng dồi dào, cung cấp vật tư, vật liệu cho đội, xí nghiệp với thời hạn thanh toán sau. Đảm 17 Sinh viên: Lương Tiến Dũng Lớp: CĐKT3F
 18. G VHD:Lương Thị Thu Hà Đ ề cương chi tiết bảo cho việc thi công xây dựng công trình không bị gián đoạn do thiếu vật tư. Đồng thời với các công tác trên, phòng kế toán công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát tới từng công trình về việc dự toán thi công, lập kế ho ạch mua sắm, dự trữ nguyên vật liệu, kiểm tra sổ sách, kiểm tra các báo cáo kế toán nguyên vật liệu tránh trường hợp vật tư nhập kho lại không đủ chứng từ gốc. 3.2.2. Về danh đ iểm vật tư X ây d ựng danh điểm vật tư là việc quy định những ký hiệu cho từng thứ vật tư một cách khoa học, phù hợp với từng thứ vật tư, đ ảm bảo được tính dễ nhớ, dễ nhận diện, kiểm tra. Nếu không xây dựng một hệ thống danh điểm vật tư phù hợp thì sẽ gây khó khăn rất nhiều cho công tác quản lý, kiểm tra, hạch toán nguyên vật liệu. Mặt khác công ty thường nhận công trình, mỗi công trình khác nhau về chủng loại, chất liệu của từng thứ nguyên vật liệu sử dụng. Cho nên nếu không xây dựng hệ thống danh điểm vật tư sẽ rất hay nhầm lẫn giữa nguyên vật liệu sử dụng cho công trình này với nguyên vật liệu sử dụng cho công trình kia, dẫn đến sự không chính xác trong hạch toán chi phí xây dựng và tổng giá trị công trình. 18 Sinh viên: Lương Tiến Dũng Lớp: CĐKT3F
 19. G VHD:Lương Thị Thu Hà Đ ề cương chi tiết Phần III : KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo Phú Thọ,Ngày…tháng…năm 2012 Sinh viên thực tập Giáo viên hướng dẫn Ths.Lương Thị Thu Hà Lương Tiến Dũng 19 Sinh viên: Lương Tiến Dũng Lớp: CĐKT3F
 20. G VHD:Lương Thị Thu Hà Đ ề cương chi tiết 20 Sinh viên: Lương Tiến Dũng Lớp: CĐKT3F
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2