Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán lần 1 - Trường THPT Lý Thái Tổ (Mã đề 256) (có đáp án)

Chia sẻ: Yumimi Yumimi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
146
lượt xem
12
download

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán lần 1 - Trường THPT Lý Thái Tổ (Mã đề 256) (có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán lần 1 - Trường THPT Lý Thái Tổ (Mã đề 256)" (có đáp án) hi vọng sẽ giúp các bạn thuận tiện hơn trong việc rèn luyện giải đề và có thêm kinh nghiệm làm bài. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán lần 1 - Trường THPT Lý Thái Tổ (Mã đề 256) (có đáp án)

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai<br /> <br /> SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH<br /> <br /> ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2016-2017<br /> <br /> TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ<br /> <br /> Môn: Toán<br /> Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)<br /> <br /> ĐỀ CHÍNH THỨC<br /> <br /> Ngày thi: 20 tháng 01 năm 2017<br /> <br /> Họ, tên thí sinh:....................................................... Số báo danh: .............................<br /> <br /> Câu 1: Giải phương trình: log<br /> <br /> A. x <br /> <br /> 1<br /> ; x3<br /> 3<br /> <br /> (3x 2  x)  log<br /> 10  3<br /> <br /> B. x <br /> <br /> Câu 2: Cho hàm số y <br /> <br /> Mã đề 256<br /> <br /> 1<br /> .<br /> 10  3<br /> 8x  2<br /> <br /> 1<br /> ; x2<br /> 2<br /> <br /> C. x <br /> <br /> 1<br /> ; x2<br /> 3<br /> <br /> D. x <br /> <br /> 1<br /> ; x3<br /> 2<br /> <br /> 3  2x<br /> có đồ thị (C ). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?<br /> x 1<br /> <br /> A.<br /> <br /> (C )<br /> <br /> có tiệm cận ngang là đường thẳng x  2.<br /> <br /> B.<br /> <br /> (C )<br /> <br /> có tiệm cận đứng là đường thẳng x  1.<br /> <br /> C.<br /> <br /> (C )<br /> <br /> không có tiệm cận.<br /> <br /> (C )<br /> <br /> có tiệm cận ngang là đường thẳng y  2.<br /> <br /> y<br /> <br /> D.<br /> <br /> 3<br /> 2<br /> <br /> Câu 3: Hàm số y  f ( x) có đồ thị như hình vẽ, phương trình f<br /> <br />  xm<br /> <br /> 1<br /> <br /> -2<br /> <br /> -1<br /> <br /> 1<br /> <br /> O<br /> <br /> có 4 nghiệm phân biệt khi:<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> x<br /> <br /> -1<br /> <br /> A. m  2<br /> C. m  2<br /> <br /> -2<br /> <br /> B. 0  m  2<br /> D. 2  m  2<br /> <br /> Câu 4: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B; AC = 2a; AB = SA = a; Tam giác SAC vuông tại<br /> S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy (ABC). Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC?<br /> A.<br /> <br /> a3<br /> 4<br /> <br /> W: www.hoc247.vn<br /> <br /> B.<br /> <br /> 3a 3<br /> 4<br /> <br /> C. a 3<br /> <br /> F: www.facebook.com/hoc247.vn<br /> <br /> D.<br /> <br /> T: 098 1821 807<br /> <br /> a3<br /> 2<br /> <br /> Trang | 1<br /> <br /> Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai<br /> <br /> Câu 5: Tìm tất cả các giá trị của m sao cho hàm số y <br /> <br /> m  2<br /> m  1<br /> <br /> 2  m  3<br /> m  1<br /> <br /> A. <br /> <br /> B. <br /> <br /> m tan x  2<br /> đồng biến trên khoảng<br /> tan x  m  3<br /> m  2<br /> m  1<br /> <br />   <br />   ;0  .<br />  2 <br /> <br /> 2  m  3<br /> m  1<br /> <br /> C. <br /> <br /> D. <br /> <br /> Câu 6: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?<br /> Số các đỉnh hoặc số các mặt của bất kì hình đa diện nào cũng:<br /> A. Lớn hơn 5.<br /> <br /> B. Lớn hơn 4<br /> <br /> C. Lớn hơn hoặc bằng 5<br /> <br /> D. Lớn hơn hoặc bằng 4<br /> <br /> Câu 7: Cho hàm số y  f  x    m  1 x 4   3  2m  x 2  1 . Hàm số f(x) chỉ có cực đại và không có cực tiểu<br /> khi và chỉ khi:<br /> A. 1  m <br /> <br /> 3<br /> 2<br /> <br /> B. m  1<br /> <br /> C. m <br /> <br /> 3<br /> 2<br /> <br /> D. m <br /> <br /> 3<br /> 2<br /> <br /> Câu 8: Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số y  ln( x 2  3)  x trên đoạn [2;5]. Trong các khẳng định<br /> sau, khẳng định nào đúng?<br /> A. M  2  0.<br /> <br /> B. e5 M  22  0.<br /> <br /> D. M  0.<br /> <br /> C. e3 M  6.<br /> <br /> Câu 9: Cho hai số thực dương a, b với a khác 1. Rút gọn biểu thức: P  a<br /> A. P  6a b<br /> <br /> B. P  a b<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4 6<br /> <br /> 46log a b<br /> <br /> C. P  a b<br /> <br /> .<br /> <br /> D. P  a<br /> <br /> 4<br /> <br /> 46b<br /> <br /> Câu 10: Ông An gửi 200 triệu đồng vào hai ngân hàng ACB và VietinBank theo phương thức lãi kép. Số tiền<br /> thứ nhất gửi vào ngân hàng ACB với lãi suất 1,5%/tháng trong thời gian một năm. Số tiền còn lại gửi vào<br /> ngân hàng VietinBank với lãi suất 1%/tháng trong thời gian 9 tháng. Biết tổng số tiền lãi ông A nhận được ở<br /> hai ngân hàng là 26891686,44 đồng. Hỏi số tiền ông An lần lượt gửi ở hai ngân hàng ACB và VietinBank là<br /> bao nhiêu?<br /> A. 130 triệu đồng và 70 triệu đồng<br /> <br /> B. 70 triệu đồng và 130 triệu đồng<br /> <br /> C. 120 triệu đồng và 80 triệu đồng<br /> <br /> D. 80 triệu đồng và 120 triệu đồng<br /> <br /> Câu 11: Tìm nguyên hàm của f ( x) <br /> <br /> 1<br /> 2x  3  C<br /> 3<br /> <br /> A.<br /> <br />  f ( x)dx <br /> <br /> C.<br /> <br />  f ( x)dx  3 (2 x  3)<br /> <br /> W: www.hoc247.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2x  3  C<br /> <br /> 2x  3<br /> <br /> 3<br /> <br /> B.<br /> <br />  f ( x)dx  2<br /> <br /> D.<br /> <br />  f ( x)dx  3 (2 x  3)<br /> <br /> F: www.facebook.com/hoc247.vn<br /> <br /> 2x  3  C<br /> <br /> 2<br /> <br /> T: 098 1821 807<br /> <br /> 2x  3  C<br /> <br /> Trang | 2<br /> <br /> Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai<br /> <br /> Câu 12: Tính đạo hàm của hàm số: y  x.ln(2 x  1).<br /> A. y '  ln(2 x  1) <br /> <br /> x<br /> 2x  1<br /> <br /> B. y '  ln(2 x  1) <br /> <br /> C. y '  ln(2 x  1) <br /> <br /> 2x<br /> 2x  1<br /> <br /> D. y ' <br /> <br /> Câu 13: Cho hàm số y <br /> <br /> 1<br /> 2x  1<br /> <br /> 1<br /> 2x  1<br /> <br /> 2 x  3<br /> . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?<br /> x 1<br /> <br /> A. Đồ thị hàm số đã cho không có điểm cực trị.<br /> B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng x  1 và tiệm cận ngang là đường thẳng y  2.<br /> C. Hàm số đồng biến trên các khoảng (;1) và (1; ).<br /> <br /> 3<br /> 2<br /> <br /> D. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm (0;3), cắt trục hoành tại điểm ( ;0).<br /> Câu 14: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông tại A, AB  AC  a . Biết A’A = A’B = A’C = a; Tính<br /> theo a thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’.<br /> <br /> a3<br /> A.<br /> 2<br /> <br /> a3 2<br /> B.<br /> 12<br /> <br /> Câu 15: Cho hàm số y <br /> <br /> a3 3<br /> C.<br /> 4<br /> <br /> a3 2<br /> D.<br /> 4<br /> <br /> 2x  3<br /> có đồ thị (C) và đường thẳng d : y  x  m . Với giá trị nào của tham số m thì<br /> x2<br /> <br /> d cắt (C) tại hai điểm phân biệt?<br /> A. m  2<br /> <br /> B. m  6 hoặc m  2<br /> <br /> C. 6  m  2<br /> <br /> D. m  6<br /> <br /> Câu 16: Tính: P <br /> A. P  4<br /> <br /> 33  7 5.76<br /> .<br /> 70  92 : 93<br /> B. P  2<br /> <br /> C. P  1<br /> <br /> D.<br /> <br /> P6<br /> <br /> Câu 17: Cho hàm số: y  log8 x. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?<br /> A. Hàm số có tập giá trị là: D  (0; )<br /> B. Đồ thị hàm số nhận trục Ox làm tiệm cận ngang<br /> C. Hàm số có tập xác định là:R<br /> D. Hàm số đồng biến trên khoảng xác định<br /> <br /> W: www.hoc247.vn<br /> <br /> F: www.facebook.com/hoc247.vn<br /> <br /> T: 098 1821 807<br /> <br /> Trang | 3<br /> <br /> Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai<br /> <br /> Câu 18: Tìm tập xác định D của hàm số: y  log 2017 ( x  3).<br /> A. D  (3; )<br /> <br /> B. D  R \{  3}<br /> <br /> C. D  (; 3)<br /> <br /> D. D  [  3; )<br /> <br /> Câu 19: Đồ thị sau đây là của hàm số y   x 4  4 x 2 . Với giá trị nào của m thì<br /> phương trình x4  4 x2  m  2  0 có bốn nghiệm phân biệt?<br /> 4<br /> <br /> A. 0  m  4<br /> B. 2  m  6<br /> <br /> 2<br /> <br /> C. 0  m  6<br /> <br /> 2<br /> <br /> -2<br /> - 2<br /> <br /> O<br /> <br /> D. 0  m  4<br /> <br /> 2<br /> <br /> -2<br /> <br /> 2 x 1<br /> <br /> Câu 20: Giải bất phương trình sau: 3<br /> <br />  <br /> <br />  82.3 x  27  0.<br /> <br /> 1<br /> <br /> B. S  9;  <br /> <br /> <br /> A. S  0;9<br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> D. S  1;9<br /> <br /> C. S   ;27 <br /> 3<br /> <br /> <br /> Câu 21: Cho tứ diện ABCD có AB  BC, BC  CD, AB  CD , AB  BC  CD  a .Tính theo a thể tích khối<br /> tứ diện?<br /> A.<br /> <br /> a3<br /> 2<br /> <br /> B.<br /> <br /> a3<br /> 6<br /> <br /> C.<br /> <br /> a3<br /> 3<br /> <br /> D. a 3<br /> <br /> a <br /> 7 3<br /> <br /> Câu 22: Cho a là một số thực dương. Rút gọn biểu thức: P <br /> <br /> A. P <br /> <br /> 1<br /> a 20<br /> <br /> Câu 23: Cho f ( x) <br /> <br /> B. P <br /> <br /> 1<br /> a16<br /> <br /> 7 )2<br /> <br /> .a (1<br /> <br /> 7 )2<br /> <br /> 1<br /> a18<br /> <br /> .<br /> D. P <br /> <br /> 1<br /> a 38<br /> <br /> ( x  1) 2<br /> 1<br /> . Gọi F (x) là một nguyên hàm của f (x) , biết F (1)  . Tính F (4)<br /> x2<br /> 2<br /> <br /> A. F (4)  3  2 ln 2<br /> <br /> B. F (4)  4(1  ln 2)<br /> <br /> Câu 24: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị y <br /> A. y  5x  8<br /> <br /> C. P <br /> <br /> a (1<br /> <br /> 7 3<br /> <br /> B. y  5x  8<br /> <br /> D. F (4)  8  ln 2<br /> <br /> C. 6<br /> <br /> x2<br /> tại điểm có hoành độ bằng 1 là:<br /> 2x 1<br /> C. y  5x  2<br /> <br /> D. y  5x  4<br /> <br /> Câu 25: Cho x là một số thực dương. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ?<br /> <br /> W: www.hoc247.vn<br /> <br /> F: www.facebook.com/hoc247.vn<br /> <br /> T: 098 1821 807<br /> <br /> Trang | 4<br /> <br /> Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai<br /> <br /> A. log<br /> <br /> C. log<br /> <br /> 3<br /> 2<br /> <br /> x<br /> x<br />  log 3<br /> 2<br /> 3<br /> 2<br /> <br /> B. log x 1<br /> <br /> 3<br /> 4<br />  log x 1<br /> 2<br /> 3<br /> <br /> 5<br /> 2<br /> <br /> x<br /> x<br />  log 5<br /> 3<br /> 4<br /> 2<br /> <br /> D. log x 1<br /> <br /> 3<br /> 4<br />  log x 1<br /> 4<br /> 5<br /> <br /> Câu 26: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y <br /> A. m  5.<br /> <br /> B. 5  m  1.<br /> 474 x<br /> <br /> x  13<br /> <br /> B.<br /> <br /> D. 5  m  1.<br /> <br /> C. m  1.<br /> <br />  125.<br /> <br /> Câu 27: Giải phương trình: 5<br /> A.<br /> <br />  x3<br />  mx 2  (4m  5) x nghịch biến trên R<br /> 3<br /> <br /> x7<br /> <br /> C.<br /> <br /> x  11<br /> <br /> D.<br /> <br /> x9<br /> <br /> Câu 28: Một cây xanh trong quá trình quang hợp sẽ hấp thụ một lượng nhỏ nguyên tử Cacbon 14 (C14). Khi<br /> cây xanh chết đi nó không những ngừng hấp thụ thêm C14 mới mà còn bắt đầu quá trình phân rã của nguyên<br /> tử C14 đã có thành Nitơ 14. Biết rằng, số phần trăm C14 còn lại trong cái cây chết từ t năm trước được tính<br /> t<br /> <br />  1  5730<br /> (%). Phân tích một mẫu gỗ từ công trình kiến trúc cổ ta thấy lượng C14<br /> theo công thức P(t )  100.  <br /> 2<br /> còn lại trong mẫu gỗ ít hơn 86%. Hỏi công trình kiến trúc cổ đó tối thiểu bao nhiêu năm tuổi ?<br /> A. 1241 năm<br /> <br /> B. 1247 năm<br /> <br /> C. 1200 năm<br /> <br /> <br /> <br /> D. 1254 năm<br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> Câu 29: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình x  1<br /> <br /> B. 2  m  2<br /> <br /> A. 1  m  3<br /> <br /> 4  x 2  m  1  0 có nghiệm.<br /> <br /> C. m  2<br /> <br /> D. 1  m  3<br /> <br /> 1<br /> 3<br /> <br /> Câu 30: Hỏi hàm số y   x3  2 x 2  5 x  44 đồng biến trên khoảng nào?<br /> A. (;5).<br /> Câu 31: Tìm<br /> <br /> B. (; 1)<br /> <br /> C. (5; ).<br /> <br /> D. (1;5).<br /> <br />  3x(1  x)  3 dx<br /> x<br /> <br /> 3 2<br /> 3x<br /> 3<br /> C<br /> A. x  x <br /> 2<br /> ln 3<br /> <br /> B.<br /> <br /> 3 2<br /> x  x3  3x  C<br /> 2<br /> <br /> C. 3x 3  2 x 3  3 x ln 3  C<br /> <br /> D.<br /> <br /> 3 2<br /> x  x 3  3 x ln 3  C<br /> 2<br /> <br /> C.<br /> <br /> 4  x  2<br /> <br /> Câu 32: Giải bất phương trình: log 2 ( x  2 x)  3.<br /> 2<br /> <br /> A.<br /> <br /> x  4; x  2<br /> <br /> W: www.hoc247.vn<br /> <br /> B.<br /> <br /> x  4; x  2<br /> <br /> F: www.facebook.com/hoc247.vn<br /> <br /> T: 098 1821 807<br /> <br /> D.<br /> <br /> 4  x  2<br /> <br /> Trang | 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản