intTypePromotion=1

Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xả nước thải (đối với nước thải sinh hoạt

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
75
lượt xem
3
download

Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xả nước thải (đối với nước thải sinh hoạt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xả nước thải (đối với nước thải sinh hoạt có lưu lượng nhỏ hơn 500m3ngày/đêm; đối với nước thải công nghiệp có lưu lượng nhỏ hơn 100m3/ngày đêm) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Cấp quận, huyện (chỉ áp dụng đối với các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội cũ) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xả nước thải (đối với nước thải sinh hoạt

  1. Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xả nước thải (đối với nước thải sinh hoạt có lưu lượng nhỏ hơn 500m3ngày/đêm; đối với nước thải công nghiệp có lưu lượng nhỏ hơn 100m3/ngày đêm) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Cấp quận, huyện (chỉ áp dụng đối với các quận, huyện tr ên địa bàn Hà Nội cũ) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 50.000 1. Lệ phí cấp giấy phép: đồng/giấy 2. Lệ phí thẩm định: Công trình có lưu lượng từ 100m3 đến 450.000 đồng 3. 500m3/ngày đêm : Công trình có lưu lượng nhỏ hơn 150.000 đồng 4. 100m3/ngày đêm : Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Mô tả bước Tên bước
  3. Mô tả bước Tên bước Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ khai thác nước dưới đất, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính của UBND cấp 1. huyện , nhận phiếu biên nhận có hẹn ngày giải quyết. Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, thụ lý giải quyết và 2. trả kết quả lại cho tổ chức, cá nhân theo giấy hẹn. H ồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nôi dung Giấy phép xả nước thải vào nguồn 1. nước cần nêu rõ lý do (mẫu A8); 2. Giấy phép đã được cấp (bản chính hoặc bản sao công chứng); Bản kết quả phân tích chất lượng nguồn nước thải và nguồn nước tiếp nhận 3. tại thời điểm xin gia hạn (bản chính);
  4. Thành phần hồ sơ 4. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong Giấy phép (mẫu B11.1); Đề án xả nước thải vào nguồn nước trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội 5. dung giấy phép (mẫu B11.2). 6. Người đến giao dịch phải có giấy giới thiệu củ a đơn vị xin cấp phép. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị: Mẫu A8 ban hành theo Quyết định số 1. 195/2005/QĐ-UBND. Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép xả nước thải vào 2. nguồn nước: Mẫu B11.1 ban hành theo Quyết định số 195/2005/QĐ-UBND.
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đề án xả nước thải vào nguồn nước trong trường hợp để 3. nghị điều chỉnh nội dung giấy phép: Mẫu B11.2 ban hành theo Quyết định số 195/2005/QĐ-UBND. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2