Đề thi môn Toán và phương pháp dạy học toán

Chia sẻ: Trần Bảo Quyên Quyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
743
lượt xem
88
download

Đề thi môn Toán và phương pháp dạy học toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi môn Toán và phương pháp dạy học toán - Kỳ thi tốt nghiệp k10 – Ban đào tạo: Toán tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn Toán và phương pháp dạy học toán

  1. SỐ 1 Đề thi môn Toán và phương pháp dạy học toán Kỳ thi tốt nghiệp k10 – Ban đào tạo: Toán tin Câu1 ( 2 điểm) a.Xác định phép biến đổi tuyến tính f: R3 → R3 có ma trận là : 1 1 0   A= 1 0 1 1 0 1   ε 1 = (1; 1; 1) ; ε 2 = (1 ;1; 0) ; ε 3 = (1; 0; 0) đối với sở: b. Tìm Kerf. Câu II: ( 2 điểm )  x = a cos3 t  a. Hàm số cho bởi tham số:   y = a sin 3 t (t ∈ R )  d2y a là tham số thực dương. Tính: dx 2 b. Tính tổng riêng thứ n ( Sn ) và tổng (S) của chuỗi số sau: ∞ ∑( n + 2 − 2 n +1 + n) n =1 Câu 3: (2 điểm) Cho đa thức f(x) = 2x5 + x4 - 9x3 + 8x2 - 26x +12. Biết rằng f(x) có nghiệm hữu tỷ. Hãy giải phương trình f(x) = 0 trên trường số phức C. Câu 4: ( 2 điểm) 1.Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho 2p + 1  p. 2. Chứng minh rằng với ∀ a, b, c ta đều có: a2 + b 2 + c 2 ≥ ab − ac + 2bc 4 Câu 5 ( 2 điểm) Anh (chị) hãy vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học giúp học sinh lớp 8 tiếp cận và chứng minh định lý “ Đường phân giác của một góc trong tam giác chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn ấy” =============
  2. SỐ 1 Đề thi môn Toán và phương pháp dạy học toán Kỳ thi tốt nghiệp k10 – Ban đào tạo: Toán tin Câu1 ( 2 điểm) Trong không gian P(x) các đa thức bậc nhỏ hơn 4 hãy xét sem hệ véc tơ sau là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính: . f1(x) = 3x3 + 4x2 -3x + 5 . f2(x) = -x3 - 2x2 + x +2 . f3(x) = -8x3 - 12x2 + 8x - 6 Câu II: ( 2 điểm ) Vẽ vật thể V và tính tích phân sau: ∫ ∫ (1 − x − y − z )dx.dy.dz ∫ Trong đó vật thể V giới hạn bởi I= V các mặt: x ≥ 0; y ≥ 0 ; z ≥ 0 và x + y + x ≤ 1 Câu 3: (2 điểm) Cho f(x) = xn + an-1xn-1 + ... + a1x + a0 là đa thức với hệ số nguyên. Giả sử a là một nghiệm của đa thức f(x), chứng minh rằng a là số nguyên và 1 - a \ f(1); 1 + a \ f(-1). Câu 4: ( 2 điểm) 1. Giải phương trình: (x – 2)4+ (x – 3)4 = 1 2. Cho A nằm giữa hai đường thẳng song song d1, d1. Dựng hình vuông ABCD có B ∈ d1, D ∈ d2. Câu 5: ( 2 điểm) Anh (chị) hãy vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học để giúp cho học sinh lớp 8 hình thành khái niệm phương trình tích và cách giải phương trình tích. =============

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản