Gíao án 6 - PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
133
lượt xem
12
download

Gíao án 6 - PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nêu tác nhân, đường lây truyền bệnh sốt xuất huyết. - Nhận ra sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết. - Thực hiện các cách diệt muỗi và tránh không để muỗi đốt. - Có ý thức trong việc ngăn chặn không cho muỗi sinh sản và đốt người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

  1. Bài 13: PHÒNG B NH S T XU T HUY T I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS bi t: - Nêu tác nhân, ư ng lây truy n b nh s t xu t huy t. - Nh n ra s nguy hi m c a b nh s t xu t huy t. - Th c hi n các cách di t mu i và tránh không mu i t. - Có ý th c trong vi c ngăn ch n không cho mu i sinh s n và t ngư i. II. dùng d y h c: - Thông tin và hình trang 28, 29 SGK. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')
  2. Ho t ng 2: Th c hành làm bài t p trong SGK. M c tiêu: - HS nêu ư c tác nhân, ư ng lây truy n b nh s t xu t huy t. - HS nh n ra ư c s nguy hi m c a b nh s t xu t huy t. Cách ti n hành: - Cho HS làm bài cá nhân. - HS c kĩ c kĩ các thông tin và làm các bài t p trang 28 SGK. - Cho HS trình bày k t qu . - C l p nh n xét. K t lu n: (SGV) Ho t ng 3: Quan sát và th o lu n. M c tiêu: Giúp HS:
  3. - Bi t th c hi n các cách di t mu i và tránh không mu i t. - Có ý th c trong vi c ngăn ch n không cho mu i sinh s n và t ngư i. Cách ti n hành: - Cho HS quan sát các hình 2, 3, 4 trang 29 SGK và tr l i các câu h i. - Cho HS th o lu n. K t lu n: (SGK) 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : .........................................................................................................................................
  4. ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản