intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

156
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam

  1. Mẫu TP/QT-1999-A.1b CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ảnh 4x6 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ảnh 4x6 (Chụp chưa (Chụp chưa quá 3 tháng) quá 3 tháng) ĐƠN XIN NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM (Dùng cho gia đình) Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố (1):................................................................................................ Chúng tôi là: Họ và tên chồng (2):.................................... Họ và tên vợ (2):..................................... ...................................................................... ...................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:................................ Ngày, tháng, năm sinh:................................ ...................................................................... ...................................................................... Nơi sinh:....................................................... Nơi sinh:....................................................... Dân tộc:...............................Quốc tịch......... Dân tộc:...............................Quốc tịch......... Nghề nghiệp: ............................................... Nghề nghiệp: ............................................... Nơi làm việc: ............................................... Nơi làm việc: ............................................... Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):.......... Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):.......... ...................................................................... ...................................................................... Số:................................................................ Số:................................................................ Cấp tại: ....................................................... Cấp tại: ....................................................... Ngày.........tháng........năm............................ Ngày.........tháng........năm............................ Có giá trị đến ngày....... tháng....... năm....... Có giá trị đến ngày....... tháng....... năm....... Nơi thường trú tại Việt nam (4):.................. Nơi thường trú tại Việt nam (4):.................. .................................................................... ........................................................................ Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, chúng tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện để được nhập quốc tịch Việt Nam và làm đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hòa xãc hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép chúng tôi được nhập quốc tịch Việt Nam. Lý do xin nhập quốc tịch Việt Nam:...................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................
  2. Chúng tôi tự nhận thấy mình thuộc trường hợp được miễn, giảm điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam sau đây:.................................................................................................................. Chúng tôi xin lấy tên gọi Việt Nam là: Chồng: ......................................................... Vợ: ............................................................ ....................................................................... ................................................................... Chúng tôi cũng xin cho các con chưa đến tuổi thành niên của chúng tôi có tên dưới đây được nhập quốc tịch Việt Nam: STT Họ và Giới Ngày, Nơi sinh Nơi Ý kiến và chữ tên (5) tính tháng, thường trú ký của con từ năm sinh hiện nay đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi Con thứ nhất Con thứ hai Con thứ ba Chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước phápluật Việt Nam về lời khai của mình. Được nhập quốc tịch Việt Nam, chúng tôi xin thề trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam Giấy tờ kèm theo: ..., ngày ... tháng ... năm..... - .... . ........................ Người làm đơn - .... . ........................ (Ký và ghi rõ họ tên) - .... . ........................ Chồng Vợ (Ký và ghi rõ (Ký và ghi rõ họ tên) họ tên) Chú thích: (1) Trong trường hợp gửi Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài thì phải viết rõ tên của cơ quan đó. (2) Viết chữ in hoa
  3. (3) Ghi rõ loại giấy tờ gì? (4) Ghi rõ xã (phường/thị trấn), huyện (quận/thành phố, thị xã thuộc tỉnh), tỉnh, thành phố theo nơi đăng ký thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ “Tạm trú...” (5) Phải ghị rõ cả tên nước ngoài và tên Việt Nam của con.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2