Địa lý lớp 9 - VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
512
lượt xem
9
download

Địa lý lớp 9 - VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về kiến thức: Sau bài học, học sinh cần: - Nắm được sự thay đổi về qui mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng các loại cây 2. Về kỹ năng : - Rèn luyện kỹ năng xử lý bảng số liệu theo các yêu cầu riêng của vẽ biểu đồ . - Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cơ cấu (hình tròn) và vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng - Rèn luyện kỹ năng đọc biểu đồ, rút ra các nhận xét và giải thích....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 9 - VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM

  1. VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức: Sau bài học, học sinh cần: - Nắm được sự thay đổi về qui mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng các loại cây 2. Về kỹ năng : - Rèn luyện kỹ năng xử lý bảng số liệu theo các yêu cầu riêng của vẽ biểu đồ . - Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cơ cấu (hình tròn) và vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng - Rèn luyện kỹ năng đọc biểu đồ, rút ra các nhận xét và giải thích II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Compa, thước, máy tính - Bảng số liệu đã xử lý( Bài tập 1) III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra: - Trình bày đặc điểm ngành trồng trọt và chăn nuôi ở nước ta.
  2. - Nước ta có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển ngành khai thác và nuôi trồng thủy sản 3. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng 1. Bài tập 1. - Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm Loại cây Cơ cấu diện tích cây. gieo trồng (%) Biểu đồ năm 1990 có bán kính là 20mm Năm 1990 Năm Biểu đồ năm 2002 có bán kính là 2002 24mm Tổng số 100% 100 % ** Yêu cầu: Cây lương 71,6 % 64,8 % + Tính tỉ lệ phần trăm theo nhóm cây thực 13,3 % 18,2 % + Vẽ biểu đồ cơ cấu theo qui tắc: bắt Cây công 15,1 % 17 % đầu từ tia 12 giờ, vẽ thuận chiều kim nghiệp đồng hồ Cây thực * Lưu ý: 1 % tương ứng với 3,60 phẩm, ăn quả và cây
  3. - Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, khác hãy nhận xét về sự thay đổi qui mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo a. Vẽ biểu đồ: Vẽ 2 biểu đồ hình trồng của các nhóm cây tròn - Chú thích: Ba chú thích ( Hai biểu đồ chú thích giống nhau) - Tên biểu đồ: Biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây năm 1990 và 2002 (%) b. Nhận xét về sự thay đổi qui mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng của cây lương thực và cây công nghiệp - Cây lương thực: diện tích gieo trồng tăng nhưng tỉ trọng giảm - Cây công nghiệp: diện tích gieo - Hướng dẫn học sinh vẽ biểu đồ trồng tăng và tỉ trọng cũng tăng - Chú ý khoảng cách về thời gian 2. Bài tập 2.
  4. - Vẽ biểu đồ đường - Chú thích: 4 đường biểu diễn - Tên biểu đồ:Biểu đồ thể hiện chỉ số tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm qua các năm 1990, 1995, 2000 và 2002 - Nhận xét: + Đàn gia cầm và đàn lợn tăng: vì nhu cầu thực phẩm tăng mạnh + Đàn trâu không tăng: nhu cầu về sức kéo giảm * Dặn dò: - Ôn lại cách vẽ biểu đồ: Hình tròn, đường, cột. - Cho biết các nhân tố chính tác động đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. * Rút kinh nghiệm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản