intTypePromotion=3

Đề thi hết học phần: TOÁN KINH TẾ 1 (đề 1)

Chia sẻ: Le Nhu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
143
lượt xem
38
download

Đề thi hết học phần: TOÁN KINH TẾ 1 (đề 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi hết học phần: TOÁN KINH TẾ 1 (đề 1) Thời gian: 60 phút (sinh viên không được sử dụng tài liệu) Bài 2: (4 điểm) Tìm cực trị có điều kiện của hàm số z=x+y+5 với điều kiện ex + e y = 2 L x y 5( 2 x e y ) = Z đạt cực đại Bài 3: (3 điểm) Giải hệ phương trình và trình bày hệ nghiệm cơ bản: 2x1 3x1 -2x1 + x2 + 2x2 - x2 - 2x3 - x3 + x4 + 7x4 - 10x4 =1 =7 = -10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hết học phần: TOÁN KINH TẾ 1 (đề 1)

  1. Đề thi hết học phần: TOÁN KINH TẾ 1 (đề 1) Thời gian: 60 phút (sinh viên không được sử dụng tài liệu) 2 2 2 2 Bài 1: (3 điểm)Tìm zx, z y: z  x  y  z 2 F  z2   y 2  z2 x 2  2 y2  z2 x2 zx     2z x 2 z(2 y 2  z 2  1) 2z  2 y 2  z2 2y 2 y 2  z2 y zy     2z 2z y  z 2  z 2 2z  2 2 2 y z Bài 2: (4 điểm) Tìm cực trị có điều kiện của hàm s ố z=x+y+5 v ới điều kiện ex + e y = 2 L  x  y  5  ( 2  e x  e y ) L 1x 0 xe y ye ,,) L 1 0 M1(0 0  xy L 2e e 0    L xx    e x , L xy  0, L yy    e y , g x  e x , g x  e x 0 1 1 1 1 0 20 => Z đạt cực đại 1 0 1 Bài 3: (3 điểm) Giải hệ phương trình và trình bày hệ nghiệm c ơ bản: 2x1 + x2 - x3 + x4 =1 3x1 + 2x2 + 7x4 =7 -2x1 - x2 - 2x3 - 10x4 = -10
  2. 2x1 + x2 + x3 + 7x4 =7 2 1 -1 1 1 3 2 0 7 7 -2 -1 -2 -10 -10 2 1 1 7 7 ~ 1 1 1 6 6 h2-h1 3 2 0 7 7 -2 -1 -2 -10 -10 2 1 1 7 7 ~ 1 1 1 6 6 -3h1+h2 0 -1 -3 -11 -11 2h1+h3 0 1 0 2 2 -2h1+h4 0 -1 -1 -5 -5 ~ 1 0 -2 -5 -5 h2+h1 0 -1 -3 -11 -11 h2+h3 0 0 -3 -9 -9 -h2+h4 0 0 2 6 6 ~ 1 0 -2 -5 -5 -h2 0 1 3 11 11 h3/-3 0 0 1 3 3 h4/2 0 0 1 3 3
  3. ~ 1 0 0 1 1 2h3+h1 0 1 0 2 2 -3h3+h2 0 0 1 3 3 -h3+h4 0 0 0 0 0 x 1=1-x4 X2=2-2x4 X3=3-3x 4 X4 0 0 0 1 1 2 3 0 Đề thi học phần: TOÁN KINH TẾ 1 (đề 2) Thời gian: 60 phút (sinh viên không được sử dụng tài liệu) 2 2 2 2 Bài 1: (3 điểm)Tìm yx, y z: z  x  y  z 2 F  z2   y 2  z2 x 2  2 y 2  z2 F x2 yx   x    x2y 2y Fy  2 y 2  z2  2z 2z  2 y 2  z2 2z y 2  z2  z Fz zy     2y Fy y  2 2 2 y z Bài 2: (4 điểm) Tìm cực trị có điều kiện của hàm s ố z=x+y+5 v ới điều kiện ex + e y = 2 L  x  y  5  ( 2  e x  e y )
  4. L 1x 0 xe y ye ,,) L 1 0 M1(0 0  xy L 2e e 0    L xx    e x , L xy  0, L yy    e y , g x  e x , g x  e x 0 1 1 1 1 0 20 => Z đạt cực đại 1 0 1 Bài 3: (3 điểm) Giải hệ phương trình và trình bày hệ nghiệm c ơ bản: 2x1 + 1x2 - x3 + 1x4 =3 3x1 + 2x2 + 7x4 = 12 -2x1 - x2 - 2x3 - 10x4 = -15 2x1 + x2 +x 3 + 7x4 = 11 2 1 -1 1 3 3 2 0 7 12 -2 -1 -2 -10 -15 2 1 1 7 11 ~ 1 1 1 6 9 h2-h1 3 2 0 7 12 -2 -1 -2 -10 -15 2 1 1 7 11 ~ 1 1 1 6 9 -3h1+h2 0 -1 -3 -11 -15 2h1+h3 0 1 0 2 3
  5. -2h1+h4 0 -1 -1 -5 -7 ~ 1 0 -2 -5 -6 h2+h1 0 -1 -3 -11 -15 h2+h3 0 0 -3 -9 -12 -h2+h4 0 0 2 6 8 ~ 1 0 -2 -5 -6 -h2 0 1 3 11 15 h3/-3 0 0 1 3 4 h4/2 0 0 1 3 4 ~ 1 0 0 1 2 2h3+h1 0 1 0 2 3 -3h3+h2 0 0 1 3 4 -h3+h4 0 0 0 0 0 x 1=2-x4 X2=3-2x4 X3=4-3x 4 X4 1 1 1 1 2 3 4 0

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản