intTypePromotion=3

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT37

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

0
27
lượt xem
4
download

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT37

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT37 sau đây là đề thi lý thuyết nghề Kế toán doanh nghiệp. Tham khảo đề thi để nắm bắt được cấu trúc đề thi cũng như có kế hoạch ôn thi hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT37

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 5 (2012 – 2015) NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: KTDN ­ LT 37 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (2 điểm) Thế   nào   là   chi   phí   sản   xuất   kinh   doanh   và   giá   thành   sản   phẩm   của   doanh   nghiệp? Trình bày cách phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo công dụng  kinh tế và địa điểm phát sinh? Phân biệt chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành   sản phẩm của doanh nghiệp. Câu 2: (5 điểm) Có tài liệu của doanh nghiệp F như sau: I. Tài liệu năm báo cáo:  1. Số dư về tài sản cố định (TSCĐ) trên bảng cân đối kế toán ngày 30/9: Nguyên  giá TSCĐ của doanh nghiệp là 14.800 triệu đồng (trđ).  2. Trong tháng 10 doanh nghiệp (DN) dự  kiến mua một máy móc thiết bị  với   tổng giá trị là  750trđ, tỷ lệ khấu hao 10%/năm. 3. Trong tháng 12 DN thanh lý một số  TSCĐ không cần dùng có nguyên giá  là  450trđ đã trích khấu hao 70%. 4. Số tiền khấu hao luỹ kế đến ngày 31/12 năm báo cáo là 3.800 trđ. II. Tài liệu năm kế hoạch: 1. Tháng 1 mua một thiết bị sản xuất có giá trị là 480 triệu đồng, tỷ lệ khấu hao   10%/năm.` 2. Tháng 2 mua một TSCĐ cho thuê hoạt động, tài sản này có nguyên giá 550 trđ
  2. 3. Tháng 4 thanh lý 1 TSCĐ có giá trị 500 trđ đã khấu hao 80% 4. Tháng 5 cho một doanh nghiệp khác thuê tài chính 1 TSCĐ chưa cần dùng   (đang dự trữ trong kho) có nguyên giá 420 trđ, đã khấu hao 50% 5. Tháng 6 góp vốn liên doanh 1 TSCĐ có nguyên giá 650, đã khấu hao 40% 6. Trong tháng 8 mua trả  góp 1 TSCĐ, giá trả  chậm là 680 trđ, giá thanh toán   ngay đã bao gồm thuế GTGT là 600 trđ, thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10% 7. Trong tháng 9 DN điều chuyển 1 TSCĐ có giá trị 410 trđ, đã khấu hao 40% 8. Trong tháng 11 được phép đưa một TSCĐ vào kho dự  trữ, tài sản này có  nguyên giá 360 trđ 9. Tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân 10% 10. Tổng doanh thu thuần thực hiện trong năm dự tính là 40.600 trđ 11. Lợi nhuận trước thuế là 4.100 trđ, thuế thu nhập DN phải nộp là 25%  Yêu cầu: 1. Tính số tiền khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp năm kế hoạch  2. Xác định các chỉ tiêu: hiệu suất sử dụng vốn cố định và hiệu suất sử dụng tài  sản cố định của doanh nghiệp năm kế hoạch  3. Tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn cố định năm kế hoạch. Câu 3: (3 điểm)  Các trường tự ra câu hỏi theo modul, môn học tự chọn  Ngày…….tháng……năm …… DUYỆT HÔI ĐÔNG THI TN ̣ ̀ TIÊU BAN RA ĐÊ THI ̉ ̀  
  3. (Thí sinh được sử  dụng bảng thừa số lãi suất, không được sử  dụng các tài   liệu khác, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản