intTypePromotion=1

Dinh dưỡng và sự phát triển não bộ ở trẻ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
154
lượt xem
24
download

Dinh dưỡng và sự phát triển não bộ ở trẻ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo các chuyên gia về sức khỏe trên thế giới, muốn cho trẻ được khỏe mạnh và thông minh, thì bên cạnh các yếu tố như: di truyền, môi trường sống, phương pháp giáo dục... các bậc cha mẹ cần xây dựng cho trẻ một chế độ dinh dưỡng hợp lý, đây là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc phát triển trí tuệ và thể lực ở trẻ em. Chế độ dinh dưỡng phải đảm bảo các chất sau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dinh dưỡng và sự phát triển não bộ ở trẻ

  1. Dinh dư ng và s phát tri n não b tr Theo các chuyên gia v s c kh e trên th gi i, mu n cho tr ư c kh e m nh và thông minh, thì bên c nh các y u t như: di truy n, môi trư ng s ng, phương pháp giáo d c... các b c cha m c n xây d ng cho tr m t ch dinh dư ng h p lý, ây là y u t vô cùng quan tr ng trong vi c phát tri n trí tu và th l c tr em. Ch dinh dư ng ph i m b o các ch t sau.
  2. S am S a m là th c ph m cơ b n c a não. Nghiên c u cho th y, s a m mang l i nh ng l i ích t i a cho s phát tri n c a tr sơ sinh và tr nh . Nó ngăn ng a các b nh truy n nhi m nguy hi m và là ngu n dinh dư ng quí giá không gì có th thay th . Các nhà khoa h c an M ch kh ng nh r ng, s a m giúp tr v a kh e m nh hơn, v a thông minh hơn. Nghiên c u cũng cho th y, nh ng a tr ư c bú m trong chín tháng u is thông minh hơn, so v i tr không ư c bú m ho c bú m trong vòng m t tháng hay ít hơn. Acid béo - omega 3 M t nghiên c u ư c công b trên t p chí Nhi khoa Hoa Kỳ (Journal of Pediatrics), ã ch ng minh nh ng l i ích c a acid béo c n thi t iv is phát tri n c a não b tr . Các nhà nghiên c u ã cho tr sinh non u ng s a có acid béo c n thi t. n sáu tháng tu i, nh ng tr sinh non ó có nh ng d u hi u cho th y phát tri n t t hơn nh ng tr sinh non không ư c u ng s a có acid béo c n thi t cho não. Có th nói, không ch óng m t vai trò quan tr ng i v i s phát tri n não b c a tr trư c khi chào i, mà acid béo omega 3 còn r t quan tr ng i v i não và s c kh e tinh th n su t cu c i con ngư i. Protein Protein là ch t ki m soát s hưng ph n cũng như là quá trình ki m soát c a các t bào não. Nó óng vai trò quan tr ng trong vi c ho t ng c a não như: trí nh , ngôn ng , suy nghĩ, v n ng, th n kinh d n truy n. Th c
  3. ph m có ch a nhi u protein là: th t n c, tr ng gà, các s n ph m ư c làm t u, cá, các lo i sò... Taurine Taurine là acid amin. Taurine r t c n trong giai o n não và h th n kinh b c phát t khi còn là phôi cho n h t tu i lên 3. ng v t thi u taurine có th b mù. ngư i, m t b t u có t n thương nhưng b sung taurine thì tr l i bình thư ng Carbonhydrate Carbonhydrate cũng có vai trò quan tr ng trong vi c phát tri n trí não c a tr . Tuy nhiên, hàm lư ng carbonhydrate có trong th c ph m cũng ã cung c p cho nhu c u cơ b n c a cơ th , không c n ph i b sung quá nhi u. ư ng nhi u quá s làm cho não trong tình tr ng m t m i quá s c, d n n suy như c th n kinh ho c là b c ch th n kinh. Các th c ph m t t nh t là: ngô, mì, g o n p, ư ng ... Vitamin và khoáng ch t Nhi u nghiên c u cho th y, vi c b sung các ch t vitamin và khoáng ch t v i li u lư ng th p có th làm tăng nh ch s IQ c a tr (2-3 i m). M c này có v không có ý nghĩa gì v i tr ư c nuôi du ng t t nhưng v i tr có i u ki n ăn u ng thi u th n, vi c b sung m t li u lư ng tương t có th làm tăng ch s IQ lên n 15 i m.
  4. Vitamin B1: là ch t không th thi u cho s phát tri n c a não và kh năng tư duy c a con ngư i. Vitamin B2: ư ng glucose ư c dùng làm ngu n năng lư ng cho não, khi ư ng ti n hành nhi m v trao i ch t r t c n m t lư ng vitamin B2 r t l n. Vitamin B6: ch y u liên quan n quá trình trao i ch t, có tác d ng b tr cho các ch t xúc tác trong não, có nhi u trong các lo i cá, các lo i h t u, g o chưa giã k . Vitamin B12: n u thi u vitamin này s d n n thi u máu, làm cho não không l y ư c oxy và các ch t dinh dư ng. Vitamin B12 có nhi u trong: gan bò, gan l n, s a tách bơ, con hàu, cá trích. Vitamin A: n u thi u vitamin A, m t s không nhìn rõ. Vitamin A có nhi u trong: gan gà, gan cá, lá tía tô, rau chân v t, lá su hào, rau c i d u, cà r t, tr ng gà. Iod: thi u iod n ng s gây tình tr ng ch m phát tri n trí tu và vi c thi u iod nh , thư ng x y ra hơn, có th nh hư ng n vi c h c c a tr . K m: trong não có ch a r t nhi u dung môi và k m là thành ph n c u t o nên các dung môi này, vì v y nó có vai trò quan tr ng i v i não. K m có trong: u ph , cá khô, con hàu, rau câu, th t l n, h t u, n m, sò bi n... Canxi: canxi b o m cho huy t tương trong tr ng thái tính ki m y u. Cơ th canxi thì s giúp cho xương, răng phát tri n t t, ki m soát s c ch khác thư ng c a th n kinh. Thi u canxi s làm cho tính tình thô b o,
  5. s c kháng kém, không t p trung, suy nghĩ ch m ch p. Th c ph m có nhi u canxi là: s a bò, h i i, canh sư n, cá, rau s ng, các s n ph m làm t u, tôm, các lo i qu ..
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2