intTypePromotion=3

Đề thi HK 1 môn Địa lý lớp 10 năm 2012 - THPT Đoàn Kết - Mã đề 02

Chia sẻ: Tieu Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
13
lượt xem
0
download

Đề thi HK 1 môn Địa lý lớp 10 năm 2012 - THPT Đoàn Kết - Mã đề 02

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy tham khảo Đề thi HK 1 môn Địa lý lớp 10 năm 2012 - THPT Đoàn Kết - Mã đề 02 để giúp các bạn biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HK 1 môn Địa lý lớp 10 năm 2012 - THPT Đoàn Kết - Mã đề 02

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 NĂM 2012<br /> MÔN: ĐỊA LÝ - LỚP 10<br /> <br /> ĐỀ<br /> <br /> Thời gian: 45 phút<br /> Trường THPT Đoàn Kết, Đồng Nai<br /> <br /> MÃ ĐỀ: 02<br /> Câu 1: (2,0 điểm)<br /> Trình bày khái niệm của quy luật đai cao và quy luật địa ô.<br /> Câu 2:(2,0 điểm)<br /> a. Trình bày các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến tăng dân số tự nhiên.<br /> b. Cơ cấu dân số theo độ tuổi được chia thành mấy nhóm, đó là những nhóm nào?<br /> Câu 3:(2,0 điểm)<br /> a. Trình bày ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế – xã hội và môi trường.<br /> b. Nêu tên 05 đô thị trực thuộc trung ương ở nước ta.<br /> Câu 4. (4,0 điểm)<br /> CƠ CẤU NỀN KINH TẾ CỦA CÁC NHÓM NƯỚC– NĂM 2004<br /> (nguồn: SGK Địa lý 10, tr 102)<br /> Khu vực<br /> <br /> GDP (tỉ USD) Trong đó<br /> Khu vực I Khu<br /> II<br /> <br /> vực Khu vực III<br /> <br /> Các nước thu nhập 1253,0<br /> thấp<br /> <br /> 288,2<br /> <br /> 313,3<br /> <br /> 651,5<br /> <br /> Các nước thu nhập 32715,0<br /> cao<br /> <br /> 654,3<br /> <br /> 8833,1<br /> <br /> 23227,6<br /> <br /> 1, Tính tỉ trọng GDP của các nước phát triển và đang phát triển.<br /> <br /> 2, Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế các nước phát triển và đang phát triển năm<br /> 2004.<br /> 3, Nhận xét.<br /> <br /> ĐÁP ÁN<br /> <br /> CÂU<br /> <br /> ĐÁP ÁN<br /> <br /> ĐIỂM<br /> <br /> Câu 1:<br /> <br /> Trình bày khái niệm của quy luật đai cao.<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> (2,0 điểm)<br /> <br /> Trình bày khái niệm của quy luật địa ô.<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> a. Trình bày các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến tăng 1,0<br /> dân số tự nhiên.<br /> (2,0 điểm)<br /> <br /> b. Cơ cấu dân số theo độ tuổi được chia thành mấy<br /> nhóm, đó là những nhóm nào?<br /> 1,0<br /> (nêu đúng 2 nhóm: 0,5đ, 1nhóm: 0,25đ, không<br /> ghi độ tuổi – 0,25đ)<br /> <br /> Câu 3.<br /> <br /> a. Trình bày ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát<br /> triển kinh tế – xã hội và môi trường.<br /> 1,0<br /> - Mặt tích cực: 0,5đ<br /> <br /> Câu 2.<br /> <br /> (2,0 điểm)<br /> <br /> - Mặt tiêu cực 0,25đ<br /> b. Nêu tên các đô thị trực thuộc trung ương ở nước<br /> ta.<br /> 1,0<br /> ( Yêu cầu: Nêu đúng tên 4/5 đô thị)<br /> 1, Tính tỉ trọng GDP.<br /> Câu 4.<br /> (4,0 điểm)<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> 2, Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế các nước<br /> phát triển và đang phát triển năm 2004.<br /> 2,0<br /> (thiếu tên, chú giải, ghi số liệu: mỗi sai sót –<br /> 0,25đ).<br /> * Loại BĐ khác không có điểm.<br /> 3, Nhận xét.<br /> - Cơ cấu GDP của các nước thu nhập thấp và các<br /> <br /> nước thu nhập cao có sự khác nhau.<br /> - KVI: Các nước thu nhập thấp chiến tỉ trọng cao<br /> hơn Các nước thu nhập cao (số liệu)<br /> 1,0<br /> - KVII: Các nước thu nhập thấp chiến tỉ trọng thấp<br /> hơn Các nước thu nhập cao (số liệu)<br /> - KVIII: Các nước thu nhập thấp chiến tỉ trọng thấp<br /> hơn Các nước thu nhập cao (số liệu)<br /> * (mỗi ý: 0,25đ, nếu không ghi số liệu – 0,25đ)<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản