intTypePromotion=1
ADSENSE

Đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)

Chia sẻ: NGUYEN VAN THAI | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

144
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đơn xin nhập quốc tịch việt nam (dùng cho gia đình)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)

  1. Ảnh 4 x 6 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ảnh 4 x 6 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của vợ của chồng (Chụp chưa quá (Chụp chưa quá ------------------ 3 tháng) 3 tháng) ĐƠN XIN NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM (Dùng cho gia đình) Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đồng kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố: ....................................... Chúng tôi là: Họ và tên chồng: .......... Họ và tên vợ :..................................... Ngày, tháng, năm sinh: Ngày, tháng, năm sinh: ..................... Nơi sinh: ..................... Nơi sinh:............................................. Dân tộc: ...... Quốc tịch:.............. Dân tộc: ................Quốc tịch:.............. Nghề nghiệp: .................... Nghề nghiệp: ..................................... Nơi làm việc: .............. Nơi làm việc: Nơi thường trú/Tạm trú hiện nay tại Việt Nơi thường trú/Tạm trú hiện nay tại Việt Nam: ............................ Nam: Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: thế: ..... Số: ................... Số: .................................................. Cấp tại: ................ Cấp tại: ......... Ngày ....tháng...............năm................. Ngày........tháng...............năm............... Có giá trị đến Có giá trị đến: ngày....tháng............năm........... ngày...tháng............năm........... Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, chúng tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện để được nhập quốc tịch Việt Nam và làm đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép chúng tôi được nhập quốc tịch Việt Nam Lý do xin nhập quốc tịch Việt Nam: .................. Chúng tôi tự nhận thấy mình thuộc trường hợp được miễn, giảm điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam sau đây: Chúng tôi xin lấy tên gọi Việt Nam là: Chồng.................................... vợ: .............................................. Tôi cũng xin cho các con chưa đến tuổi thành niên của chúng tôi có tên dưới đây được nhập quốc tịch Việt Nam: 1
  2. Nơi thường Ý kiến và chữ Họ và Giới tính Nơi sinh trú hiện nay ký của con từ STT Ngày, tháng, đủ 15 tuổi tên năm sinh đến chưa đủ 18tuổi Con thứ nhất Con thứ hai Con thứ ba Chúng tôi xin cam đơn những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình. Được nhập quốc tịch Việt Nam, chúng tôi xin thề trung thành với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Giấy tờ kèm ................,ngày.......tháng.........năm........ Người khai theo: (Ký và ghi rõ họ tên) - ................... Chồng Vợ - ...................... (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) - ................... 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=144

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2