intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Âm nhạc 9 bài 1: Nhạc lí: Giới thiệu về quãng. Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng - TĐN số 1

Chia sẻ: Trần Hoàng Như | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

524
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Âm nhạc 9 bài 1: Nhạc lí: Giới thiệu về quãng. Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng - TĐN số 1 để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Âm nhạc 9 bài 1: Nhạc lí: Giới thiệu về quãng. Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng - TĐN số 1 được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Âm nhạc 9 bài 1: Nhạc lí: Giới thiệu về quãng. Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng - TĐN số 1

  1. Giáo án Âm nhạc 9 Nhạc lí: Giới thiệu về quãng Tập đọc nhạc: Giọng son trưởng - TĐN số 1 I. Mục tiêu: - Học sinh tìm hiểu về quãng trong âm nhạc. Kiến thức này được củng cố và nâng cao hơn nhiều so với lớp 7. - Học sinh biết công thức giọng son trưởng, tập đọc nhạc và hát lời bài hát TĐN số 1- Cây sáo. Thể hiện đúng độ móc đơn chấm đôi, móc kép trong bài TĐN. II. Giáo viên chuẩn bị: - Đàn phím điện tử - Bảng phụ chép nhạc - Đàn, đọc nhạc và hát đúng bài TĐN số 1- Cây sáo. III.Tiến trình dạy học: Hoạt động Nội dung Hoạt động của giáo viên của học sinh Gv kiểm tra sỉ 1. Ổn định tổ chức: Lớp trưởng số báo cáo 2. Bài cũ: kiểm tra đan xen 3. Nội dung bài: Gv ghi bảng Nội dung 1: Nhạc lí: Giới thiệu về quảng - Hs ghi bài Gv hỏi kiến ? Ở lớp 7 chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về quãng - Hs trả lời thức đã học trong âm nhạc. Vậy hãy nhắc lại định nghĩa về quảng? Gv viết ví dụ - Ví dụ: Đô-Mi hoặc Rê-son là quảng mấy? - Hs gọi tên (Đô-Mi quảng 3, Rê-Son quảng 4) quảng Gv minh hoạ Quảng 2 thứ: Mi-Pha - Hs theo dõi bằng âm thanh Quảng 2 thứ: Đô-Rê
  2. Giáo án Âm nhạc 9 Quảng 3 thứ: Rê-Pha Quảng 3 trưởng: Đồ-Mi Quảng 4 đúng: Đồ-Pha Quảng 4 tăng: Đồ-Pha thăng Gv rút ra kết - Quảng la khoảng cách cao độ giữa hai âm - Hs ghi nhớ luận thanh liền bậc hoặc cách bậc. Tên của mỗi quảng được căn cứ theo số bậc và số lượng cung giữa hai âm thanh mà xác định trưởng, thứ, đúng, tăng, giảm. Gv viết lên - Thực hiện một số bài tập về quảng: - Hs thực hiện bảng Gv chỉ định ? Hãy lấy ví dụ về quảng 2, 3, 4, 5, 6? - Hs làm bài ? Cho âm gốc là nốt Mi, hãy tìm âm ngon để có tập quảng 3, quảng 5, quảng 7. ? Cho âm ngon là nốt Si, hãy tìm âm gốc để tạo thành quảng 4, quảng 6, quảng 8. ? Nói tên quảng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có âm gốc là nốt Mi. ? Sự khác nhau giữa quảng 3 thứ và 3 trưởng? Nêu ví dụ? ? Sự khác nhau giữa quảng 3 thứ và 6 trưởng? Nêu ví dụ? ? Sự khác nhau giữa quảng 6 thứ và 6 trưởng? Nêu ví dụ? Gv minh hoạ Cho học sinh nghe qua đàn trích đoạn bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" cho học - Hs nghe phân sinh phân biệt. biệt (Các quảng khác nhau tạo nên những âm điệu
  3. Giáo án Âm nhạc 9 trầm bổng khác nhau) Gv hướng dẫn - Giữa các bậc âm cơ bản của hàng âm tự nhiên - Hs ghi nhớ ngưòi ta xác định tên quảng như sau: 1Đ, 2T, 2t, 3T, 4Đ, 5Đ, 6T, 6t, 7T, 7t, 8Đ 4 tăng, 5 giảm. Gv hướng dẫn Nội dung 2: Tập đọc nhạc: Giáng son - Hs ghi nhớ trưởng_TĐN số 1 Gv ghi lên a, Giọng son trưởng: - Hs ghi bài bảng Gv giới thiệu - Giọng son trưởng có âm chủ là âm son và hoá - Hs theo dõi biểu có 1 dấu thăng. Gv yêu cầu - Học sinh ghi công thức giọng son trưởng. - Hs ghi công # thức I II III IV V VI VII (I ) I III V (I ) Gv hỏi ? Hãy so sánh giọng son trưởng và giọng Đô - Hs trả lời trưởng? (hai giọng này có công thức giống nhau nhưng âm chủ khác nhau, cao độ khác nhau) Gv đàn - Giáo viên đàn gam Đô trưởng và son trưởng - Hs nghe, cảm để học sinh nghe và cảm nhận sự giống nhau và nhận khác nhau. Gv đàn - Giáo viên đàn gam son trưởng 2-3 lần, học - Hs nghe và sinh nghe và đọc cung đàn. đọc theo gam b, Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Cây sáo ( trích): Nhạc Ba Lan Đặt lời Hoàng Anh Gv treo bảng - Bảng phụ chép bài TĐN số 1 - Hs quan sát phụ
  4. Giáo án Âm nhạc 9 Gv hỏi ? Về cao độ bài TĐN gồm những nốt gì? - Hs trả lời (Son-La-Si-Đô-Rê-Mi-Pha) ? Bài viết ở giọng gì? (Giọng son trưởng), nhịp mấy? ( nhịp 2/4) Gv hướng dẫn - Bản nhạc "cây sáo" có bốn câu và mỗi câu - Hs theo dõi gồm 4 nhịp. Câu 1 và câu 3 có hình tiết tấu giống nhau, câu 2 và câu 4 cũng vậy (gần giống nhau). 2 Câu 1: 4 . Câu 3: Câu 2 . . Câu 4 Gv thực hiện - Gô hình tiết tấu trên hai lần, miệng học đơn, - Hs theo dõi kép, đen trắng. Gv hướng dẫn - Học sinh gô hình tiết tấu và miệng đọc. - Hs thực hiện 2 Gô: 4 . . Đọc: đơn kép đơn - đơn kép đơn- - - - - trắng 2 Gô: 4 . . Đọc: đơn kép đơn - đen - đơn kép đơn - trắng Gv đàn gam C - Học sinh đọc gam C-dur đi lên, xuống 2-3 lần - Hs đọc đur Gv đàn giai - Đàn giai điệu bài TĐN 2 lần. - Hs nghe điệu
  5. Giáo án Âm nhạc 9 Gv đàn - Giáo viên đàn từng câu trong bài 3 lần cho học - Hs tập đọc sinh nghe sau đó đàn lại lần bắt nhịp cho học từng câu sinh đọc. Mỗi lần giáo viên đàn gọi một dãy bàn đọc theo. Gv điều khiển - Khi học sinh đọc xong 2 câu, giáo viên đàn - Hs ghép 2 cho Hs nghép 2 câu với nhau. câu - Tương tự như câu 1 và 2: Gv đàn giai điệu. bắt nhịp học sinh tự đọc, giáo viên dùng nhạc cụ và đọc để sửa sai cho một số học sinh. Gv yêu cầu - Ghép câu 1 và 2, câu 3 và 4. Đọc nhạc cả bài - Hs thực hiện Gv phân nhóm - Chia lớp thành 4 nhóm luyện tập. - Hs luyện tập Gv chỉ định - Cho một nhóm đọc bài. Nếu sai giáo viên - Hs trình bày dừng lại sửa ngay. Gv điều khiển - Chia lớp thành 2 tổ: 1 tổ đọc nhạc, 1 tổ hát lời - Hai tổ thực (nếu hát lời sai giáo viên sửa đúng ). Sau đổi hiện ngược lại. - Mở giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt nhịp cho học sinh đọc nhạc, hát lờp kết hợp đánh nhịp, phách, tiết tấu. Gv chỉ định - Gọi một số học sinh trình bày hoàn chỉnh bài - Hs trình bày TĐN số 1 kết hợp đánh nhịp. Giáo viên nhận xét, xếp loại. 4. Củng cố: Gv điều khiển - Chia lớp thành 3 tổ: tổ 1 đọc nhạc, tổ 2 hát lời, - Hs thực hiện tổ 3 gô phách. Sau đổi ngược lại. Giáo viên nhân xét cả 3 tổ. Gv kiểm tra - Từng tổ, nhóm hoặc cá nhân trình bày bài - Hs thực hiện
  6. Giáo án Âm nhạc 9 TĐN, những học sinh khác nghe và nhận xét. 5. Dặn dò: - Ôn lại những nội dung và kiến thức đã học. - Chuẩn bị tiết học sau.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2