intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2018-2019 - THPT Chuyên Bắc Ninh - Mã đề 102

Chia sẻ: Lac Duy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
14
lượt xem
4
download

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2018-2019 - THPT Chuyên Bắc Ninh - Mã đề 102

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu ôn tập kiến thức, kĩ năng cơ bản, và biết cách vận dụng giải các bài tập một cách nhanh nhất và chính xác. Hãy tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2018-2019 - THPT Chuyên Bắc Ninh - Mã đề 102 để tích lũy kinh nghiệm giải đề các em nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2018-2019 - THPT Chuyên Bắc Ninh - Mã đề 102

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH<br /> TỔ TOÁN TIN<br /> (Đề thi gồm có 06 trang)<br /> <br /> ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1<br /> NĂM HỌC 2018 - 2019<br /> MÔN: Toán<br /> Thời gian làm bài : 90 Phút (không kể thời gian giao đề)<br /> Mã đề 102<br /> <br /> Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...............................<br /> <br /> Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?<br /> A. Hai đáy của hình hộp là hai hình chữ nhật bằng nhau<br /> B. Bốn đường chéo của hình hộp đồng quy tại trung điểm của mỗi đường<br /> C. Hai mặt đối diện của hình hộp luôn song song với nhau<br /> D. Các mặt bên của hình hộp là các hình bình hành<br /> Câu 2: Cho các số nguyên dương k , n (k  n) . Mệnh đề nào sau đây sai?<br /> n!<br /> D. Ank  n !.Cnk<br /> k !.(n  k )!<br /> Câu 3: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại C, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi<br /> H và K lần lượt là trung điểm của AB và SB. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định sai?<br /> A. CH  AK .<br /> B. SC  AB .<br /> C. CK  AB .<br /> D. HK  BC .<br /> <br /> A. Ank  k !.Cnk<br /> <br /> B. Cnk  Cnn  k<br /> <br /> C. Cnk <br /> <br /> Câu 4: Trong mặt phẳngOxy cho hình bình hành ABCD , biết A (1; 3) , B (-2; 0) , C (2; -1) . Tọa độ điểm<br /> D là:<br /> <br /> A. (5;2) .<br /> <br /> B. (2;5) .<br /> <br /> C. (4; -1) .<br /> <br /> D. (2;2) .<br /> <br />  3<br /> <br /> Câu 5: Đạo hàm của hàm số y  cos <br />  4 x  là:<br />  2<br /> <br /> A. 4 cos 4x<br /> B. 4sin 4x<br /> C. 4 cos 4 x<br /> D. 4sin 4x<br /> Câu 6: Trong các phương trình sau phương trình nào có nghiệm:<br /> 1<br /> 1<br /> A. 2sin x  3cos x  1 B. 3 sin x  2<br /> C. cos 4 x <br /> D. cot 2 x  cot x  5  0<br /> 4<br /> 2<br /> 1<br /> Câu 7: Hàm số y <br /> xác định khi:<br /> sin x  cos x<br /> <br /> <br /> A. x   k<br /> B. x  k 2<br /> C. x   k<br /> D. x  k<br /> 4<br /> 2<br /> <br /> Câu 8: Cho đường thẳng d : 3x  y  1  0. Để phép tịnh tiến theo v biến đường thẳng d thành chính nó thì<br /> <br /> v phải là véc tơ nào sau đây:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> A. v  1;3 .<br /> B. v   1;3 .<br /> C. v   3; 1 .<br /> D. v   3;1 .<br /> <br /> Câu 9: Hàm số nào sau đây đạt cực đại tại x  1 ?<br /> A. y  x3  3 x  2<br /> <br /> B. y  x 4  2 x 2  3<br /> <br /> C. y   x 2  2 x  3<br /> <br /> D. y  x 3  2<br /> <br /> Câu 10: Hàm số y  x3  3 x 2  2 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?<br /> A. (;  2) và (0;  )<br /> <br /> B. ( ; 2)<br /> <br /> C. ( 2; 0)<br /> <br /> D. (0; )<br /> <br /> Trang 1/6 – Mã đề 102<br /> <br /> Câu 11: Cho hàm số y = f (x) có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề<br /> nào sau đây sai ?<br /> A. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  ; 2  và  2;   .<br /> B. Hàm số đồng biến trên  2;  <br /> C. Hàm số đồng biến trên  \ 2<br /> D. Hàm số đồng biến trên  ; 2 <br /> Câu 12: Tính theo a thể tích khối lập phương ABCD. ABC D , biết độ dài đoạn thẳng AC  2a .<br /> <br /> a3<br /> 2a 3 2<br /> .<br /> B.<br /> .<br /> C. a 3 .<br /> 3<br /> 3<br /> Câu 13: Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là một cấp số nhân?<br /> A.<br /> <br /> A. un  3n  2 , n  1<br /> <br /> B. un  3n  5 , n  1<br /> <br /> C. un  32 n 1 , n  1<br /> <br /> D. 2a3 2 .<br /> <br /> D. un  n 2  1 , n  1<br /> <br /> Câu 14: Cho phương trình x 2  2 x  m  0 1 . Với giá trị nào của m thì 1 có 2 nghiệm<br /> A. m  0 .<br /> <br /> B. 1  m  0 .<br /> <br /> C. m  1 .<br /> <br /> x1  x2  2.<br /> <br /> D. m   1 .<br /> 4<br /> <br /> Câu 15: Cho hàm số y  f ( x) nghịch biến trên khoảng (a; b) . Mệnh đề nào sau đây sai?<br /> A. Hàm số y   f ( x)  1 đồng biến trên khoảng (a; b)<br /> B. Hàm số y  f ( x  1) nghịch biến trên khoảng (a; b)<br /> C. Hàm số y  f ( x )  1 nghịch biến trên khoảng (a; b)<br /> D. Hàm số y   f ( x)  1 đồng biến trên khoảng (a; b)<br /> Câu 16: Giới hạn lim<br /> <br /> x <br /> <br /> x2  2  2<br /> bằng<br /> 2x  2<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> B. .<br /> C. .<br /> D.  .<br /> .<br /> 2<br /> 2<br /> Câu 17: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định sai?<br /> A. Một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đã cho) cùng vuông góc với một đường<br /> thẳng thì song song nhau.<br /> B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.<br /> C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.<br /> D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.<br /> Câu 18: Cho hình chóp S . ABC có A ', B ' lần lượt là trung điểm của SA, SB. Gọi V1 ,V2 lần lượt là thể tích<br /> <br /> A.<br /> <br /> của khối chóp S . A ' B ' C và S . ABC. Tính tỉ số<br /> <br /> V2<br /> .<br /> V1<br /> <br /> A. 3<br /> B. 4<br /> C. 2<br /> D. 8<br /> Câu 19: Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB  a, AD  2a . SA vuông góc với mặt<br /> <br /> phẳng (ABCD), SA  3a . Tính theo a thể tích khối chóp S . ABC .<br /> A. 2a 3 .<br /> <br /> B.<br /> <br /> a3<br /> .<br /> 3<br /> <br /> C.<br /> <br /> 2a 3<br /> .<br /> 3<br /> <br /> D. a 3 .<br /> <br /> x3<br />  3x 2  8 có đồ thị là  C  . Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị  C  biết<br /> 3<br /> tiếp tuyến có hệ số góc k  9 .<br /> <br /> Câu 20: Cho hàm số y <br /> <br /> A. y  10  9  x  3 . B. y  9  x  3 .<br /> <br /> C. y  10  9  x  3 .<br /> <br /> D. y  10  9  x  3 .<br /> <br /> Trang 2/6 – Mã đề 102<br /> <br /> Câu 21: Một lớp học có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm muốn chọn ra một học<br /> sinh nam và một học sinh nữ dự trại hè của trường. Số cách chọn là:<br /> A. 45<br /> B. 90<br /> C. 25<br /> D. 500<br /> Câu 22: Đồ thị trong hình bên là của hàm số nào ?<br /> A. y  x3  3 x  2 .<br /> B. y   x3  3 x  2 .<br /> C. y  x 3  3 x  2 .<br /> D. y  x3  3 x  2 .<br /> <br /> Câu 23: Nếu hàm số y  f ( x) có đạo hàm tại x0 thì phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm<br /> <br /> M 0 ( x0 ; f ( x0 )) là<br /> A. y  f ' ( x0 )( x  x0 )  f ( x0 )<br /> <br /> B. y  f ' ( x)( x  x0 )  f ( x0 )<br /> <br /> C. y  f ' ( x)( x  x0 )  f ( x0 )<br /> <br /> D. y  f ' ( x0 )( x  x0 )  f ( x0 )<br /> <br /> Câu 24: Hàm số có đạo hàm bằng 5x <br /> A. y <br /> <br /> 5 x3  3x  4<br /> 2x<br /> <br /> B. y <br /> <br /> 2<br /> là:<br /> x2<br /> <br /> 5 x3  2<br /> x3<br /> <br /> C. y <br /> <br /> 5 x3  4<br /> x3<br /> <br /> D. y <br /> <br /> 5 x3  4 x<br /> x3<br /> <br /> x3<br /> có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là<br /> x2<br /> B. x  1 và y  2 .<br /> C. x  2 và y  1 .<br /> D. x  2 và y  3 .<br /> <br /> Câu 25: Đồ thị hàm số y <br /> A. x  2 và y  1 .<br /> <br /> 1<br /> Câu 26: Cho hàm số y  x3  2 x 2  3 x  5 có đồ thị  C  . Trong các tiếp tuyến của  C  , tiếp tuyến có hệ<br /> 3<br /> số góc nhỏ nhất, thì hệ số góc của tiếp tuyến đó là<br /> A. 4.<br /> B. 1 .<br /> C. 3 .<br /> D. 1.<br /> <br /> Câu 27: Cho hàm số y  f  x  liên tục trên . Biết rằng đồ thị<br /> <br /> hàm số y  f   x  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y  f  x 2  5 <br /> nghịch biến trên khoảng nào sau đây?<br /> B. 1; 2  .<br /> A.  1;0  .<br /> C.<br /> <br />  1;1 .<br /> <br /> D.<br /> <br />  0;1 .<br /> <br /> Câu 28: Xác định a để hai phương trình sau tương đương:<br /> 2cos x.cos 2 x  1  cos 2 x  cos3x (1)<br /> <br /> 4 cos3 x  a cos x  (4  a)(1  cos 2 x)  4 cos 2 x  3cos x (2)<br /> a  3<br /> A. a  4<br /> <br /> a  1<br /> <br /> a  3<br /> a  4<br /> B. <br /> a  1<br /> <br /> a  5<br /> <br /> a  1<br /> C. a  4<br /> <br /> a  5<br /> <br /> a  3<br /> a  4<br /> D. <br /> a  1<br /> <br /> a  5<br /> <br /> Câu 29: Cho khối hộp ABCD. ABC D có thể tích bằng 2018. Gọi M là trung điểm của cạnh AB . Mặt<br /> <br /> Trang 3/6 – Mã đề 102<br /> <br /> phẳng ( MB D ) chia khối hộp ABCD. ABC D thành hai khối đa diện. Tính thể tích của phần khối đa diện<br /> chứa đỉnh A.<br /> 5045<br /> A.<br /> .<br /> 6<br /> <br /> 7063<br /> 10090<br /> 7063<br /> .<br /> C.<br /> .<br /> D.<br /> .<br /> 12<br /> 17<br /> 6<br /> 3x  1<br /> Câu 30: Cho đồ thị (C ) : y <br /> . Gọi M là điểm bất kì thuộc đồ thị (C ) . Tiếp tuyến của đồ thị (C ) tại<br /> x 1<br /> M cắt hai đường tiệm cận của (C ) tại hai điểm P và Q. Gọi G là trọng tâm tam giác IPQ (với I là giao<br /> <br /> B.<br /> <br /> điểm hai đường tiệm cận của (C ) ). Diện tích tam giác GPQ là<br /> 8<br /> .<br /> 3<br />  1200 , CSA<br />   900 . Tính thể tích<br /> Câu 31: Cho hình chóp S.ABC có SA  1, SB  2, SC  3 và <br /> ASB  600 , BSC<br /> <br /> A.<br /> <br /> 16<br /> .<br /> 3<br /> <br /> 2<br /> .<br /> 3<br /> <br /> B.<br /> <br /> C.<br /> <br /> 4<br /> .<br /> 3<br /> <br /> D.<br /> <br /> khối chóp S . ABC .<br /> A.<br /> <br /> 2<br /> .<br /> 6<br /> <br /> 2<br /> .<br /> 2<br /> <br /> B.<br /> <br /> Câu 32: Nghiệm của phương trình cos7x.cos5x –<br /> <br /> <br /> <br /> x    k<br /> A. <br /> 3<br /> <br /> <br /> x<br /> k<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> x   k 2<br /> <br /> C.<br /> 4<br /> <br />  x  k<br /> <br /> C.<br /> <br /> 2.<br /> <br /> 2<br /> .<br /> 4<br /> <br /> D.<br /> <br /> 3 sin2x = 1 – sin7x.sin5x là:<br /> <br /> ,k Z<br /> <br /> <br /> <br /> x    k<br /> B. <br /> 4<br /> <br /> x<br /> k<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ,k Z<br /> <br /> <br /> <br /> x    k 2<br /> <br /> D.<br /> 3<br /> <br />  x  k 2<br /> <br /> ,k Z<br /> <br /> ,k Z<br /> <br /> Câu 33: Cho cấp số nhân  un  có công bội q và u1  0 . Điều kiện của q để cấp số nhân  un  có ba số<br /> <br /> hạng liên tiếp là độ dài ba cạnh của một tam giác là:<br /> 1  5<br /> 1 5<br /> 1 5<br /> B. 1  q <br /> C. q  1<br /> D. 0  q  1<br /> q<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> Câu 34: Cho các số tự nhiên m, n thỏa mãn đồng thời các điều kiện Cm2  153 và Cmn  Cmn  2 . Khi đó m + n<br /> <br /> A.<br /> <br /> bằng<br /> A. 25<br /> B. 24<br /> C. 23<br /> D. 26<br /> Câu 35: Trong hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng BC : x  7 y  13  0. Các<br /> chân đường cao kẻ từ B, C lần lượt là E (2;5), F (0;4). Biết tọa độ đỉnh A là A(a; b). Khi đó:<br /> A. 2a  b  11<br /> <br /> B. a  3b  8<br /> <br /> Câu 36: Cho hàm số f  x  <br /> <br /> 2018! x 2018<br /> <br /> C. f (2018)  x   <br /> <br /> 2018!<br /> <br />  x  1<br /> <br /> D. 3a  b  8<br /> <br /> x<br /> . Đạo hàm cấp 2018 của hàm số f  x  là:<br /> x 1<br /> <br /> A. f (2018)  x   <br /> <br /> 1  x <br /> <br /> C. 2b  a  11<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2018<br /> <br /> 2019<br /> <br /> B. f (2018)  x   <br /> <br /> 2018! x 2018<br /> <br /> D. f (2018)  x  <br /> <br /> 2018!<br /> <br />  x  1<br /> <br />  x  1<br /> <br /> 2019<br /> <br /> 2019<br /> <br /> Câu 37: Cho hình hộp ABCD. A ' B ' C ' D ' có tất cả các mặt là hình vuông cạnh a . Các điểm M , N lần lượt<br /> <br /> nằm trên AD ', DB sao cho MD '  NB  x ( 0  x  a 2 ). Khi x thay đổi, đường thẳng MN luôn song<br /> song với mặt phẳng cố định nào sau đây?<br /> A.  AD ' C <br /> B.  A ' BC <br /> <br /> C.  CB ' D '<br /> <br /> D.<br /> <br />  BA ' C '<br /> Trang 4/6 – Mã đề 102<br /> <br /> Câu 38: Cho hình chóp S . ABCD đáy là hình thang vuông tại A và B , AB  BC  a, AD  2a. Biết SA<br /> <br /> vuông góc với đáy (ABCD), SA  a. Gọi M , N lần lượt là trung điểm SB, CD . Tính sin góc giữa đường<br /> thẳng MN và mặt phẳng  SAC  .<br /> 55<br /> 2 5<br /> 5<br /> 3 5<br /> B.<br /> .<br /> C.<br /> D.<br /> 10<br /> 5<br /> 5<br /> 10<br /> Câu 39: Cho các điểm A(1; -2), B (-2; 3),C (0; 4). Diện tích DABC bằng bao nhiêu?<br /> <br /> A.<br /> <br /> 13<br /> C. 13.<br /> .<br /> 4<br /> Câu 40: Cho hàm số y  ax 3  bx 2  cx  d có đồ thị như hình vẽ<br /> A. 26.<br /> <br /> B.<br /> <br /> D.<br /> <br /> 13<br /> .<br /> 2<br /> <br /> y<br /> <br /> bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?<br /> A. a  0, b  0, c  0, d  0 .<br /> B. a  0, b  0, c  0, d  0 .<br /> <br /> O<br /> <br /> x<br /> <br /> C. a  0, b  0, c  0, d  0 .<br /> D. a  0, b  0, c  0, d  0 .<br /> <br />      <br /> Câu 41: Cho lăng trụ tam giác ABC.A ' B ' C ' . Đặt AA '  a , AB  b , AC  c , Gọi I là điểm thuộc đường<br />     <br /> <br />  1 <br /> thẳng CC ' sao cho C ' I  C ' C , G điểm thỏa mãn GB  GA  GB  GC   0 . Biểu diễn vectơ IG qua các<br /> 3<br />  <br /> vectơ a, b, c . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định đúng?<br />  1  1 <br /> <br />  1  <br /> <br /> A. IG   b  c  2 a  .<br /> B. IG  a  b  2c .<br /> 3<br /> 4<br /> 3<br /> <br />  1  1    <br />  1  <br /> <br /> C. IG   a  2b  3c <br /> D. IG  a  c  2b .<br /> 43<br /> 4<br /> <br /> Câu 42: Đường dây điện 110KV kéo từ trạm phát (điểm A) trong đất liền ra đảo (điểm C). Biết khoảng<br /> cách ngắn nhất từ C đến B là 60km, khoảng cách từ A đến B là 100km, mỗi km dây điện dưới nước chi phí<br /> là 150 triệu đồng, chi phí mỗi km dây điện trên bờ là 90 triệu đồng. Hỏi điểm G cách A bao nhiêu km để<br /> mắc dây điện từ A đến G rồi từ G đến C chi phí thấp nhất? (Đoạn AB ở trên bờ, đoạn GC dưới nước)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> A. 40 (km)<br /> B. 55 (km)<br /> C. 45 (km)<br /> D. 50 (km)<br /> <br /> Câu 43: Cho hai số thực x, y thay đổi thỏa mãn điều kiện x 2  y 2  2 . Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất<br /> <br /> và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P  2( x3  y 3 )  3 xy . Giá trị của của 2M  m bằng<br /> A. 1<br /> B. 4 2  6<br /> C. 6<br /> D. 2  4 2<br /> 2<br /> 10 11<br /> 2<br /> 110<br /> Câu 44: Giả sử (1  x  x  ...  x )  a0  a1 x  a2 x  ...  a110 x , với a0 , a1 , a2 ,..., a110 là các hệ số. Hãy<br /> <br /> tính tổng T  C110 a11  C111 a10  C112 a9  C113 a8  ...  C1110 a1  C1111a0<br /> A. T  1<br /> <br /> C. T  11<br /> D. T  11<br /> mx  4<br /> Câu 45: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y <br /> đồng biến trên khoảng (3;   ) .<br /> xm<br /> A. m  2 hoặc m  2 .<br /> B. 2  m  2 .<br /> B. T  0<br /> <br /> Trang 5/6 – Mã đề 102<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản