intTypePromotion=3

Đề thi & đáp án lý thuyết Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề LT13)

Chia sẻ: Chien Chien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
8
download

Đề thi & đáp án lý thuyết Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề LT13)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi lý thuyết Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề LT13) sau đây có nội dung đề thi gồm 3 câu hỏi với hình thức thi tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi & đáp án lý thuyết Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề LT13)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: LTMT - LT13 Hình thức thi: Tự luận Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (2,0 điểm) a. Trình bày giải thuật Bubble Sort. b. Cho bộ dữ liệu K = {9, 3, 10, 0, 99, 35, 25, 88, 18} Áp dụng giải thuật trên với bộ dữ liệu K, chỉ rõ kết quả từng bước thực hiện của giải thuật. Câu 2: (3,0 điểm) a. Nêu 4 tính chất của phụ thuộc hàm (hệ tiên đề Amstrong), bao gồm: phản xạ, bắt cầu, phân rã, kết hợp b. Áp dụng: Cho lược đồ quan hệ Q(ABCDEGHIJ) và tập phụ thuộc hàm F={ABE, AGJ, BEI, EG, GIH} Tìm chuỗi suy diễn ABGH Câu 3: (2,0 điểm) Xây dựng lớp đa thức bao gồm: + Các thuộc tính: - Bậc của đa thức - Mảng một chiều lưu các hệ số của đa thức + Các hàm (phương thức): - Nhập đa thức - Hiển thị đa thức - Toán tử cộng (+)hai đa thức - Toán tử định giá đa thức Xây dựng hàm main để sử dụng lớp vừa tạo. ..............,ngày.............tháng..............năm............... DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI Trang: 1/2
  2. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: DA LTMT - LT13 Câu Nội dung Điểm I. Phần bắt buộc 1 a. Trình bày được giải thuật Buble Sort. - Bước 0: Xét các phần tử M[j] (j giảm từ N-1 đến 0), so sánh M[j] với M[j-1]. Nếu M[j] nhỏ hơn M[j-1] thì đổi chỗ M[j] và M[j-1] cho nhau. Sau bước này thì M[0] có giá trị nhỏ nhất. 0,25 - Bước 1: Xét các phần tử M[j] (j giảm từ N-1 đến 1), so sánh M[j] với M[j-1]. Nếu M[j] nhỏ hơn M[j-1] thì đổi chỗ M[j] và M[j-1] cho nhau. Sau bước này thì M[1] có giá trị nhỏ nhất. 0.25 - Tổng quát ở bước i: Xét các phần tử M[j] (j giảm từ N-1 đến i), so sánh M[j] với M[j-1]. Nếu M[j] nhỏ hơn M[j-1] thì đổi chỗ M[j] và M[j-1] cho nhau. Sau bước này thì M[i] có giá trị 0,25 nhỏ nhất. - Sau N - 1 bước thì kết thúc. 0,25 b. Áp dụng giải thuật Buble Sort với bộ dữ liệu K = {9, 3, 10, 0, 99, 35, 25, 88, 18} Khóa K[0] K[1] K[2] K[3] K[4] K[5] K[6] K[7] K[8] 0,75 Bước Ban 9 3 10 0 99 35 25 88 18 đầu Bước 1 0 9 3 10 99 25 35 18 88 Bước 2 3 9 10 18 99 25 35 88 Bước 3 9 10 18 25 99 35 88 Bước 4 10 18 25 35 99 88 Bước 5 18 25 35 88 99 Bước 6 25 35 88 99 Bước 7 35 88 99 Bước 8 88 99 Kết 0 3 9 10 18 25 35 88 99 0,25 quả Trang: 1/4
  3. 2 a. Nêu 4 tính chất của phụ thuộc hàm - Phản xạ: Nếu Y  X thì X → Y 0,25 - Bắt cầu: Nếu X → Y và Y → Z thì X → Z 0,25 - Phân rã: Nếu X → YZ thì X → Y và X → Z 0,25 - Bắt cầu: Nếu X → Y và X → Z thì X → YZ 0,25 b. Áp dụng: Tìm chuỗi suy diễn ABGH 1) AB  E (F1) 2) E  G (F4) 3) AB  G (tính bắc cầu 2 &3) 1,0 4) AB  AB (phản xạ) 5) AB  B (phân rã) 6) AB  BE (kết hợp 1&5) 7) BE  I (F3) 8) AB  I (bắc cầu 6&7) 9) AB  GI (kết hợp 3&8) 10)GI  H (F5) 11)AB  H (bắc cầu 9&10) 12)AB  GH (kết hợp 3&11) 1,0 3 #include 0,25 #include #include class DT { private: double a[20];// Mang chua cac he so da thuc a0, a1,... int n ;// Bac da thuc public: void nhap(); void hienthi(); DT operator+(const DT &d2); double operator^(double x);// Tinh gia tri da thuc }; 0,25 void DT::hienthi() { cout
  4. void DT::nhap() 0,25 { cout > n; cout
  5. void main() 0,25 { DT p,q,f; double x,g; clrscr(); cout

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản