Đơn xin chuyển đổi học phần_04 SV-P.HC-TH

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
226
lượt xem
23
download

Đơn xin chuyển đổi học phần_04 SV-P.HC-TH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'đơn xin chuyển đổi học phần_04 sv-p.hc-th', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin chuyển đổi học phần_04 SV-P.HC-TH

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI HỌC PHẦN Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang Họ và tên: ………………………………………………………………....... Ngày sinh: ……..…/……./……….. Nơi sinh: ……….…………………… Mã số SV: ………………………..... Lớp: …………………………………. Ngành:…………………………..…..Khoa:………………………………... Nay Tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng cho phép Tôi được chuyển đổi các học phần sau: Tên học phần Số Tên học phần Số STT Mã số Mã số xin chuyển đổi Tín chỉ xin được học Tín chỉ 1 2 3 Lý do: ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Kính mong được sự xem xét và chấp thuận của Hiệu trưởng./. Mỹ Tho, ngày…… tháng…...năm 20...... Ý kiến của CVHT-RL Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) ........................................ ........................................ Ý kiến của Phòng Đào tạo HIỆU TRƯỞNG ....................................... 04 SV-P.HC-TH
Đồng bộ tài khoản