GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Chia sẻ: Vu Manh Cuong Cuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2
4.094
lượt xem
148
download

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH -HS nắm được cách giải bài toán bằng cách lập hễ phương trình bậc nhất hai ẩn -HS có kỹ năng giải loại toán về tìm chữ số , toán liên quan đến chuyển động đều

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

  1. Ns:  //2007 Ng:  //2007  Leâ Ñình Lyù                 Tiết 40 : GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH I-MỤC TIÊU : -HS nắm được cách giải bài toán bằng cách lập hễ phương trình bậc nhất hai ẩn -HS có kỹ năng giải loại toán về tìm chữ số , toán liên quan đến chuyển động đều II- CHUẨN BỊ : -GV bảng phụ ghi các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình -On lại các bước giải bài toán bằng cách lập pt III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1)On định : kiểm tra sĩ số học sinh 2)các hoạt động chủ yếu : Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ Hoạt động của HS Nêu các bước giải bài toán Các bước giải bài toán bằng cách lập pt : bằng cách lập phương trình 1) Lập pt : -Chọn ẩn :chọn đại lượng chưa biết làm ẩn (đơn vị ,điều kiện thích hợp cho ẩn ) -Biểu thị các đại lượng chưa biết khác qua ẩn -Lập pt diễn đạt sự tương quan giã các đại lương chưa biết qua ẩn 2) giải phương trinh 3) Trả lời : chọn kết quả thích hợp và trả lời Hoạt động 2:giải bài toán Hoạt động của Ghi bảng bằng cách lập hệ pt HS -GV để giải bài toán bằng cách -HS liên hệ sang 1) VD1: SGK/20 lập hệ pt chúng ta cũng làm bài cũ Giải : tương tự -HS đọc VD1 Gọi chữ số hàng đơn vị là x và chữ số -GV đưa VD1:lên bảng phụ -Bài toán yêu cầu hàng chục là y (x,y ∈ Z ; 0 < x, y ≤ 9 ) -GV yêu cầu HS tìm hiểu bài tìm số có 2 chữ => số cần tìm là 10y+x .Khi viết 2 chữ toán số số ngược nhau ta có số mới : 10x+y ? bài toán yêu cầu tìm gì ? => trở thành có 2 Vì 2 lần chữ số hàng đơn vị lớn hơn Vì khi viết chữ số ấy theo thứ đại lượng chưa chữ số hàng chục là 1 nên tự ngược lại ta vẫn được số có biết là chữ số 2x-y=1(1) hai chữ số => 2 chữ số ấy khác hàng chục và Vì số mới bé hơn số cũ là 27 nên 0 chữ số hàng đơn (10y +x)-(10x +y) =27 -Hai đại lượng chưa biết là 2 ẩn vị 9y-9x=27 => y-x =3 (2) của hệ pt => chọn ẩn -HS chọn ẩn Từ (1) và (2) có hệ : -biểu thị các đại lượng chua biết -biểu thị các đại 2 x − y = 1 khác theo ẩn lượng chưa biết  khác theo ẩn − x + y = 3 -Gọi HS lập hệ pt Lập hệ pt CVTV:x=4=> y=7 (chọn) -Yêu cầu HS làm ?2 ( giải hệ pt Vậy số cần tìm 74 và trả lời ) -GV đưa đề bài lên bảng phụ Tính vtốc mỗi xe ?Bài toán yêu cầu điều gì ? -HS chọn ẩn 2)VD2: SGK/21 GV 2 đại lượng cần tìm chính là Gọi vận tốc xe tải là x (km/h) và vận 2 ẩn của hệ => Chọn ẩn y-x=13 tốc xe khách là y(km/h) (x,y nguyên -Yêu cầu HS làm ?3 ( lập pt xe khách:9/5y dương ) biểu thị mỗi giờ xe khách đi xe tải 14/5 x Mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải nhanh hơn xe tải là 13 km?) cả qđ: là 13 km =>y-x=13 (1) ?4 viết biểu thức biểu thị quảng 9/5 y+14/5 x=189 Đến lúc gặp nhau:
  2. Ns:  //2007 Ng:  //2007  Leâ Ñình Lyù                 đương đi của mỗi xe ? => pt cả xe khách đi hết 1giờ 48’=9/5 giờ => quảng đường dài 189 km ? quảng đường tương ứng là :9/5 .y (km) -HS lập hệ pt và Xe tải đi hết 1+9/5 = 14/5 (giờ) ,quảng -Hãy lập hệ pt và giải hệ pt đó giải hệ ( có thể đường là 14/5 .x (km) (?5) dùng pp thế hoặc Vì cả quảng đường là 189km ta có -cả lớp giải hệ pt vừa lập cộng đại số ) pt:9/5 y+14/5 x=189 =>9y+14x=945  y − x = 13(1) Ta có hệ  -GV yêu cầu HS trả lời bài toán 9 y + 14 x = 945(2) Từ (1)=> y=13+x thế vào (2) có 9(13+x)+14x=945 23x=826 x=36 (chọn ) thay vào y=13+x ta có y=49 (chọn) Vậy vận tốc xe khách :49km/h. vận tốc xe tải là 36 km/h Hoạt động 3: Cũng cố –dặn dò -GV khắc sâu lại các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt - Lưu ý 2 dạng toán đã học -Bài về nhà :28; 29; 30 Sgk/22 -Chuẩn bị tiết 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản