intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án tốt nghiệp Hệ thống thông tin: Nghiên cứu mô hình MVC trong lập trình.Net để xây dựng website đăng ký mua giáo trình qua mạng

Chia sẻ: Nguyễn Ích Hoàn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

309
lượt xem
70
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp Hệ thống thông tin với đề tài "Nghiên cứu mô hình MVC trong lập trình.Net để xây dựng website đăng ký mua giáo trình qua mạng" trình bày các nội dung sau: giới thiệu mô hình MVC, mô hình MVC trong Asp.Net, xây dựng ứng dụng với Asp.Net MVC Framwork, bảo mật với Asp.Net MVC Application, chương trình ứng dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Hệ thống thông tin: Nghiên cứu mô hình MVC trong lập trình.Net để xây dựng website đăng ký mua giáo trình qua mạng

TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT HÀN --------<br /> <br /> KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THÔNG TIN<br /> Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình MVC trong lập trình .NET để xây dựng website đăng ký mua giáo trình qua mạng<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trọng Trí Lớp: HT02 Niên khóa: 2008 - 2011 Giảng viên hƣớng dẫn: Ths.Nguyễn Quang Vũ<br /> <br /> Đà nẵng, tháng 7 năm 2011 Đà nẵng, tháng 7 năm 2011<br /> <br /> TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT HÀN --------<br /> <br /> KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THÔNG TIN<br /> Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình MVC trong lập trình .NET để xây dựng website đăng ký mua giáo trình qua mạng<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trọng Trí Lớp: HT02 Niên khóa: 2008 - 2011 Giảng viên hƣớng dẫn: Ths.Nguyễn Quang Vũ<br /> <br /> Đà nẵng, tháng 7 năm 2011<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Nhƣ vậy là ba năm học tại trƣờng Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt Hàn sắp kết thúc. Đến lúc này em vẫn nghĩ mình thật may mắn khi đƣợc vào học tại trƣờng Việt Hàn. Cơ sở vật chất của trƣờng rất tốt, thầy cô giảng viên rất nhiệt tình, các thầy cô trong ban giám hiệu trƣờng chăm lo tới sinh viên, tất cả điều đó đã để lại cho em những ấn tƣợng rất khó quên. Đặc biệt em xin dành nhiều tình cảm đến các thầy cô trong nghành Hệ Thống Thông Tin, thầy Lê Viết Trƣơng, thầy Hồ Văn Phi, cô Nguyễn Phƣơng Tâm, cô Nguyễn Thị Hoa Huệ, thầy Nguyễn Văn Lợi. Trong suốt ba năm học tại trƣờng, các thầy cô đã tận tình chăm lo, dẫn dắt chúng em trong học tập cũng nhƣ trong đời sống hằng ngày. Trƣớc khi vào học tại trƣờng, em chƣa bao giờ nghĩ các thầy cô lại có thể quan tâm, thân thiết với sinh viên đến nhƣ thế. Trong thời gian học tập tại trƣờng, chúng em đã rất nhiều lần làm cho các thầy cô buồn lòng, nhƣng với tấm lòng yêu thƣơng sinh viên, thầy cô đã bỏ qua cho chúng em, thật chúng em không biết phải báo đáp với thầy cô nhƣ thế nào nữa. Một lần nữa em xin cảm ơn các thầy cô, em xin hứa khi ra đời sẽ cố gắng sống xứng đáng với những gì mà các thầy cô đã dạy bảo em. Báo cáo đồ án tốt nghiệp, đó chính là kỳ t hi quan trọng nhất trong đời sinh viên, là kỳ thi thể hiện chứng tỏ mỗi sinh viên đã học đƣợc những gì trong suốt các năm học tại trƣờng. Em sau ba năm nỗ lực, đã thật vinh dự và tự hào khi đƣợc tham dự kỳ báo cáo đồ án tốt nghiệp này. Trong suốt ba tháng, dựa vào sự nỗ lực của bản thân, đƣợc sự giúp đỡ của các thầy cô, em đã hoàn thành bản báo cáo đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Hệ Thống Thông Tin. Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Quang Vũ, thầy đã tận tình chỉ bảo, hƣớng dẫn em, giúp em hoàn thành đồ án của mình. Một lần nữa, em xin cảm ơn tất cả các thầy cô, bạn bè đã chỉ bảo, giúp đỡ em về học tập cũng nhƣ đời sống. Em sẽ luôn nhớ về những điều đó nhƣ một kỷ niệm khó quên trong đời sinh viên của mình. Nguyễn Trọng Trí i<br /> Nguyễn Trọng Trí – Lớp HT02<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ......................................................................................................................... i DANH MỤC CÁC TỪ TIẾNG ANH .................................................................................. iv DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................................... v DANH MỤC CÁC HÌNH .................................................................................................... vi MỞ ĐẦU ............................................................................................................................... 1 PHẦN 1 ................................................................................................................................. 3 GIỚI THIỆU MÔ HÌNH MVC ............................................................................................. 3 1.1. 1.2. 1.3. Xuất xứ.................................................................................................................... 3 Kiến trúc của mô hình MVC ................................................................................... 3 Đặc điểm của mô hình MVC .................................................................................. 5<br /> <br /> PHẦN 2 ................................................................................................................................. 7 MÔ HÌNH MVC TRONG ASP.NET .................................................................................... 7 2.1. Giới thiệu tổng quan ............................................................................................... 7 Lịch sử phát triển của ASP.NET ...................................................................... 8 Khái quát các thành phần của ASP.NET MVC ............................................. 12 Lợi ích của mô hình ASP.NET MVC.............................................................. 13 So sánh ASP.NET MVC với ASP.NET ........................................................... 13<br /> <br /> 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.2.<br /> <br /> Cài đặt ................................................................................................................... 15<br /> <br /> PHẦN 3 ............................................................................................................................... 18 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VỚI ASP.NET MVC FRAMWORK...................................... 18 3.1. 3.2. Tạo một project với ASP.NET MVC .................................................................... 18 Tìm hiểu định tuyến URL ..................................................................................... 22 Hệ thống định tuyến trong ASP.NET MVC để làm gì ?................................. 25<br /> <br /> 3.2.1.<br /> <br /> 3.2.2. Các quy tắc định tuyến các URL mặc định trong ASP.NET MVC Web Application ................................................................................................................... 25 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Xây dựng Controllers ............................................................................................ 34 Xây dựng Model ................................................................................................... 42 Tạo giao diện ngƣời dùng với View ..................................................................... 45 Truy nhập dữ liệu với LINQ ................................................................................. 51<br /> <br /> PHẦN 4 ............................................................................................................................... 53 BẢO MẬT VỚI ASP.NET MVC APPLICATION ............................................................ 53 PHẦN 5 ............................................................................................................................... 57<br /> <br /> ii<br /> <br /> Nguyễn Trọng Trí – Lớp HT02<br /> <br /> CHƢƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG ........................................................................................ 57 5.1. 5.2. Mô tả chƣơng trình ứng dụng ............................................................................... 57 Hình ảnh các chức năng chính của trang website ................................................. 60<br /> <br /> KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN ........................................................................... 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................... 64<br /> <br /> iii<br /> <br /> Nguyễn Trọng Trí – Lớp HT02<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2