Đơn xin hoàn trả học phí và lệ phí đầu năm_23 SV-P.HC-TH

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
384
lượt xem
35
download

Đơn xin hoàn trả học phí và lệ phí đầu năm_23 SV-P.HC-TH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'đơn xin hoàn trả học phí và lệ phí đầu năm_23 sv-p.hc-th', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin hoàn trả học phí và lệ phí đầu năm_23 SV-P.HC-TH

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN HOÀN TRẢ HỌC PHÍ VÀ LỆ PHÍ NHẬP HỌC ĐẦU NĂM Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang Tôi tên: …………………………………………………………………………... Ngày sinh: ……/……./…………………Nơi sinh: ……………………………… Mã số sinh viên:…………………………Lớp: …………………………………. Ngành……………………………………Khóa………………………………….. Địa chỉ: …………………………………………………………………………… Nay tôi làm đơn này kính trình Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang cho tôi được rút học phí và lệ phí nhập học đầu năm. Tổng số tiền là:……..………..đ (Viết bằng chữ: ……………………………………... …………………….) Lý do: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Xác nhận của Phòng (Khoa) liên quan Ngày tháng năm 20 Người viết đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) Trưởng phòng KH-TV Kính đề nghị Hiệu trưởng duyệt chi trả số tiền HIỆU TRƯỞNG (……%): ………..đ (………………… …..…………………………………..) Ngày tháng năm 20 Ghi chú: 23 SV-P.HC-TH
  2. - Kèm biên lai thu học phí 23 SV-P.HC-TH
Đồng bộ tài khoản