intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Este cơ bản

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
528
lượt xem
115
download

Este cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Este của axit cacboxylic thường có các đặc điểm sau: + Chất lỏng, không màu, dễ bay hơi (có to sôi thấp hơn so với axit tạo nên este đó vì không tạo được liên kết hiđro giữa các phân tử este). + Nhẹ hơn nước, ít tan trong nước (do không tạo được liên kết hiđro với nước). + Có mùi thơm dễ chịu, giống mùi hoa và quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Este cơ bản

 1. Tiết 3: Ti Chương 1 ESTE - LIPIT Bài 1: ESTE 1: ESTE
 2. I. Khái niệm, danh pháp: Kh • Ví dụ: • VD1: H2SO4 ®Æc, t0 CH3COOC2H5 + H2O CH3COOH + C 2H5OH etyl axetat axit axetic r−îu etylic • VD2: H2SO4 ®Æc, t0 CH2= CH- COOCH 3 + H2O CH2= CH- COOH + CH 3OH metyl acrylat r−îu metylic axit acrylic H2SO4, đ Phương trình tổng quát? RCOOH + H OR1 RCOOR1 + H2O to “Thay thế được hình ở nhóm như thế nào? Este nhóm – OH thành – COOH của axit bằng OR’ tạo thành este.”
 3. I. Khái niệm, danh pháp: Kh • Cách gọi tên este: Tên gốc R1 + tên gốc axit có đuôi at VD: HCOOCH3: Metyl focmiat C2H3COOCH3: Metyl acrylat C2H5COOCH3: Metyl propionat
 4. II. Tính chất vật lý • Este của axit cacboxylic thường có các đặc điểm sau: • + Chất lỏng, không màu, dễ bay hơi (có to sôi Ch thấp hơn so với axit tạo nên este đó vì không tạo được liên kết hiđro giữa các phân tử este). • + Nhẹ hơn nước, ít tan trong nước (do không tạo Nh được liên kết hiđro với nước). • + Có mùi thơm dễ chịu, giống mùi hoa và quả chín. • VD: Etyl fomiat có mùi táo, isoamyl axetat có Etyl isoamyl mùi chuối chín, amyl propionat có mùi dứa chín.
 5. III. Tính chất hoá học 1. Ph¶n øng thuû ph©n trong m«i tr−êng axit 1. Ph Khi đun nóng este trong môi trường axit ta thu được axit cacboxylic và rượu: H2SO4, t0 R- COO- R1 + H2O R- COOH + R1-OH H2SO4, đ VD: CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O to “Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit: là phản ứng thuận nghịch.”
 6. III. Tính chất hoá học 2. Ph¶n øng thuû ph©n trong m«i tr−êng kiềm 2. Ph ?(pư xà phòng hoá) Khi đun nóng este trong môi trường kiềm ta thu được muối của axit cacboxylic và rượu: t0 R- COONa + R1-OH R- COO- R1 + NaOH t0 VD:CH3- COO- C2H5 + NaOH CH3- COONa + C2H5-OH “Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit: là phản ứng không thuận nghịch.”
 7. IV. Điều chế • Phương pháp chung: Ph H SO 4, đ 2 RCOOH + H OR1 RCOOR1 + H2O to + Đ/c Vinyl axetat to CH3COOH + HC≡CH CH3COOCH=CH2
 8. VI. Ứng dụng • Trong công nghiệp thực phẩm: làm hương liệu cho bánh kẹo, nước giải khát… • Trong công nghiệp mỹ phẩm: sản xuất nước hoa xà phòng thơm, kem bôi da… • Làm nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp khác như làm dung môi pha sơn, sản xuất sợi tổng hợp, thuỷ tinh hữu cơ ( plecxiglas)…
 9. Bµi tËp cñng cè C©u 1: Sè c«ng thøc cÊu t¹o chØ chøa mét nhãm chøc cã cïng CTPT C2H4O2 lµ: A. 2 B. 3 C. 4 D.1 C©u 2: Tªn gäi nµo sau ®©y øng víi CTCT CH3COOCH3: A. Axit propionic B. Metyl axetat C. Etyl axetat D. Metyl fomiat C©u 3: Thuû ph©n etyl axetat trong m«i tr−êng axit thu ®−îc s¶n phÈm lµ: A. R−îu metylic vµ axit axetic B. R−îu etylic vµ axit propionic C. Axit fomic vµ r−îu etylic D. Axit axetic vµ r−îu metylic C©u 4: Thuû ph©n etyl fomiat trong m«i tr−êng kiÒm ta thu ®−îc A. R−îu etylic vµ axit fomic B. Natri etylat vµ axit fomic C. R−îu etylic vµ natri fomiat D. R−îu etylic vµ natri axetat

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản