Gíao án 6 - PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
201
lượt xem
17
download

Gíao án 6 - PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nêu một số nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và một số biện pháp an toàn giao thông. - Có ý thức chấp hành đúng luật giao thông và cẩn thận khi tham gia giao thông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

  1. Bài 19: PHÒNG TRÁNH TAI N N GIAO THÔNG Ư NG B I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS có kh năng: - Nêu m t s nguyên nhân d n n tai n n giao thông và m t s bi n pháp an toàn giao thông. - Có ý th c ch p hành úng lu t giao thông và c n th n khi tham gia giao thông. II. dùng d y h c: - Hình trang 40, 41 SGK. - Sưu t m các hình nh và thông tin v m t s tai n n giao thông. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2. Bài m i:
  2. Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Quan sát và th o lu n. M c tiêu: - HS nh n ra ư c nh ng vi c làm vi ph m lu t giao thông c a nh ng ngư i tham gia giao thông trong hình. - HS nêu ư c h u qu có th x y ra c a nh ng sai ph m ó. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c theo c p. - HS quan sát các hình 1, 2, 3, 4 trang 40 SGK và ch ra nh ng ch sai c a ngư i tham gia giao thông trong hình. - Cho HS làm vi c c l p. - i di n m t s c p lên t câu h i và ch nh các b n trong c p khác tr l i. K t lu n: (SGK)
  3. Ho t ng 3: Quan sát và th o lu n. M c tiêu: HS nêu ư c m t s bi n pháp an toàn giao thông. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c theo c p. - HS quan sát các hình 5, 6, 7 trang 41 SGK và phát hi n nh ng vi c c n làm i v i ngư i tham gia giao thông th hi n qua các hình. - Cho HS trình bày k t qu . - GV nh n xét và ch t l i. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : .........................................................................................................................................
  4. .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản