intTypePromotion=1

Đề thi HSG cấp huyện môn Hóa học 9 năm 2015-2016 có đáp án - Phòng GD&ĐT UBND huyện Đăk Mil

Chia sẻ: Mentos Pure Fresh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
35
lượt xem
1
download

Đề thi HSG cấp huyện môn Hóa học 9 năm 2015-2016 có đáp án - Phòng GD&ĐT UBND huyện Đăk Mil

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo Đề thi chọn HSG cấp huyện môn Hóa học 9 năm 2015-2016 có đáp án - Phòng GD&ĐT UBND huyện Đăk Mil giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị cho kì thi chọn học sinh giỏi sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn. Chúc các em thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HSG cấp huyện môn Hóa học 9 năm 2015-2016 có đáp án - Phòng GD&ĐT UBND huyện Đăk Mil

  1.     UBND HUYỆN ĐĂK MIL         KỲ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2015 ­ 2016 PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO                             Ngày thi: 27/01/2016                                                                               ĐỀ CHÍNH THỨC                                                                               MÔN THI: HÓA H ỌC                                                                   (Thời gian: 150 phút không kể thời gian giao đề)   ĐỀ RA: Câu 1: (5,0 điểm)     a) Để tạo sản phẩm có giá trị kinh tế cao, người ta dùng chất A để khắc chữ và  hình trên vật liệu thủy tinh. Em hãy cho biết A là chất nào? Giải thích và viết phương   trình hóa học  b) Nguyên tử  sắt có điện tích hạt nhân là 26+ . Trong nguyên tử  sắt, số  hạt  mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Hãy xác định nguyên tử khối của   sắt  c) Người ta sản xuất nhôm từ hỗn hợp Al2O3 và Criolit. Nếu từ 1 tấn Al2O3 và  Criolit dư thì thu được bao nhiêu tấn nhôm ? Biết rằng hiệu suất phản ứng là 90% . Câu 2: (3,0 điểm)   Cho 18,625 gam KCl phản  ứng vừa đủ  với dung dịch AgNO 3 . Lọc sản phẩm.  Làm bay hơi nước lọc thu được chất rắn A. Nung A thu được khí B.  a) Viết các phương trình phản ứng ? b) Tính thể tích khí B thu được ở điều kiện tiêu chuẩn.   Câu 3: (3,0 điểm)   Khử a gam một oxit sắt bằng CO  ở nhiệt độ  cao, thu được 0,84 g Fe và 0,88 g   CO2. Viết phương trình hóa học của phản ứng ở dạng tổng quát. a) Xác định công thức hóa học của oxit sắt đã dùng. b) Tính thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng đề hòa tan hết a gam oxit sắt nói   trên Câu 4: (3,0 điểm)   Có 5 chất dạng bột: CuO ; Na2O ; Mg  ; Ag  ; Al . Chỉ dùng thêm dung dịch  H2SO4 loãng, nêu cách nhận ra từng chất, viết phương trình hóa học của phản ứng. Câu 5: (3,0 điểm) Hòa tan 18,4 gam hỗn hợp 2 kim loại hóa trị (II) và hóa trị (III) trong dd axít HCl  (vừa đủ), người ta thu được dd A và khí B. Đốt cháy hoàn toàn lượng khí B, thu được   9 gam nước. Cô cạn dd A thu được a gam hỗn hợp muối khan. Tính a ? Câu 6: (3,0 điểm)  Cho dd có chứa 2 mol CuCl2 tác dụng với dd có chứa 200 gam NaOH thu được  kết tủa A và dd B. Nung kết tủa A đến khi khối lượng không đổi được chất rắn C.   Sục khí CO2 vào dd B.  a) Tính khối lượng chất rắn C. 
  2. b) Tính khối lượng các muối thu được trong dd B sau khi sục khí CO 2. (dd này  chỉ có muối trung hòa). ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Hết­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Ghi chú: Thí sinh được sử dụng bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. UBND HUYỆN ĐĂK MIL              KỲ THI HỌC SINH GIỎI  HUYỆN NĂM HỌC 2015­2016 PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO                             Ngày thi: 27/01/2016                                                                                                                                                                 MÔN THI: HÓA H HƯỚNG DẪN CHẤM ỌC                                                                         (Thời gian: 150 phút không kể thời gian ra giao  đề) Câu 1 (5,0 điểm):  a) (2đ) A chính là Axit flohiđric ( HF) .                      (0,5 điểm)             HF hòa tan dễ dàng silic đioxit                                 (0,5 điểm)                    PTHH:  4HF (dd)  + SiO2(r)    SiF4 (k)  +  2H2O      (1,0 điểm) b) (1đ) Điện tích hạt nhân bằng 26+ , suy ra số p = 26.   (0,25 điểm) Số hạt mạng điện là  26 x 2 = 52                             (0,25 điểm) Số hạt không mang điện 52 – 22  = 30.                 (0,25 điểm)  Nguyên tử khối của sắt là 30 + 26 = 56 (đvC)      (0,25 điểm)  c) (2 đ)      PTHH  2Al2O3  dienphannongchay   4 Al   + 3O2       (1,0 điểm) Criolit                                                                                               (Nếu thiếu điều kiện phản ứng trừ 0,5 điểm) 54 x90                        mAl=  0,476  (tấn)                              (1,0 điểm) 102 x100 Câu 2: (3,0 điểm)   KCl (dd)  + AgNO3 (dd)   KNO3 (dd)  + AgCl (r)                  (0,5 điểm)                             0,25 mol                                 0,25 mol                                           (0,5 điểm) 18,625                             n KCl 0,25(mol )   ;                                                           (0,5 điểm) 74,5 Nước lọc chính là dd KNO3 .                            Chất A là KNO3                                                                                                PTHH:                 2KNO3         2 KNO2   + O2                                              (0,5 điểm)                             0,25 mol                              0,125 mol                                   (0,5 điểm) 0,125 Vậy thể tích khí oxi  thu được (đktc) là:  2,8(lít )                                    (0,5 điểm)   22,4 Câu 3: (3,0 điểm)    a) PTHH  FexOy  +  yCO   xFe  +  yCO2                                   (0,5 điểm)                           b) Số mol các chất thu được sau phản ứng: x 0, 015 3    nFe = 0, 015mol; nCO2 = 0, 02mol ;  Ta có tì lệ:  = =                           (0,5 điểm)     y 0.020 4 Công thức hóa học của oxit sắt là: Fe3O4                                                         (0,5 điểm)  
  3.                         c)       Fe3O4  +  8HCl   FeCl2  +  2FeCl3 +  4H2O                     (0,5 điểm)   Theo đề bài, trong a gam oxit sắt có 0,84 g sắt và 0,02 mol nguyên tử oxi.  Khối lượng a = 0,84 + (16.0,02) = 1,16(g); ứng với 0,005 (mol) Fe3O4              (0,5 điểm)   nHCl = 8nFe3O4 = 8.0, 005 = 0, 04(mol ) 0, 04                                                                       (0,5 điểm)     VHCl = = 0, 02(lít) 2 Câu 4: (3,0 điểm)   Cho từng chất vào dung dịch H2SO4 thấy: + Chất rắn tan, tạo dung dịch màu xanh là CuO.                                                           (0,25  điểm)                       CuO   +  H2SO4    →         CuSO4   +  H2O                                                           (0,25 điểm)    +  Chất rắn tan không có khí thoát ra là Na2O                                                               (0,25  điểm)                Na2O   +  H2SO4    →         Na2SO4   +  H2O                                                        (0,25 điểm)    + Hai chất rắn tan có khí thoát ra là Al và Mg                                                               (0,25  điểm)                 2Al     +  3H2SO4    →         Al2(SO4)3   +  3H2                                                   (0,25 điểm)               Mg   +  H2SO4    →         MgSO4   +  H2                                                            (0,25 điểm)    + Chất rắn không tan là Ag                                                                                             (0,25  điểm)       + Cho Na2O dư vào dung dịch H2SO4 được dung dịch NaOH                                       (0,25  điểm)                   Na2O   +  H2O    →      2NaOH                                                                          (0,25 điểm)   + Hai kim loại, kim loại nào tan được trong dung dịch NaOH là Al, còn lại là Mg.     (0,25  điểm)            2Al  + 2NaOH  + 2H2O  →   2NaAlO2  + 3H2                                                         (0,25 điểm)   Câu 5: (3,0 điểm)             Đặt ký hiệu kim loại hóa trị (II) và (III) lần lượt là X (xmol) và Y (ymol) ta có các  phản ứng:          X      +    2HCl    →     XCl2      +      H2                (0,5 điểm)           xmol         2xmol           xmol            xmol          Y      +     3HCl   →     YCl3      +     1,5H2     (0,5 điểm)            ymol         3mol             ymol             1,5ymol         2H2         +     O2      →         2H2O     (0,5 điểm)        (x + 1,5y)mol            →        (x + 1,5y)mol     (0,5 điểm)    Ta có:      nHCl = 2nH2 = 2nH2O =2 x 9/18 = 1mol     (0,5 điểm)    Khối lượng hỗn hợp 2 muối XCl2  và YCl3       mhhmuối = mhhkim loại + mHCl  ­  mH2       a = 18,4 + (36,5 x 1) – (0,5 x 2) = 53,9 (g)     (0,5 điểm)    Câu 6: (3 điểm)   a)          nNaOH = 200 : 40 = 5(mol) (0,25 điểm)    CuCl2 + 2NaOH     →    Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl (0,25 điểm)     2mol       4mol                 2mol             4mol (0,25 điểm)                 Cu(OH)2      t     CuO + H2O          (0,5 điểm)    0                2mol                            2mol         
  4.              mCuO = 2 x 80 = 160 (g)       (0,25 điểm)      b)  dd B có:  mNaCl = 4 x 58,5 = 234 (g)     (0,25 điểm)          và  nNaOH (dư) = 5 – 4 = 1mol     (0,25 điểm)        CO2  +  2NaOH     →    Na2CO3  +  H2O       (0,25 điểm)                     1mol                     0,5mol          (0,25 điểm)         mNa2CO3  =  0,5 x 106 = 53 (g)     (0,50 điểm)  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Hết­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2