intTypePromotion=3

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh, năm học 2009-2010 môn Toán 9 - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi

Chia sẻ: Nguyen Van Thuan Thuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
54
lượt xem
9
download

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh, năm học 2009-2010 môn Toán 9 - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo "Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh, năm học 2009-2010 môn Toán 9 - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi" giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị kì thi sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh, năm học 2009-2010 môn Toán 9 - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY             QUẢNG NGÃI                                           CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2009­2010 Môn : Toán Lớp 9 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi : 30/01/2010. Chú ý :­ Đề thi có 07  trang ­ Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này. Các giám khảo SỐ PHÁCH ĐIỂM CỦA TOÀN BÀI THI (họ tên và chữ ký) (Do CTHĐ ghi) Bằng số Bằng chữ Giám khảo 1 : Giám khảo 2 : Qui ước : Trong mỗi bài nếu không có yêu cầu khác thì phần kết quả  ghi đủ các chữ số ngầm định trên màn hình. Bài 1 : (5 điểm). 2 5 Cho đa thức  f(x) = x 4 ­2x3 + x 2 ­3x + 2   ;        g(x) = x 2 +3x­1 7 11 4 � 4 � a) f(­3 )­g( 5+ 5 13) � Tính  f(­3 )+g( 5+ 5 13)                   b)Tính   g � 7 � 7 � Phần ghi tóm tắt cách giải Phần ghi kết quả
  2. Bài 2 : (5 điểm).  Tính  A =  � 1 �+ � 2 �+ � 3 �+...+ � � �� �� � 23 �+ � 24 � � �� � Phần ghi tóm tắt cách giải Phần ghi kết quả Bài 3 : (5 điểm). Dân số tỉnh A hiện nay (đầu năm 2010) là 1.700.000 người.  a) Hỏi nếu tỉ lệ tăng dân số trung bình hằng năm là 1,2% thì sau 10 năm  nữa dân số của tỉnh A là bao nhiêu người ? b) Muốn dân số của tỉnh A có khoảng 2.000.000 người vào đầu năm 2020  thì phải có tỉ lệ tăng dân số hằng năm là bao nhiêu ? (làm tròn đến 2 chữ  số thập phân)? Phần ghi tóm tắt cách giải Phần ghi kết quả
  3. Bài 4 : (5 điểm) Cho đa thức    f ( x ) = x 4 + ax3 + bx 2 + cx + d .  Biết  f ( 1) = 0; f ( 2 ) = 4; f ( 3) = 18; f ( 4 ) = 42 . a) Tìm các hệ số a, b, c, d  của  f ( x ) b) Biết f(2010) là số nguyên, tính tổng các chữ số của  f(2010) (có viết qui  trình bấm phím). Phần ghi tóm tắt cách giải Phần ghi kết quả
  4. Bài 5 : (5 điểm) (1 + 2) n + (1 − 2) n Cho dãy số Un =  .    n =1, 2, 3, …, k,… 2 2 a) Chứng minh Un+2 = 2Un+1 + Un  b) Viết qui trình bấm phím để tìm số hạng thứ n.
  5. Phần ghi tóm tắt cách giải Phần ghi kết quả Bài 6 : (5 điểm) 2010 a) Tìm số dư trong phép chia  2  cho 49
  6. b) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 10 chữ số biết rằng : Số đó chia cho 17 dư  2, chia cho 29 dư 5.  Phần ghi tóm tắt cách giải Phần ghi kết quả Bài 7 : (5 điểm) a) Viết quy trình bấm phím liên tục tìm chu kỳ của phần thập phân trong   kết quả phép chia 85 cho 47. b) Chữ số thập phân  thứ 2010 sau dấu phảy của phép chia ở câu a) là số  nào? Phần ghi tóm tắt cách giải Phần ghi kết quả
  7. Bài 8 : (5 điểm) Cho ngũ giác lồi ABCDE. Tính số  đo các góc trong của ngũ giác, biết   13Aᄉ = 17 B ᄉ = 19C ᄉ = 23D ᄉ = 29E ᄉ Phần ghi tóm tắt cách giải Phần ghi kết quả Bài 9 : (5 điểm) Cho tam giác đều thứ  nhất cạnh a có diện tích là S1, nối trung điểm các  cạnh của tam giác đều thứ nhất ta được tam giác đều thứ hai có diện tích  là S2, nối trung điểm các cạnh của tam giác đều thứ  hai ta được tam giác   đều thứ ba có diện tích là S3. Làm tương tự ta được tam giác đều thứ n có  diện tích là Sn.  a) Lập công thức tính S = S1+S2+ … +Sn theo a. b) Áp dụng: Tính S với n = 20; a = 301cm Phần ghi tóm tắt cách giải Phần ghi kết quả
  8. Bài 10 : (5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có BC = a ; AB = b .Kẻ CK vuông góc với BD a) Tính diện tích tam giác AKD theo a và b b) Tính diện tích tam giác AKD với a = 5,67cm ; b = 3,45cm ( kết quả lấy 4   chữ số thập phân) Phần ghi tóm tắt cách giải Phần ghi kết quả
  9.       Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản