Đồ án môn học Chi Tiết Máy Thiết kế hệ dẫn động băng tải

Chia sẻ: Phan Thanh Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
514
lượt xem
109
download

Đồ án môn học Chi Tiết Máy Thiết kế hệ dẫn động băng tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về đồ án môn học Chi Tiết Máy Thiết kế hệ dẫn động băng tải...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án môn học Chi Tiết Máy Thiết kế hệ dẫn động băng tải

  1. Bản đề cương, thông tin đề tài bạn đang xem được trích dẫn từ tài liệu toàn văn tại Thuvienluanvan.com Đồ án môn học Chi Tiết Máy Thiết kế hệ dẫn động băng tải Mã số đề tài:DKT175 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: Hotline trực tiếp: 093.658.3228 ● http://thuvienluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://timluanvan.com ● http://thuvienluanvan.com Email: - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com – Website: http://
  2. Bản đề cương, thông tin đề tài bạn đang xem được trích dẫn từ tài liệu toàn văn tại Thuvienluanvan.com MỤC LỤC PHẦN I: CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN.........1 1.Chọn động cơ điện....................................................................................1 1.1.Xác định công suất trên trục động cơ..................................................1 1.2. Chọn số vòng quay sơ bộ của động cơ.................................................1 2.Phân phối tỷ số truyền.............................................................................3 2.1. Xác định tỷ số truyền chung................................................................3 2.2.Phân phối tỷ số truyền..........................................................................3 3.Tính toán các thông số và lập bảng........................................................3 PHẦN II:THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN TRONG HGT......................6 2.1.Bộ truyền đai thang...............................................................................6 2.1.1.Các thông số đai thang.......................................................................6 2.1.2.Đường kính bánh đai nhỏ d1..............................................................6 2.1.3.Đường kính bánh đai lớn d2...............................................................6 2.1.4.Khoảng cách trục a.............................................................................7 2.1.5.Chiều dài đai l.....................................................................................7 2.1.6.Góc ôm α 1 trên bánh đai nhỏ.............................................................7 2.1.7.Xác định số đai z.................................................................................8 2.1.8.Xác định lực căng ban đầu & lực tác dụng lên trục........................8 2.2.Bộ truyền cấp nhanh : bánh răng trụ răng nghiêng..........................10 2.2.1.Chọn vật liệu.......................................................................................10 2.2.2.Xác định ứng suất cho phép..............................................................10 2.2.3.Xác định các thông số cơ bản của Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng và kiểm nghiệm độ bền........................................................13 2.3.Bộ truyền cấp chậm :bánh răng trụ răng thẳng................................19 2.3.1.Chọn vật liệu.......................................................................................19 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: Hotline trực tiếp: 093.658.3228 ● http://thuvienluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://timluanvan.com ● http://thuvienluanvan.com Email: - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com – Website: http://
  3. Bản đề cương, thông tin đề tài bạn đang xem được trích dẫn từ tài liệu toàn văn tại Thuvienluanvan.com 2.3.2.Xác định ứng suất cho phép..............................................................19 2.3.3. Xác định các thông số của bộ truyền và kiểm nghiệm độ bền......22 PHẦN 3 : THIẾT KẾ TRỤC – Ổ LĂN – KHỚP NỐI.............................28 3.1.Tính toán thiết kế trục..........................................................................28 3.1.1.Chọn vật liệu.......................................................................................28 3.1.2.Tính sơ bộ đường kính trục...............................................................28 3.1.2.1.Với trục I .........................................................................................28 3.1.2.2.Với trục I ................................................................................28 3.1.23.Với trục III .......................................................................................28 3.1.3.Tải trọng tác dụng lên trục ..............................................................28 3.1.4.Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt........................29 3.2.Thiết kế trục I.......................................................................................30 3.2.1.Xác định các khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm dặt lực ..........30 3.2.2.Vẽ biểu đồ mômen trục I...................................................................33 3.2.3.Tính chính xác đường kính trục I ....................................................35 3.2.4.Kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi .....................................................36 3.2.4.1.Xét tại vị trí lắp bánh răng 1..........................................................37 3.2.4.2.Xét tại tiết diện lắp ổ lăn ................................................................38 3.2.5.Kiểm nghiệm trục về độ bền tĩnh......................................................39 3.2.6.Chọn then............................................................................................40 3.2.6.1.Tại vị trí lắp bánh răng 1................................................................40 3.2.6.2.Tại vị trí lắp bánh đai 3 .................................................................40 3.2.6.3.Tại vị trí lắp bánh đai ....................................................................41 3.3.Thiết kế Trục II.....................................................................................41 3.3.1.Xác định các khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm dặt lực............41 3.3.2.Xác định phản lực tại gối đỡ .............................................................42 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: Hotline trực tiếp: 093.658.3228 ● http://thuvienluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://timluanvan.com ● http://thuvienluanvan.com Email: - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com – Website: http://
  4. Bản đề cương, thông tin đề tài bạn đang xem được trích dẫn từ tài liệu toàn văn tại Thuvienluanvan.com 3.3.3.Vẽ biểu đồ mômen .............................................................................44 3.3.4.Tính chính xác đường kính trục .......................................................47 3.3.5.Kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi .....................................................49 3.3.5.1.Xét tại vị trí lắp bánh răng 2 .........................................................49 3.3.5.2.Xét tại tiết diện lắp bánh răng 4 ...................................................51 3.3.6.Chọn then............................................................................................52 3.3.6.1.Tại vị trí lắp bánh răng 2...............................................................52 3.3.6.2.Tại vị trí lắp bánh răng 4................................................................53 3.3.7.Kiểm nghiệm trục về độ bền tĩnh tại vị trí lắp bánh răng 2...........53 3.4.Thiết kế trục III.....................................................................................54 3.4.1.Xác định các khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm dặt lực............54 3.4.2.Xác định phản lực tại gối đỡ..............................................................54 3.4.3.Vẽ biểu đồ mômen..............................................................................55 3.4.4.Tính chính xác đường kính trục.......................................................57 3.4.5.Kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi......................................................57 3.4.5.1.Xét tại vị trí lắp bánh răng 6..........................................................58 3.4.5.2.Xét tại tiết diện lắp ổ lăn ...............................................................59 3.4.6.Chọn then ..........................................................................................61 3.4.6.1.Tại vị trí lắp bánh răng 6...............................................................61 3.4.6.2.Tại vị trí lắp khớp nối.....................................................................61 3.5. Chọn ổ lăn............................................................................................62 3.5.1.Chọn ổ lăn cho trục vào của hộp giảm tốc:(Trục I) ......................62 3.5.1.1.Chọn loại ổ.......................................................................................62 3.5.1.2. Khả năng tải động..........................................................................62 3.5.1.3. Kiểm tra khả năng tải tĩnh của ổ..................................................63 3.5.2 .Chọn ổ lăn cho trục trung gian của hộp giảm tốc.(Trục II) .........63 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: Hotline trực tiếp: 093.658.3228 ● http://thuvienluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://timluanvan.com ● http://thuvienluanvan.com Email: - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com – Website: http://
  5. Bản đề cương, thông tin đề tài bạn đang xem được trích dẫn từ tài liệu toàn văn tại Thuvienluanvan.com 3.5.2.1.Chọn loại ổ.......................................................................................63 3.5.2.2. Khả năng tải động..........................................................................64 3.5.2.3. Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh....................................................65 3.5.3. Chọn ổ lăn cho trục ra của hộp giảm tốc:(Trục III) .....................65 3.5.3.1.Chọn loại ổ.......................................................................................65 3.5.3.2. Khả năng tải động..........................................................................66 3.5.3.3. Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh....................................................67 3.5.4.Chọn khớp nối....................................................................................67 PHẦN IV:THIẾT KẾ VỎ HỘP GIẢM TỐC, BÔI TRƠN VÀ ĐIỀU CHỈNH ĂN KHỚP..........................................................................68 4.1.Tính kết cấu của vỏ hộp........................................................................68 4.2. Bôi trơn trong hộp giảm tốc................................................................68 4.2.1.Bôi trơn bánh răng.............................................................................68 4.2.2.Bôi trơn ổ.............................................................................................68 4.2.3.Dầu bôi trơn hộp giảm tốc.................................................................68 4.3.Lắp bánh răng lên trục và điều chỉnh sự ăn khớp.............................68 4.3.1.Lắp bánh răng lên trục......................................................................68 4.3.2. Điều chỉnh sự ăn khớp.......................................................................68 4.4.Các kích thước của các phần tử cấu tạo nên hộp giảm t ốc đúc.........69 4.5. Kết cấu bánh răng, nắp ổ, cốc lót.......................................................70 4.6. Các chi tiết phụ của Hộp giảm tốc......................................................71 PHẦN V: LẮP GHÉP VÀ DUNG SAI......................................................72 5.1.Chọn kiểu lắp.........................................................................................72 5.2.Dung sai..................................................................................................72 5.3.Thống kê các kiểu lắp và trị số của sai lệch giới hạn của các kiểu lắp................................................................................................................72 Tài liệu tham khảo.......................................................................................74 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: Hotline trực tiếp: 093.658.3228 ● http://thuvienluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://timluanvan.com ● http://thuvienluanvan.com Email: - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com – Website: http://
  6. Bản đề cương, thông tin đề tài bạn đang xem được trích dẫn từ tài liệu toàn văn tại Thuvienluanvan.com Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: Hotline trực tiếp: 093.658.3228 ● http://thuvienluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://timluanvan.com ● http://thuvienluanvan.com Email: - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com – Website: http://

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản