intTypePromotion=1

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2017-2018 có đáp án - Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường

Chia sẻ: Nguyễn Thị Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
295
lượt xem
28
download

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2017-2018 có đáp án - Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2017-2018 có đáp án - Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh chuẩn bị cho bài kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 6. Đây là tài liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2017-2018 có đáp án - Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường

PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG<br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2<br /> Môn: Toán 6: Năm học 2017 – 2018<br /> Thời gian làm bài; 90 phút. (không kể thời gian giao đề)<br /> A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)<br /> Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất và ghi kết quả vào giấy làm bài<br /> trong các câu sau:<br /> 1/ Số nghịch đảo của<br /> <br /> 1<br /> là :<br /> 3<br /> <br /> A. 1<br /> <br /> B.<br /> <br /> 2/ Giá trị của phép tính 6<br /> A.<br /> 3/ Cho<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> 7<br /> <br /> C. 3<br /> <br /> D. – 3<br /> <br /> 2<br /> 7<br /> – 4 bằng :<br /> 7<br /> 2<br /> <br /> B. 2<br /> <br /> C. – 2<br /> <br /> 2<br /> 7<br /> <br /> D.– 2<br /> <br /> 3<br />  18<br /> =<br /> . Khi đó x có giá trị là :<br /> x<br /> 24<br /> <br /> A. 4<br /> 4/<br /> <br /> 1<br /> 3<br /> <br /> 4<br /> 18<br /> <br /> B.–4<br /> <br /> C.<br /> <br /> B. 4<br /> <br /> C. 12<br /> <br /> D.<br /> <br />  18<br /> 72<br /> <br /> 2<br /> của 12 bằng :<br /> 3<br /> <br /> A. 8<br /> <br /> D. 24<br /> <br /> 5/ Tia 0t là tia phân giác của xOy nếu :<br /> A. xOt = yOt<br /> <br /> B. xOt + yOt = xOy<br /> <br /> C. xOt + yOt = xOy và xOt = yOt<br /> <br /> D. Ba tia Ot ; Ox ; Oy chung<br /> <br /> gốc<br /> 6/ Các khẳng định sau đúng hay sai:<br /> Các khẳng định<br /> a. Hình tròn là hình gồm tất cả các điểm nằm trong đường tròn và trên<br /> đường tròn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> S<br /> <br /> b. Trong hai phân số, phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.<br /> B. Tự luận ( 7 điểm )<br /> Bài 1: (1,5điểm) Tính giá trị của:<br /> A=(<br /> <br /> 5<br /> 7<br /> 1<br /> + 0,75 + ) : (– 2 )<br /> 24<br /> 12<br /> 8<br /> <br /> Bài 2: (1điểm) Tìm x biết ( 3<br /> <br /> B=<br /> <br /> 3 2 3 5<br /> 3<br /> .  . 2 .<br /> 5 7 5 7<br /> 5<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 1<br /> + 2x ) . 2  5 .<br /> 2<br /> 3<br /> 3<br /> <br /> Bài 3: (1,5điểm) Bạn Hân làm một số bài toán trong ba ngày. Ngày đầu bạn làm<br /> được<br /> <br /> 2<br /> tổng số bài. Ngày thứ hai<br /> 3<br /> <br /> bạn làm được 20% tổng số bài. Ngày thứ ba bạn làm nốt 2 bài.<br /> Hỏi trong 3 ngày bạn Hân đã làm được bao nhiêu bài toán ?<br /> Bài 4:(2,5điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia ox, vẽ 2 tia Oy, Oy<br /> sao cho xOy = 600; xOz = 1300<br /> a) Trong ba tia ox, oy, oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại, vì sao ?<br /> b) Tính số đo góc yoz .<br /> c) Vẽ tia phân giác ot của góc yoz . Tính số đo xOt .<br /> Bài 5: (0,5điểm) Tìm giá trị của x và y để :<br /> S = x + 2  + 2y –10  + 2011 đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó<br /> TM/BGH<br /> (ký xác nhận)<br /> <br /> TỔ TRƯỞNG<br /> (ký duyệt)<br /> <br /> GVBM<br /> (ký, ghi rõ họ, tên)<br /> <br /> Phùng Thị Thu Hà<br /> <br /> ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2017 – 2018<br /> MÔN : TOÁN . LỚP 6<br /> Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian<br /> phát đề )<br /> I. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm )<br /> Mỗi câu chọn đúng: 0,5 điểm<br /> Câu<br /> 1<br /> 2<br /> Đáp án<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> a/ Đ<br /> b/ S<br /> <br /> II. TỰ LUẬN: ( 5 điểm )<br /> Bài<br /> 1<br /> 1,5<br /> điểm<br /> <br /> Nội dung<br /> A =(<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> 5<br /> 7<br /> 1<br /> 5 3 7<br /> 17<br /> + 0,75 +<br /> ):(–2 ) =(<br />   ) :(– )<br /> 24<br /> 12<br /> 8<br /> 24 4 12<br /> 8<br /> <br /> 0,5 điểm<br />  5  18  14<br />  17 27  8  9<br /> =(<br /> ):<br /> <br /> .<br /> <br /> 24<br /> 8<br /> 24 17 17<br /> <br /> 0,25 điểm<br /> <br /> 3 2 3 5 13 3 2 5 13<br /> b/ B =  .  .       <br /> 5 7 7 5<br />  5 7 5 7 5<br /> <br /> 0,25 điểm<br /> <br /> =2<br /> 0,5 điểm<br /> 2<br /> 1 điểm<br /> <br /> 7<br /> 16 8<br /> 7<br /> 16 3<br />   2x =<br />  2x =<br /> :<br /> : =2<br /> 2<br /> 3 3<br /> 2<br /> 3 8<br /> <br /> 0,25 điểm<br /> <br />  2x=2–<br /> <br /> 7<br /> 4 7<br /> 3<br />  2x =  =<br /> 2<br /> 2 2<br /> 2<br /> <br /> 0,5 điểm<br /> 3<br /> 3 1<br /> 3<br /> :2 =<br /> .<br /> =<br />  x=<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> 4<br /> <br /> 0,25 điểm<br /> 3<br /> 1,5<br /> điểm<br /> <br /> 2<br /> Phân số chỉ số bài bạn Hân làm ngày thứ ba: 1 –   20%  =<br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> 15<br /> <br /> Vậy số bài toán mà Khang đã làm được trong 3 ngày là : 2 :<br /> <br /> 1 điểm<br /> <br /> 0,5 điểm<br /> <br /> 2<br /> = 15 bài.<br /> 15<br /> <br /> 4<br /> <br /> Hình vẽ đúng và chính xác<br /> 0,5 điểm<br /> <br /> 2,5<br /> điểm<br /> a) Vì trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là tia 0x vẽ hai tia 0y<br /> và 0z mà xOy < xOz nên tia 0y nằm giữa hai tia 0x và 0z.<br /> <br /> 0,5 điểm<br /> <br /> b) Vì Oy nằm giữa hai tia 0x và 0z nên xOy + yOz = xOz<br /> Thay số : 600 + yOz = 1300 Suy ra yOz = 1300 – 600 = 700.<br /> <br /> 0,5 điểm<br /> <br /> Vậy: yOz = 700<br /> <br /> 0,5 điểm<br /> <br /> c) Ta có : yOt = yOz : 2 = 700 : 2 = 350 (vì 0t là phân giác<br /> <br /> 0,5 điểm<br /> <br /> của yOz )<br /> Vậy xOz = xOy + yOz = 600 + 350 = 950<br /> 5<br /> 0,5<br /> điểm<br /> <br /> 0,5 điểm<br /> <br /> Ta có : x + 2  0 ; 2 y – 10   0<br /> Vậy để S nhỏ nhất thì  x + 2  và  2 y – 10  phải nhỏ nhất<br /> 0,25 điểm<br /> tức  x + 2  = 0 và  2y – 10  = 0<br /> Suy ra x + 2 = 0 => x = – 2 và 2y – 10 = 0 => y = 5 .<br /> <br /> 0,25 điểm<br /> <br /> Khi đó S đạt giá trị nhỏ nhất bằng 2011.<br /> Mọi cách làm khác đúng vẫn cho điểm tối đa câu đó.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2