Đơn xin dự thi kết thúc học phần lần 2_08 SV-P.HC-TH

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
179
lượt xem
21
download

Đơn xin dự thi kết thúc học phần lần 2_08 SV-P.HC-TH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'đơn xin dự thi kết thúc học phần lần 2_08 sv-p.hc-th', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin dự thi kết thúc học phần lần 2_08 SV-P.HC-TH

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (Dành cho HS-SV không được dự thi lần 1) Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang Họ và tên: ………………………………………………………………....... Ngày sinh: ……..…/……./……….. Nơi sinh: ……….…………………… Mã số SV: ………………………..... Lớp: …………………………………. Ngành:…………………………..…..Khoa:………………………………... Nay Tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang cho phép Tôi được dự thi kết thúc các học phần sau: S Được Mã Số tính TT Tên học phần số TC/ Lý do Lần HP ĐVHT thứ 1 2 3 4 Kính mong được sự xem xét và chấp thuận của Hiệu trưởng./. Mỹ Tho, ngày…… tháng…… năm 20… Ý kiến của GVCV/GVCN Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) ………………………………... ………………………………... Ý kiến của TT KT&ĐBCLGD HIỆU TRƯỞNG ………………………………... 08 SV-P.HC-TH
  2. 08 SV-P.HC-TH
Đồng bộ tài khoản