intTypePromotion=1

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐTCN-LT12

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
30
lượt xem
1
download

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐTCN-LT12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau đây là Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐTCN-LT12 với hình thức thi viết sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên cao đẳng nghề Điện tử công nghiệp ôn thi tốt nghiệp cao đẳng nghề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐTCN-LT12

  1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 ­ 2012) NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: ĐTCN ­ LT 12 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 Phút (Không kể thời gian chép/ giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1 (2điểm):  Nªu ®Þnh nghÜa, tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ph©n lo¹i vµ ph©n tÝch c¸c tham sè c¬ b¶n cña xung ®iÖn. Câu 2 (2điểm):  Cho mạch chỉnh lưu cầu một pha có điều khiển, biên độ  điện áp vào 300V,  góc kích α = 600, tải thuần trở R a. Vẽ sơ đồ mạch và dạng sóng điện áp vào, điện áp ra trên tải. b. Tính điện áp ra trung bình trên tải.  Câu 3 (3điểm): Trình bày nguyên lý hoạt động của bộ  đếm lên và đếm lên / xuống  trong   PLC, cách khai báo sử dụng cho bộ đếm; Cho ví dụ đơn giản minh họa hoạt động  của bộ đếm trên.  Câu 4 (3điểm):  (phần tự chọn, các trường tự ra đề)  ………………., ngày ……. tháng ……. năm ………… Duyệt     Hội đồng thi tốt nghiệp Tiểu ban ra đề thi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2