intTypePromotion=1

Điều khiển tuần tự

Chia sẻ: Nguyen Truong Kien | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
166
lượt xem
64
download

Điều khiển tuần tự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề xuất một ngoại lệ: Phát hiện sự kiện, ngắt sự thực hiện chương trình và chuyển điều khiển đến chương trình con xử lý ngoại lệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển tuần tự

 1. CHƯƠNG 7: ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ • Khái niệm về điều khiển tuần tự (ĐKTT). • ĐKTT trong biểu thức. • ĐKTT tự giữa các lệnh. • Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapt 1
 2. KHÁI NIỆM ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ • Tập hợp các quy tắc xác định thứ tự thực hiện trong chương trình. • ĐKTT trong biểu thức. • ĐKTT giữa các lệnh. • ĐKTT chương trình con. • ĐKTT ẩn. • ĐKTT tường minh. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapt 2
 3. ĐIỀU KHIỂN TRONG BIỂU THỨC • Đặt vấn đề. • Biểu diễn biểu thức theo cấu trúc cây. • Cú pháp của biểu thức: Tiền tố, hậu tố và trung tố. • Trong biểu thức trung tố: Phải sử dụng tiền tố, nguyên tắc kết hợp, độ ưu tiên. • Dịch biểu thức thành biểu diễn cây. • Biểu diễn trong thời gian thực hiện. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapt 3
 4. ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ GIỮA CÁC LỆNH • Các lệnh cơ bản. • ĐKTT dùng nhãn lệnh và GOTO: – GOTO không điều kiện. – GOTO có điều kiện. – Sử dụng GOTO để thực hiện các lệnh khác. • Các lệnh cấu trúc. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapt 4
 5. SỬ DỤNG GOTO ĐỂ THỰC HIỆN CÁC LỆNH Hợp thành Lựa chọn Lặp S0 S0 S0 GOTO L1 IF a=0 GOTO L1 L1: IF a=0 GOTO L2 L2: S2 S1 S1 GOTO L3 GOTO L2 GOTO L1 L1: S1 L1: S2 L2: S2 GOTO L2 L2: S3 L3: S3 Chuỗi lệnh thực hiện Chuỗi lệnh thực hiện Chuỗi lệnh thực hiện S0 S2 S3 Hoặc S0 S2 hoặc S0 S1 S2 S3 S0 S1 S2 hoặc S0 S1 S3 S0 S1 S1 S2 hoặc S0 S1 S1 S2 .... 5
 6. CÁC LỆNH CẤU TRÚC • Lệnh hợp thành. • Lệnh điều kiện: IF, CASE. • Lệnh lặp: WHILE, FOR, LOOP... Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapt 6
 7. NGOẠI LỆ VÀ XỬ LÝ NGOẠI LỆ • Một số khái niệm. • Xử lý ngoại lệ. • Đề xuất một ngoại lệ. • Lan truyền ngoại lệ. • Sau khi một ngoại lệ được xử lý. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapt 7
 8. MỘT SỐ KHÁI NIỆM • Ngoại lệ (exceptions): Sự cố đặc biệt. • Xử lý ngoại lệ: Gọi một chương trình con đặc biệt để xử lý các sự cố đó. • Đề xuất một ngoại lệ: Phát hiện sự kiện, ngắt sự thực hiện chương trình và chuyển điều khiển đến chương trình con xử lý ngoại lệ. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapt 8
 9. XỬ LÝ NGOẠI LỆ (1) • Các ngoại lệ được định nghĩa trước bởi ngôn ngữ: ZERO_DIVIDE, OVERFLOW,... • Ví dụ: Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapt 9
 10. XỬ LÝ NGOẠI LỆ (2) • Ví dụ: Public void Read_a_file () { ....... try { RandomAccessFile file = new RandomAccessFile(pathname. “r”); while (file.getFilePointer() < file.length()) { .... } } Catch (Exception e) {system.out.println(“Error...”+e.toString()); } ..... } Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapt 10
 11. ĐỀ XUẤT MỘT NGOẠI LỆ • Đề xuất ẩn. • Đề xuất bởi người lập trình. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapt 11
 12. LAN TRUYỀN NGOẠI LỆ • Một ngoại lệ có thể được đề xuất từ một chỗ và được xử lý tại một chỗ khác. • Lan truyền ngoại lệ từ điểm được đề xuất đến điểm được xử lý. • Giả sử có một ngoại lệ P được đề xuất trong chương trình con C. Nếu trong C không có một xử lý cho P thì C kết thúc và truyền ngoại lệ đến B (chương trình gọi C). Nếu trong B không có một xử lý.... Cuối cùng một xử lý của ngôn ngữ sé được gọi tới. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapt 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2