intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý lần 1 - Trường THPT Trần Phú - Mã đề 222

Chia sẻ: Lê Quý Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

62
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý lần 1 của Trường THPT Trần Phú mã đề 222 có cấu trúc đề gồm 40 câu trắc nghiệm làm bài trong thời gian 50 phút, với đề thi này hi vọng sẽ giúp các em ôn luyện kì thi THPT Quốc gia môn Địa lý có kết quả tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý lần 1 - Trường THPT Trần Phú - Mã đề 222

  1. SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HÀ  KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I ­ NĂM 2017 TĨNH Bài thi: Khoa học xã hội; MÔN: ĐỊA LÍ TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề. (Đề thi có 05 trang) Mã đề thi 222 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................... Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết các tỉnh sau đây tỉnh nào có diện tích và sản  lượng lúa lớn nhất cả nước? A. An Giang. B. Long An. C. Đồng Tháp. D. Kiên Giang. Câu 2: Trong các đới khí hậu sau đây nước ta nằm trong đới khí hậu nào? A. Cận xích đạo. B. Cận nhiệt đới. C. Nhiệt đới. D. Xích đạo. Câu 3: Phát biểu nào dưới đây không phải là thế mạnh của khu vực đồi núi ở nước ta? A. Rừng và đất trồng. B. Khoáng sản. C. Hải sản. D. Thủy năng. Câu 4: Về mùa đông từ 16 vĩ độ Bắc trở vào loại gió nào chiếm ưu thế? A. Tín phong bán cầu Bắc. B. Gió mùa Tây Nam. C. Tín phong bán cầu Nam. D. Gió mùa Đông Bắc. Câu 5: Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 ­ 2014 (Đơn vi: nghìn t ̣ ỉ đồng) Năm 2005 2009 2011 2014 Ngành  Tổng số 183213,6  430221,6  787196,6 623220,0  Trồng trọt 134754,5 306648,4  577749,0  456775,7  Chăn nuôi 45096,8 116.576,7 199171,8  156796,1 Dịch vụ nông nghiệp 3362,3  6996,5  10275,8  9648,2  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2014, Nhà xuất bản thống kê, 2015) Nhận xét nào sau đây đúng về giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta giai đoạn 2005 ­ 2014? A. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp không giảm. B. Dịch vụ nông nghiệp có giá trị lớn hơn chăn nuôi. C. Chăn nuôi luôn có giá trị lớn hơn dịch vụ nông nghiệp. D. Trồng trọt có giá trị lớn nhất trong sản xuất nông nghiệp. Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết phụ lưu nào sau đây lớn nhất hệ thống sông  Hồng? A. Sông Trà Lí. B. Sông Đà. C. Sông Luộc. D. Sông Đáy. Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, hãy cho biết trong các núi sau đây núi nào cao nhất ở Tây  Nguyên? A. Núi Lang Bi An. B. Núi Ngọc KRinh. C. Núi Ngọc Linh. D. Núi Chư Yang Sin. Câu 8: Các vùng sau đây, vùng có mật độ dân số thấp nhất là A. Bắc Trung Bộ. B. Đồng bằng sông Hồng. C. Đông Nam Bộ. D. Tây Nguyên. Câu 9: Theo quan niệm mới về chủ quyền quốc gia thì vùng biển Việt Nam có diện tích khoảng A. khoảng 1 triệu km2. B. hơn 2 triệu km2. C. khoảng 2 triệu km2. D. hơn 1 triệu km2. Câu 10: Ý nào dưới đây không đúng với hiện trạng sử dụng tài nguyên đất của nước ta? A. Nước ta có khoảng 12,7 triệu ha đất có rừng.                                                Trang 1/5 ­ Mã đề thi 222
  2. B. Diện tích đất nông nghiệp trung bình trên đầu người là hơn 0,1 ha. C. Đất chưa sử dụng ở đồng bằng chỉ có khoảng 5,35 triệu ha. D. Đất sử dụng trong nông nghiệp chiếm hơn 28,4% tổng diện tích tự nhiên. Câu 11: Vùng núi nào sau đây thiên nhiên có ba đai cao? A. Tây Bắc. B. Đông Bắc. C. Trường Sơn Bắc. D. Trường Sơn Nam. Câu 12: Ở nước ta, vùng nào sau đây có số dân thành thị trung bình trên một đô thị nhỏ nhất? A. Đồng bằng sông Hồng. B. Trung du miền núi Bắc Bộ. C. Đông Nam Bộ. D. Duyên hải Nam Trung Bộ. Câu 13: Phát biểu nào dưới đây không đúng với ảnh hưởng của vị trí địa lí đến khí hậu nước ta? A. Có sự phân hóa. B. Có tính chất ẩm. C. Thay đổi theo độ cao. D. Có tính chất nhiệt đới. Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết 2 đô thị nào sau đây là đô thị loại đặc biệt? A. Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh. B. Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh. C. Hà Nội, Hải Phòng. D. Hà Nội, Đà Nẵng. Câu 15: Ý nào dưới đây không đúng với đặc điểm thiên nhiên vùng đồng bằng ven biển nước ta? A. Thay đổi theo mùa. B. Đa dạng và giàu có. C. Trù phú xanh tươi. D. Thay đổi tùy nơi. Câu 16: Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm thiên nhiên phần lãnh thổ phía Nam nước ta? A. Khí hậu nhiệt đới gió mùa gió mùa. B. Thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu thế. C. Nhiệt độ trung bình năm trên 200C. D. Cảnh quan tiêu biểu là đới rừng cận xích đạo gió mùa. Câu 17: Ở nước ta, địa hình bán bình nguyên thể hiện rõ ở A. Trung du miền núi Bắc Bộ. B. Duyên hải Nam Trung Bộ. C. Đông Nam Bộ. D. Bắc Trung Bộ. Câu 18: Phát biểu nào sau đây không phải là đặc điểm địa hình của vùng núi Trường Sơn Nam? A. Địa hình đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích của vùng. B. Có sự bấp đối xứng rõ rệt giữa hai sườn đông – tây. C. Sườn dốc đứng chênh vênh bên dãi đồng bằng hẹp ven biển. D. Gồm các khối núi và cao nguyên. Câu 19: Ý nào sau đây là nguyên nhân chính gây lũ quét ở miền núi và lũ lụt ở đồng bằng? A. Sự biến đổi của thời tiết và khí hậu. B. Khai thác sử dụng đất đai không hợp lí ở vùng đồng bằng. C. Sự suy giảm đa dạng sinh học. D. Khai thác sử dụng đất và rừng không hợp lí ở miền đồi núi. Câu 20: Đặc điểm nào sau đây không phải là sự  khác nhau về  đặc điểm địa hình giữa vùng núi Trường   Sơn Bắc và Trường Sơn Nam? A. Hình thái. B. Cấu trúc. C. Hướng núi. D. Hướng nghiêng. Câu 21: Vùng ven biển nào sau đây còn chịu hiện tượng cát bay, cát chảy lấn chiến ruộng vườn, làng mạc   và làm hoang mạc hóa đất đai? A. Đông Nam Bộ. B. Miền Trung. C. Đồng bằng sông Cửu Long. D. Đông Bắc. Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết trong các tỉnh sau đây tỉnh nào thuộc cả hai   vùng khí hậu? A. Nghệ An. B. Thanh Hóa. C. Hà Tĩnh. D. Quảng Bình. Câu 23: Chế độ dòng chảy của sông ngòi nước ta thất thường là do                                                Trang 2/5 ­ Mã đề thi 222
  3. A. Chế độ gió thất thường. B. Chế độ mưa thất thường. C. Chế độ mây thất thường. D. Chế độ nhiệt thất thường. Câu 24:  Ý nào sau đây  không đúng  với tính chất nhiệt đới  ẩm gió mùa và tính chất khép kín của Biển   Đông? A. Năng suất sinh học của sinh vật không cao. B. Độ muối của nước biển từ 30 ­ 33‰. C. Sóng mạnh vào mùa đông khi có gió mùa Đông Bắc . D. Nhiệt độ nước biển tầng mặt cao trên 230C. Câu 25: Nguyên nhân chính nào sau đây làm cho Đồng bằng sông Hồng dẫn đầu cả nước về năng suất lúa? A. Thay đổi cơ cấu mùa vụ. B. Mở rộng các mô hình quảng canh. C. Đẩy mạnh xen canh, tăng vụ. D. Đẩy mạnh thâm canh. Câu 26: Căn cứ vào yếu tố nào sau đây là cơ sở để khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam nước ta phân thành   một mùa mưa và một mùa khô? A. Chế độ gió. B. Chế độ mưa C. Chế độ mây. D. Chế độ nhiệt. Câu 27: Giới động thực vật nước ta phong phú và đa dạng là do A. hình dáng lãnh thổ. B. ảnh hưởng của gió mùa. C. vị trí địa lí. D. đặc điểm địa hình. Câu 28: Cho biểu đồ: Nhận xét nào sau đây đúng về  giá trị  sản xuất lâm nghiệp phân theo ngành nước ta giai đoạn 2000 –  2014? A. Giá trị sản xuất của khai thác lâm sản ổn định. B. Giá trị sản xuất giữa các ngành có sự chênh lệch. C. Trồng và nuôi rừng có giá trị giảm qua các năm. D. Dịch vụ lâm nghiệp giá trị lớn hơn trồng và nuôi rừng . Câu 29: Sự khác biệt về thiên nhiên giữa Đông Trường Sơn và Tây Nguyên là do A. ảnh hưởng của gió mùa kết hợp với độ cao các dãy núi. B. ảnh hưởng của gió mùa kết hợp với dãi hôi tụ nhiệt đới. C. ảnh hưởng của gió mùa kết hợp với hướng các dãy núi. D. ảnh hưởng của gió mùa kết hợp với áp thấp nhiệt đới. Câu 30: Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH RỪNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA Chia ra Diện tích rừng  Giá trị sản xuất  Năm Trồng và  Khai thác  Dịch vụ và hoạt  (nghìn ha) (tỉ đồng) nuôi rừng lâm sản động khác 2005 12419,0 9496,2 1403,5 7550,3 542,4                                                Trang 3/5 ­ Mã đề thi 222
  4. 2009 13258,7 16105,8 2287,3 12916,9 901,9 2011 13515,1 23016,7 2943,0 18844,3 1229,4 2013 13954,4 29043,1 2949,4 24555,5 1538,2 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt nam 2013, Nhà xuất bản thống kê, 2014) Nhận xét nào sau đây đúng về diện tích rừng và giá trị sản xuất lâm nghiệp phân theo ngành của nước ta   giai đoạn 2005 – 2013? A. Giảm tỉ trọng của dịch vụ và hoạt động khác. B. Tỉ trọng trồng và nuôi rừng luôn chiếm tỉ trọng nhỏ nhất. C. Giảm tỉ trọng khai thác lâm sản. D. Diện tích rừng tăng nhanh hơn giá trị sản xuất. Câu 31: Nhân tố nào sau đây là nguyên nhân chính làm cho sinh vật nước ta có sự phân hóa đa dạng? A. Con người. B. Thổ nhưỡng. C. Thủy văn. D. Khí hậu. Câu 32: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho Đông Nam Bộ là vùng có tỉ lệ dân thành thị cao nhất cả  nước? A. Vùng là địa bàn nhập cư lớn của nước ta. B. Tổng dân số của vùng lớn. C. Là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất. D. Có nền sản xuất phát triển nhất cả nước. Câu 33: Trong các loại đất dưới đây loại nào là chủ yếu của đai ôn đới gió mùa trên núi? A. Đất feralit. B. Đất mùn. C. Đất feralit có mùn. D. Đất mùn thô. Câu 34: Yếu tố nào sau đây là nguyên nhân chính gây mưa vào mùa hạ cho cả hai miền ở nước ta? A. Hoạt động của gió mùa Tây Nam cùng với dãi hội tụ nhiệt đới. B. Hoạt động của gió Tín phong bán cầu Nam cùng với dãi hội tụ nhiệt đới. C. Hoạt động của gió mùa Đông Bắc cùng với dãi hội tụ nhiệt đới. D. Hoạt động của gió Tín phong bán cầu Bắc cùng với dãi hội tụ nhiệt đới. Câu 35: Cho biểu đồ: Nhận xét nào sau đây đúng về  tình hình phát triển ngành trồng cây công nghiệp nước ta trong giai đoạn   2005 – 2012? A. Diện tích cây công nghiệp lâu năm xu hướng giảm. B. Giá trị sản xuất tăng nhanh và liên tục qua các năm. C. Diện tích cây công nghiệp hàng năm xu hướng tăng. D. Diện tích cây hàng năm luôn lớn hơn cây lâu năm.                                                Trang 4/5 ­ Mã đề thi 222
  5. Câu 36: Ý nào sau đây là không phải với ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa đến sự phát triển xã hôi nước  ta? A. Khó khăn trong đào tạo lao động có chất lượng. B. Nâng cao trình độ người lao động. C. Làm chậm lại mức sinh và gia tăng dân số tự nhiên. D. Tạo ra nhiều việc làm thay đổi cơ cấu nghề nghiệp. Câu 37: Nguyên nhân tự nhiên nào làm cho sản xuất nông nghiệp nước ta có sự phân hóa mùa vụ? A. Sự phân hóa của địa hình. B. Sự phân hóa của khí hậu. C. Sự phân hóa của sinh vật. D. Sự phân hóa của đất đai. Câu 38: Việc làm nào sau đây nhằm khai thác tốt hơn tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp nước ta? A. Phân bố các tập đoàn cây con phù hợp hơn với các vùng sinh thái nông nghiệp. B. Sử dụng các giống cây ngắn ngày, chịu được sâu bệnh. C. Đẩy mạnh hoạt động vận tải và áp dụng rộng rãi công nghiệp chế biến. D. Đẩy mạnh sản xuất nông sản xuất khẩu Câu 39: Mục đích nào sau đây là quan trọng nhất của việc nước ta đang đẩy mạnh sản xuất nông sản xuất   khẩu? A. Phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới B. Tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước. C. Mỡ rộng quan hệ với các nước trên thế giới. D. Giải quyết vấn đề thiếu việc làm ở vùng nông thôn. Câu 40: Cho bảng số liệu: NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CỦA TRẠM KHÍ TƯỢNG HUẾ Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Nhiệt độ (0C) 19,7 20,9 23,2 26,0 28,0 29,2 29,4 28,8 27,0 25,1 23,2 20,8 Lượng   mưa  161, 62,6 47,1 51,6 82,1 116,7 95,3 104,4 473,4 759,6 580,6 297,4 (mm) 3 Để thể hiện thể hiện nhiệt độ  và lượng mưa trung bình tháng ở  Huế, biểu đồ  nào sau đây là thích hợp  nhất? A. Biểu đồ đường. B. Biểu đồ miền. C. Biểu đồ kết hợp. D. Biểu đồ cột. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ HẾT ­­­­­­­­­­ Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm   2009 đến năm 2016.                                                Trang 5/5 ­ Mã đề thi 222
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2