intTypePromotion=3

Đề thi giải Toán trên máy tính Casio, Vinacal cấp thành phố năm học 2011-2012 môn Toán 9 - Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng

Chia sẻ: Minh Thư | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
139
lượt xem
21
download

Đề thi giải Toán trên máy tính Casio, Vinacal cấp thành phố năm học 2011-2012 môn Toán 9 - Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi giải toán trên máy tính Casio, Vinacal cấp thành phố năm học 2011-2012 môn Toán 9 là đề thi chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng trong kỳ thi giải Toán trên máy tính Casio với thời gian làm bài là 150 phút không kể thời gian giao đề. Mời các bạn cùng tham khảo. -

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi giải Toán trên máy tính Casio, Vinacal cấp thành phố năm học 2011-2012 môn Toán 9 - Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO, VINACAL THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2011-2012   ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TOÁN Lớp 9 THCS Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 06 tháng 12 năm 2011 Chú ý: - Đề thi gồm có 4 trang, 10 bài, mỗi bài 5 điểm. - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này. ĐIỂM CÁC GIÁM KHẢO SỐ PHÁCH (của toàn bài thi) (Họ tên và chữ kí) (Do Chủ tịch Hội đồng chấm thi ghi) Bằng số Bằng chữ Giám khảo số 1: Giám khảo số 2: Quy định: Với những bài toán có yêu cầu trình bày lời giải thì thí sinh ghi tóm tắt cách giải, công thức áp dụng vào cột “Trình bày tóm tắt cách giải” kết quả tính toán ghi vào cột “Kết quả”. Các kết quả tính gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể, được ngầm định là lấy chính xác tới 5 chữ số thập phân sau dấu phẩy. Bài 1. (5 điểm, mỗi câu được 2,5 điểm) Tính giá trị của mỗi biểu thức sau rồi ghi kết quả vào ô. cot 28o11' sin 2 20o11' cos3 20o12 '36" . a) Tính B  tan 3 20o12 ' 24" cos 2 20o11'33" sin 28o11' 3 b) Tính C  20112011  20112012  28112011  3 22122011  3 1620112011. a. B  b. C  Bài 2. (5 điểm, mỗi câu được 2,5 điểm) Tìm giá trị thỏa mãn rồi ghi kết quả vào ô. a) Tìm x thỏa mãn đẳng thức sau đây  4  4 5  0,12  x  2,15  4, 2  :     3   5 4   31, 4  1,5  12, 6 :  2,1(3)  4 2  3 5 4  .   3 21,36  3,15  :    2, (5)  1, 6  4 6 5  b) Với các giá trị nào của x thì biểu thức sau có giá trị nhỏ nhất: M  x  x –1 x  1 (x  2)  403. a) x  b) x  hoặc x Bài 3. (5 điểm, mỗi câu được 2,5 điểm) Xác định giá trị thỏa mãn rồi ghi kết quả vào ô. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
  2. a) Tính A  {1, 12   2, 0 123 0, 1323}: 2,  21  1, 0  321  0,  3231 . b) Cho số tự nhiên a  32m 4  7292m1 1253m12 với m  , m  4. Biết rằng a không chia hết cho 10, hỏi số a có tất cả bao nhiêu ước số? a) A  b) Số ước số của số a là: Bài 4. (5 điểm) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): y  (m  1)x  2m  3 (với m  1)  1 1  7 7 và các điểm M  3 ; 2  , N  5 ;5  .  2 5  8 8  2010 2011  a) Tìm m dưới dạng phân số để điểm A  ;  thuộc đường thẳng (d). Xác định giá trị  2011 2012  thỏa mãn rồi ghi kết quả vào ô. b) Tìm tọa độ điểm E trên trục tung sao cho ME + NE bé nhất. Trình bày tóm tắt cách giải. a) m  Trình bày tóm tắt cách giải Kết quả b) Bài 5. (5 điểm, mỗi câu được 2,5 điểm) Cho đa thức P(x)  x 4  ax 3  bx 2  cx  d. a) Tìm đa thức dư trong phép chia P(x) : (x 2 – 3x  2) khi a  1; b  1; c  2; d  2. b) Cho biết P(1)  5; P(2)  20; P(3)  45. Tính P(50)  P( 46). Trình bày tóm tắt cách giải Kết quả Bài 6. (5 điểm, mỗi câu được 2,5 điểm) VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
  3. a) Tìm số tự nhiên x, y thỏa x x   xy   5489855287. y b) Tìm số nguyên dương x, y biết y 2  xy 2  x 2  4428. Trình bày tóm tắt cách giải Kết quả Bài 7. (5 điểm, mỗi câu được 2,5 điểm) a) Cho đa thức f (x)  (x 2  3x  1) 2012 . Tính tổng các hệ số của các hạng tử chứa lũy thừa bậc chẵn của x. b) Cho dãy số các số tự nhiên u 0 , u1 , u 2 ,  có u 0  1 và u n 1.u n 1  k.u n (với k, n  * ). Tính k và u1 , biết u 2012  2012. Trình bày tóm tắt cách giải Kết quả Bài 8. (5 điểm) Giải phương trình 3 3  x  3 3  x  3 7. Trình bày tóm tắt cách giải Kết quả Bài 9. (5 điểm) Tìm số nguyên dương nhỏ nhất thỏa mãn hai tính chất sau: VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
  4. 1) Viết dưới dạng thập phân số đó có tận cùng là số 6. 2) Nếu bỏ chữ số 6 cuối cùng và đặt chữ số 6 lên trước các chữ số còn lại sẽ được một số gấp 4 lần số ban đầu. Trình bày tóm tắt cách giải Kết quả Bài 10. (5 điểm) Cho tam giác ABC, lấy điểm M tùy ý bên trong tam giác (không nằm trên các cạnh). Qua M vẽ ba đường thẳng lần lượt song song với ba cạnh của tam giác. Các đường thẳng đó chia tam giác ABC thành nhiều phần (như hình vẽ). Xét ba tam giác, diện tích mỗi tam giác lần lượt là S1  2,1234cm 2 ; S2  3,1425cm 2 ; S3  4, 0213cm 2 . Tính diện tích của tam giác ABC. Trình bày tóm tắt cách giải Kết quả A G D S1 M S2 H F S3 B E I C ---HẾT--- VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản