intTypePromotion=3

Đề thi thử THPT Quốc gia, lần cuối năm 2015 môn Vật lí - Trường THPT chuyên Đại học Vinh (có đáp án)

Chia sẻ: Vũ Thị Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
6
download

Đề thi thử THPT Quốc gia, lần cuối năm 2015 môn Vật lí - Trường THPT chuyên Đại học Vinh (có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đề thi thử THPT Quốc gia, lần cuối năm 2015 môn Vật lí - Trường THPT chuyên Đại học Vinh" nhằm giúp các em học sinh lớp 12 ôn thi và chuẩn bị tinh thần cũng như kiến thức cho kỳ thi chính thức sắp đến gần. Đề thi với các câu hỏi trắc nghiệm ngắn với nội dung chương trình Vật Lý bậc Trung học Phổ thông và có đáp án đi kèm để đối chiếu sau khi làm bài. Mời các em cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử THPT Quốc gia, lần cuối năm 2015 môn Vật lí - Trường THPT chuyên Đại học Vinh (có đáp án)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH<br /> TRƯỜNG THPT CHUYÊN<br /> <br /> ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN CUỐI NĂM 2015<br /> Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài: 90 phút, 50 câu trắc nghiệm)<br /> <br /> Họ, tên thí sinh:. .......................................................Số báo danh .........................................<br /> <br /> Mã đề thi 199<br /> <br /> Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, khi tăng dần tần số của dòng điện thì<br /> B. Điện trở thuần giảm.<br /> A. Dung kháng tăng.<br /> C. Cảm kháng tăng.<br /> D. Điện trở thuần tăng.<br /> Câu 2: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại vmax . Chu kỳ dao động của vật là<br /> A. 2 vmax / A.<br /> <br /> B. 2 Avmax .<br /> <br /> C. 2 A / vmax .<br /> <br /> D. Avmax /  .<br /> <br /> Câu 3: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số f , cùng pha<br /> nhau và cách nhau một khoảng a, tốc độ truyền sóng 50 cm / s. Kết quả thí nghiệm cho thấy trên nửa đường thẳng kẻ từ<br /> A và vuông góc với AB chỉ có ba điểm theo thứ tự M, N, P dao động với biên độ cực đại, biết<br /> MN  4, 375 cm; NP  11,125 cm. Giá trị của a và f là<br /> A. 18 cm; 10 Hz.<br /> B. 9 cm; 25 Hz.<br /> C. 15 cm; 12,5 Hz.<br /> D. 10 cm; 30 Hz.<br /> Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa Young, nguồn S phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng<br /> 1  450 nm; 2  750 nm. Trong đoạn AB trên màn ta đếm được 29 vân sáng (A và B là hai vị trí mà cả hai hệ vân đều<br /> cho vân sáng tại đó). Hỏi trên đoạn AB có mấy vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân (kể cả A và B) ?<br /> A. 8.<br /> B. 4.<br /> C. 7.<br /> D. 5.<br /> Câu 5: Trong một môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm có ba điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A, B và C, một<br /> nguồn điểm phát âm công suất P đặt tại điểm O, di chuyển một máy thu âm từ A đến C thì thấy rằng: mức cường độ âm tại<br /> B là lớn nhất và bằng LB  46, 02 dB còn mức cường độ âm tại A và C bằng nhau và bằng LA  LC  40 dB. Bỏ nguồn<br /> âm tại O, đặt tại A một nguồn điểm phát âm công suất P '. Để mức cường độ âm tại B vẫn không đổi thì<br /> A. P '  P / 3.<br /> B. P '  3P.<br /> C. P '  P / 5.<br /> D. P '  5P.<br /> 60<br /> Câu 6: Số nơtrôn có trong hạt nhân Coban 27 Co là<br /> A. 27.<br /> B. 33.<br /> C. 60.<br /> D. 87.<br /> Câu 7: Một sóng ngang có chu kì T  0,1 s truyền trong môi trường đàn hồi có tốc độ truyền sóng v  1, 2 m / s. Xét hai<br /> điểm M và N trên cùng một phương truyền sóng (sóng truyền từ M đến N). Vào một thời điểm nào đó điểm M đang ở biên<br /> dương (tại đỉnh sóng) còn điểm N đang đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Khoảng cách MN có thể là<br /> A. 28 cm.<br /> B. 33 cm.<br /> C. 48 cm.<br /> D. 42 cm.<br /> Câu 8: Hai điểm sáng 1 và 2 cùng dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình dao động là: x1  A1 cos(1t   ) cm;<br /> <br /> x2  A2 cos(2t   ) cm (với A1  A2 ; 1  2 và 0     / 2 ). Tại thời điểm ban đầu t  0 khoảng cách giữa hai<br /> điểm sáng là a 3. Tại thời điểm t  t hai điểm sáng cách nhau 2 a , đồng thời chúng vuông pha nhau. Đến thời điểm<br /> <br /> t  2t thì điểm sáng 1 trở lại vị trí ban đầu lần đầu tiên và khi đó hai điểm sáng cách nhau 3 3 a. Tỉ số 1 / 2 bằng<br /> A. 3,5.<br /> B. 4,0.<br /> C. 2,5.<br /> D. 3,0.<br /> Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều u  U 0 cos( t) (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó cuộn dây thuần cảm, R<br /> là biến trở. Điều chỉnh biến trở R để công suất của đoạn mạch cực đại, khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng<br /> A. 1/ 2.<br /> B. 2 / 2.<br /> C. 3 / 2.<br /> D. 1.<br /> Câu 10: Một máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều. Tần số<br /> dòng điện trong cuộn thứ cấp<br /> A. có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tần số trong cuộn sơ cấp.<br /> B. bằng tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.<br /> C. luôn lớn hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.<br /> D. luôn nhỏ hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.<br /> Câu 11: Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?<br /> A. Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.<br /> B. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó.<br /> C. Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.<br /> D. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch riêng đặc trưng của nguyên tố ấy.<br /> Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều u  100 6 cos  t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn<br /> dây không thuần cảm (r, L) theo thứ tự đó mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R là 60 V, ở hai đầu tụ điện C<br /> là 80 V, ở hai đầu cuộn dây (r, L) là 100 V. So với đoạn mạch RC, điện áp ở hai đầu cuộn dây<br /> A. sớm pha  / 3.<br /> B. sớm pha  / 4.<br /> C. sớm pha 2 / 3.<br /> D. sớm pha  / 2.<br /> Trang 1/4 - Mã đề thi 199<br /> <br /> Tham gia ngay! Group FB: ÔN THI ĐH TOÁN - ANH : Facebook.com/groups/onthidhtoananhvan<br /> <br /> DeThiThu.Net - Đ Thi Th Đ i H c - THPT Qu c Gia - Tài Li u Ôn Thi.C p nh t m i ngày!<br /> <br /> Câu 13: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng. Biết phương trình vận tốc của vật<br /> là v  20 cos(4 t   / 6) (cm / s ) . Phương trình dao động của vật có dạng<br /> A. x  5cos(4 t   / 3) (cm).<br /> B. x  5 cos(4 t  2 / 3) (cm).<br /> C. x  5cos(4 t   / 6) (cm).<br /> D. x  5 cos(4 t  5 / 6) (cm).<br /> Câu 14: Nếu so sánh độ bền vững của các hạt nhân thì hạt nhân càng bền vững khi<br /> A. năng lượng liên kết riêng càng lớn.<br /> B. năng lượng liên kết càng lớn.<br /> C. số nuclôn càng nhiều.<br /> D. số nuclôn càng ít.<br /> Câu 15: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, với phương trình x  A cos(<br /> <br /> www.DeThiThu.Net<br /> <br /> 2 t<br />   ). Trong khoảng thời gian 0,5 s<br /> 3<br /> <br /> đầu tiên vật đi được quãng đường 3 cm, trong khoảng thời gian 1s tiếp theo vật đi quãng đường 9 cm. Trong khoảng thời<br /> gian 1s tiếp theo nữa vật đi được quãng đường có thể là<br /> A. 4 cm.<br /> B. 9 cm.<br /> C. 12 cm.<br /> D. 3 cm.<br /> Câu 16: Một mạch dao động LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kỳ T . Tại thời điểm ban đầu<br /> t  0 thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm đạt giá trị cực đại, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó để cường độ dòng điện i<br /> qua cuộn cảm và điện tích q của một bản tụ liên hệ với nhau theo biểu thức i  2 3  q / T là<br /> A. T /12.<br /> B. T / 6.<br /> C. T / 3.<br /> D. T / 4.<br /> Câu 17: Muốn đo cường độ dòng điện hiệu dụng và điện áp hiệu dụng của đoạn mạch xoay chiều ta sử dụng ampe kế xoay<br /> chiều (A) và vôn kế xoay chiều (V). Khi đó hai dụng đo cần mắc với đoạn mạch<br /> www.DeThiThu.Net<br /> A. (A) nối tiếp, (V) nối tiếp.<br /> B. (A) song song, (V) nối tiếp.<br /> C. (A) nối tiếp, (V) song song.<br /> D. (A) song song, (V) song song.<br /> Câu 18: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa vị trí cân bằng của một bụng sóng và<br /> một nút sóng cạnh nhau là 6 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây 1, 2 m / s và biên độ dao động của bụng sóng là 4 cm. Gọi N<br /> là vị trí của một nút sóng; P và Q là hai phần tử trên dây ở hai bên của N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 15 cm và<br /> 16 cm. Tại thời điểm t, phần tử P có li độ 2 cm và đang hướng về vị trí cân bằng. Sau thời điểm đó một khoảng thời<br /> gian t thì phần tử Q có li độ 3 cm, giá trị của t là<br /> A. 0 ,15s.<br /> B. 0 , 05s.<br /> C. 2 / 15s.<br /> D. 0 , 02 s.<br /> Câu 19: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 100 gam, gắn vào lò xo có độ cứng 100 N / m đặt nằm ngang. Từ<br /> vị trí cân bằng truyền cho vật một vận tốc 40 cm / s dọc theo trục của lò xo cho vật dao động, chọn gốc thời gian lúc<br /> truyền vận tốc, bỏ qua mọi ma sát, lấy  2  10. Tại thời điểm t  0,15 s giữ cố định điểm chính giữa của lò xo. Sau đó<br /> vật tiếp tục dao động với biên độ<br /> A. 4 2 cm.<br /> B. 4 cm.<br /> C. 2 cm.<br /> D. 2 2 cm.<br /> Câu 20: Trong đoạn mạch RLC nối tiếp, gọi Z là tổng trở của đoạn mạch thì hệ số công suất của đoạn mạch được tính bởi<br /> A. cos = Z/ R 2 +Z 2 .<br /> B. cos = Z / R.<br /> C. cos = R / R 2 +Z 2 .<br /> D. cos = R / Z.<br /> Câu 21: Trong thí nghiệm giao thoa Young, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc, hệ vân trên màn thu được có khoảng vân là i.<br /> Nếu tăng khoảng cách giữa hai khe thêm 12 % và giảm khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn đi 2 % so với ban đầu thì<br /> khoảng vân giao thoa trên màn<br /> A. giảm 6,0 %.<br /> B. giảm 8,5 %.<br /> C. giảm 15,5 %.<br /> D. giảm 12,5 %.<br /> Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều u  120 2 cos(2 f t) (V) (tấn số f có thể thay đổi), vào hai đầu đoạn mạch gồm điện<br /> trở thuần R  100  , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L  1 /  ( H ) và tụ điện có điện dung C  10 4 / 2 ( F ). Ban<br /> đầu khi f  f1  50 Hz thì công suất tỏa nhiệt của mạch điện là P. Để công suất tỏa nhiệt của đoạn mạch tăng gấp đôi thì tần số<br /> của dòng điện có thể là<br /> A. f 2  60 2 Hz.<br /> B. f 2  60 Hz.<br /> C. f 2  50 2 Hz.<br /> D. f 2  100 Hz.<br /> Câu 23: Chiếu ánh sáng trắng vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tấm kính ảnh (hoặc tấm kính mờ) của<br /> buồng ảnh sẽ thu được<br /> A. các vạch màu sáng, tối xen kẽ nhau.<br /> B. một dải ánh sáng trắng.<br /> www.DeThiThu.Net<br /> C. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.<br /> D. một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.<br /> Câu 24: Khi một vật dao động điều hòa thì<br /> A. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.<br /> B. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.<br /> C. vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.<br /> D. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.<br /> Trang 2/4 - Mã đề thi 199<br /> <br /> Tham gia ngay! Group FB: ÔN THI ĐH TOÁN - ANH : Facebook.com/groups/onthidhtoananhvan<br /> <br /> DeThiThu.Net - Đề Thi Thử Đại Học - THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi.Cập nhật mỗi ngày!<br /> Câu 25: Cho đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, một đoạn mạch X và tụ điện có điện<br /> dung C mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa L và X; N là điểm nối giữa X và C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay<br /> chiều u  U 0 cos(t ), với  thỏa mãn điều kiện LC 2  1. Khi đó điện áp hiệu dụng của đoạn mạch AN (chứa L và X)<br /> gấp 3 lần điện áp hiệu dụng của đoạn mạch MB (chứa X và C). Độ lệch pha lớn nhất giữa điện áp của cuộn dây và đoạn<br /> mạch X bằng<br /> A.  / 3.<br /> B. 2 / 3.<br /> C.  / 6.<br /> D.  / 2.<br /> Câu 26: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,4 s và biên độ 8 cm. Lấy<br /> g  10m / s 2 ;  2  10. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần công suất tức thời của lực đàn hồi bằng 0 là<br /> A. 2 / 15 ( s ).<br /> B. 1/ 15( s ).<br /> C. 1/ 30 ( s ).<br /> D. 4 / 15 ( s ).<br /> Câu 27: Một ăng ten rada đang quay đều với tốc độ góc π (rad/s); một máy bay đang bay về phía nó. Tại thời điểm lúc ăng<br /> ten đang hướng về phía máy bay, ăng ten phát sóng điện từ và nhận sóng phản xạ trở lại mất 150  s, sau đó ăng ten quay 1<br /> vòng rồi lại phát sóng điện từ về phía máy bay, thời gian từ lúc phát đến lúc nhận lần này là 146  s. Tốc độ trung bình của<br /> máy bay là<br /> A. 225 m/s.<br /> B. 275 m/s.<br /> C. 300 m/s.<br /> D. 400 m/s.<br /> Câu 28: Cần truyền tải điện từ nhà máy đến nơi tiêu thụ sao cho công suất nhận được tại nơi tiêu thụ là không đổi, bằng<br /> một đường dây nhất định. Ban đầu điện áp đưa lên đường dây 5 kV thì hiệu suất truyền tải điện là 64%. Để hiệu suất<br /> truyền tải là 90% thì điện áp đưa lên đường dây là<br /> A. 9 kV .<br /> B. 12,5 kV .<br /> C. 8 kV .<br /> D. 7,5 kV .<br /> Câu 29: Một sợi dây có chiều dài l căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng ổn định với n bụng sóng,<br /> tốc độ truyền sóng trên dây là v. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là<br /> A. l / ( n.v ).<br /> B. l.v / n.<br /> C. n.v / l.<br /> D. n.l / v<br /> Câu 30: Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động<br /> A. chậm dần đều.<br /> B. chậm dần.<br /> C. nhanh dần đều.<br /> D. nhanh dần.<br /> Câu 31: Đặt điện áp u  200 2 cos(100 t ) (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch<br /> MB, trong đó đoạn mạch AM chứa cuộn dây có điện trở r  20 , đoạn mạch MB chứa điện trở thuần R  50  nối tiếp với tụ<br /> điện có điện dung C thay đổi. Khi C  C1  200 /  (  F ) thì trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Điều chỉnh C  C2 thì<br /> điện áp hiệu dụng của đoạn mạch MB đạt cực đại, giá trị cực đại đó xấp xỉ bằng<br /> A. 225,8 V .<br /> B. 323, 6 V .<br /> C. 283,8 V .<br /> D. 262, 6 V .<br /> Câu 32: Một mạch dao động lí tưởng được dùng làm mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện. Điện dung của tụ có<br /> giá trị thay đổi được, cuộn cảm có độ tự cảm không đổi. Nếu điều chỉnh điện dung C = 4C1 + 9C2 thì máy thu bắt được<br /> sóng điện từ có bước sóng 51m. Nếu điều chỉnh điện dung C = 9C1 + C2 thì máy thu bắt được sóng điện từ có bước sóng<br /> 39m. Nếu điều chỉnh điện dung của tụ điện lần lượt là C = C1 và C = C2 thì máy thu bắt được sóng điện từ có bước sóng<br /> theo thứ tự đó là<br /> A. 16 m và 19 m.<br /> B. 15 m và 12 m.<br /> C. 12 m và 15 m.<br /> D. 19 m và 16 m.<br /> Câu 33: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?<br /> A. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng đỏ.<br /> www.DeThiThu.Net<br /> B. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.<br /> C. Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần.<br /> D. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.<br /> Câu 34: Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số f = 6.1014 Hz. Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào<br /> dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?<br /> A. 0,45 μm.<br /> B. 0,55 μm.<br /> C. 0,38 μm.<br /> D. 0,40 μm.<br /> Câu 35: Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?<br /> A. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên.<br /> www.DeThiThu.Net<br /> B. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.<br /> C. Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ.<br /> D. Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng.<br /> Câu 36: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Young, nguồn S phát ánh sáng gồm các bức xạ có bước sóng<br /> 1  750 nm; 2  675 nm; 3  600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe<br /> bằng d  1,5 m có vân sáng của bức xạ<br /> A. 2 và 3 .<br /> <br /> B. 2 .<br /> <br /> C. 3 .<br /> <br /> D. 1.<br /> <br /> Câu 37: Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng kết hợp hai hạt nhân loại<br /> A. rất nhẹ (số khối: A < 10).<br /> B. trung bình (số khối: 50 < A < 70).<br /> C. rất nặng (số khối: A > 200).<br /> D. có số khối bất kỳ.<br /> Trang 3/4 - Mã đề thi 199<br /> <br /> Tham gia ngay! Group FB: ÔN THI ĐH TOÁN - ANH : Facebook.com/groups/onthidhtoananhvan<br /> <br /> DeThiThu.Net - Đề Thi Thử Đại Học - THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi.Cập nhật mỗi ngày!<br /> <br /> Câu 38: Chiếu một chùm tia sáng song song hẹp (coi như một tia sáng) gồm hai thành phần đơn sắc màu cam và màu lam<br /> từ không khí vào mặt thoáng của một bể nước, thì<br /> A. so với phương tia tới, tia khúc xạ màu cam bị lệch ít hơn tia khúc xạ màu lam.<br /> www.DeThiThu.Net<br /> B. toàn bộ chùm tia sáng bị phản xạ toàn phần.<br /> C. so với phương tia tới, tia khúc xạ màu lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ màu cam.<br /> D. tia màu cam khúc xạ, tia màu lam bị phản xạ.<br /> Câu 39: Trong các bức xạ sau: tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia gamma và tia Rơnghen thì bức xạ có khả năng đâm xuyên<br /> mạnh nhất là<br /> A. tia Rơnghen.<br /> B. tia tử ngoại.<br /> C. tia hồng ngoại.<br /> D. tia gamma.<br /> Câu 40: Một chùm sáng trắng truyền trong chân không, tất cả các phôtôn trong chùm sáng đó có cùng<br /> A. tốc độ.<br /> B. bước sóng.<br /> C. tần số.<br /> D. năng lượng<br /> Câu 41: Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một nơi, với chu kỳ dao động lần lượt là 1,8 s và 1,5 s. Tỉ số chiều<br /> dài của hai con lắc là<br /> A. 1,44.<br /> B. 1,69.<br /> C. 1,30.<br /> D. 1,20.<br /> Câu 42: Theo mẫu nguyên tử Bo, năng lượng của các trạng thái dừng trong nguyên tử hiđrô có biểu thức<br /> En  13,6 / n 2 (eV ) (với n = 1, 2, 3, …). Chiếu vào khối khí hiđrô một chùm sáng gồm các phôtôn có năng lượng<br /> <br /> 2,55 eV ; 8,36 eV ; 10, 20 eV ; 12, 75 eV , phôtôn không bị khối khí hấp thụ có năng lượng<br /> A. 8,36 eV .<br /> B. 2,55 eV .<br /> C. 10, 20 eV .<br /> D. 12, 75 eV .<br /> Câu 43: Đặt điện áp u  U 0 cos(t ) ( thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ<br /> điện mắc nối tiếp. Khi   1 thì cảm kháng của cuộn dây gấp 4 lần dung kháng của tụ. Khi   2 thì trong mạch xảy ra<br /> hiện tượng cộng hưởng. Hệ thức đúng là<br /> A. 2  21.<br /> B. 2  41.<br /> C. 1  42 .<br /> D. 1  22 .<br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> 1<br /> 3<br /> Câu 44: Cho 3 hạt nhân:  ( 2 He); prôtôn ( 1 H ) và Triti ( 1 H ) có cùng vận tốc ban đầu v0 bay vào một vùng không gian<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> có từ trường đều B , sao cho véc tơ cảm ứng từ B vuông góc với vận tốc ban đầu v0 , thì ba hạt nhân chuyển động tròn<br /> trong từ trường với bán kính quỹ đạo tương ứng là R ; R p ; RT . Khi đó ta có mối liên hệ<br /> A. R p  RT  R .<br /> <br /> B. R  R p  RT .<br /> <br /> C. RT  R  R p .<br /> <br /> D. R  RT  R p .<br /> <br /> Câu 45: Hạt nhân 210 Po đang đứng yên thì phóng xạ α, ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt <br /> 84<br /> www.DeThiThu.Net<br /> A. bằng không.<br /> B. lớn hơn động năng của hạt nhân con.<br /> C. bằng động năng của hạt nhân con.<br /> D. nhỏ hơn động năng của hạt nhân con.<br /> Câu 46: Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Vào thời<br /> điểm hiện tại tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X trong mẫu chất là k với k  3. Trước đó khoảng thời gian 2T thì tỉ lệ<br /> trên là<br /> A. ( k  3) / 4.<br /> B. ( k  3) / 2.<br /> C. 2 / (k  3).<br /> D. k / 4.<br /> 23<br /> Câu 47: Dùng hạt prôtôn có động năng K p  5, 68 MeV bắn vào hạt nhân 11 Na đứng yên, ta thu được hạt  và hạt X có<br /> động năng tương ứng là K  6,15 MeV ; K X  1,91 MeV . Coi rằng phản ứng không kèm theo bức xạ gamma, lấy khối lượng<br /> hạt nhân tính theo u gần bằng số khối của nó. Góc giữa vectơ vận tốc của hạt α và hạt X xấp xỉ bằng<br /> A. 1590.<br /> B. 1370.<br /> C. 700.<br /> D. 980.<br /> Câu 48: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?<br /> A. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ. B. Sóng điện từ là sóng ngang.<br /> C. Sóng điện từ mang năng lượng.<br /> D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.<br /> Câu 49: Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s và bước sóng 34 cm. Tần số của sóng âm này là<br /> A. 2000 Hz.<br /> B. 1000 Hz.<br /> C. 1500 Hz.<br /> D. 500 Hz.<br /> Câu 50: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và 10 cực bắc). Rôto<br /> quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng<br /> A. 50 Hz.<br /> B. 3000 Hz.<br /> C. 5 Hz.<br /> D. 30 Hz.<br /> ----------------------------------------------------- HẾT ----------<br /> <br /> Tham gia ngay! Group FB: ÔN THI ĐH TOÁN - ANH : Facebook.com/groups/onthidhtoananhvan<br /> <br /> Trang 4/4 - Mã đề thi 199<br /> <br /> DeThiThu.Net - Đề Thi Thử Đại Học - THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi.Cập nhật mỗi ngày!<br /> ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ LẦN CU I NĂM 2015<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH<br /> <br /> TRƯỜNG THPT CHUYÊN<br /> Mã đề<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> 199<br /> <br /> Câu h i<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> 19<br /> 20<br /> 21<br /> 22<br /> 23<br /> 24<br /> 25<br /> 26<br /> 27<br /> 28<br /> 29<br /> 30<br /> 31<br /> 32<br /> 33<br /> 34<br /> 35<br /> 36<br /> 37<br /> 38<br /> 39<br /> 40<br /> 41<br /> 42<br /> 43<br /> 44<br /> 45<br /> 46<br /> 47<br /> 48<br /> 49<br /> 50<br /> <br /> Đáp án<br /> C<br /> C<br /> B<br /> D<br /> B<br /> B<br /> B<br /> C<br /> B<br /> B<br /> D<br /> A<br /> C<br /> A<br /> B<br /> A<br /> C<br /> B<br /> C<br /> D<br /> D<br /> C<br /> D<br /> C<br /> A<br /> B<br /> C<br /> C<br /> A<br /> D<br /> D<br /> C<br /> A<br /> B<br /> D<br /> D<br /> A<br /> A<br /> D<br /> A<br /> A<br /> A<br /> D<br /> C<br /> B<br /> A<br /> A<br /> D<br /> B<br /> A<br /> <br /> Mã đề<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> 289<br /> <br /> Câu h i<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> 19<br /> 20<br /> 21<br /> 22<br /> 23<br /> 24<br /> 25<br /> 26<br /> 27<br /> 28<br /> 29<br /> 30<br /> 31<br /> 32<br /> 33<br /> 34<br /> 35<br /> 36<br /> 37<br /> 38<br /> 39<br /> 40<br /> 41<br /> 42<br /> 43<br /> 44<br /> 45<br /> 46<br /> 47<br /> 48<br /> 49<br /> 50<br /> <br /> Đáp án<br /> D<br /> D<br /> D<br /> B<br /> D<br /> B<br /> D<br /> B<br /> B<br /> D<br /> A<br /> B<br /> B<br /> A<br /> B<br /> D<br /> D<br /> A<br /> A<br /> C<br /> B<br /> C<br /> C<br /> D<br /> A<br /> A<br /> D<br /> A<br /> B<br /> A<br /> C<br /> B<br /> C<br /> B<br /> C<br /> C<br /> C<br /> D<br /> D<br /> A<br /> A<br /> B<br /> C<br /> B<br /> A<br /> C<br /> A<br /> C<br /> C<br /> B<br /> <br /> Mã đề<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> 377<br /> <br /> Câu h i Đáp án<br /> 1<br /> C<br /> 2<br /> D<br /> 3<br /> B<br /> 4<br /> A<br /> 5<br /> B<br /> 6<br /> D<br /> 7<br /> C<br /> 8<br /> B<br /> 9<br /> D<br /> 10<br /> B<br /> 11<br /> A<br /> 12<br /> A<br /> 13<br /> A<br /> 14<br /> B<br /> 15<br /> A<br /> 16<br /> C<br /> 17<br /> B<br /> 18<br /> A<br /> 19<br /> D<br /> 20<br /> B<br /> 21<br /> A<br /> 22<br /> C<br /> 23<br /> D<br /> 24<br /> C<br /> 25<br /> B<br /> 26<br /> B<br /> 27<br /> D<br /> 28<br /> D<br /> 29<br /> D<br /> 30<br /> C<br /> 31<br /> C<br /> 32<br /> B<br /> 33<br /> C<br /> 34<br /> C<br /> 35<br /> C<br /> 36<br /> D<br /> 37<br /> A<br /> 38<br /> D<br /> 39<br /> A<br /> 40<br /> A<br /> 41<br /> B<br /> 42<br /> C<br /> 43<br /> A<br /> 44<br /> D<br /> 45<br /> B<br /> 46<br /> A<br /> 47<br /> C<br /> 48<br /> C<br /> 49<br /> D<br /> 50<br /> D<br /> <br /> Mã đề<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> 456<br /> <br /> Tham gia ngay! Group FB: ÔN THI ĐH TOÁN - ANH : Facebook.com/groups/onthidhtoananhvan<br /> <br /> Câu h i<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> 19<br /> 20<br /> 21<br /> 22<br /> 23<br /> 24<br /> 25<br /> 26<br /> 27<br /> 28<br /> 29<br /> 30<br /> 31<br /> 32<br /> 33<br /> 34<br /> 35<br /> 36<br /> 37<br /> 38<br /> 39<br /> 40<br /> 41<br /> 42<br /> 43<br /> 44<br /> 45<br /> 46<br /> 47<br /> 48<br /> 49<br /> 50<br /> <br /> Đáp án<br /> B<br /> B<br /> B<br /> B<br /> C<br /> A<br /> C<br /> A<br /> C<br /> A<br /> C<br /> C<br /> C<br /> A<br /> D<br /> B<br /> A<br /> D<br /> C<br /> C<br /> D<br /> C<br /> D<br /> B<br /> D<br /> A<br /> D<br /> A<br /> B<br /> A<br /> B<br /> C<br /> C<br /> A<br /> A<br /> B<br /> D<br /> D<br /> B<br /> B<br /> C<br /> A<br /> D<br /> B<br /> A<br /> C<br /> D<br /> D<br /> C<br /> D<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản