Giáo án Âm nhạc: Học Hát Bài: Quả (Nhạc và lời: Xanh Xanh)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
481
lượt xem
7
download

Giáo án Âm nhạc: Học Hát Bài: Quả (Nhạc và lời: Xanh Xanh)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. Biết bài hát này là bài hát nhạc do nhạc sĩ Xanh Xanh Viết . II/Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Âm nhạc: Học Hát Bài: Quả (Nhạc và lời: Xanh Xanh)

  1. Tiết 24 Học Hát Bài: Quả (Nhạc và lời: Xanh Xanh) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát nhạc do nhạc sĩ Xanh Xanh Viết . II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học
  2. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1 Dạy hát bài: Quả. - Giới thiệu bài hát. - HS lắng nghe. - GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - HS nghe mẫu. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát . - HS thực hiện. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát. - HS thực hiện. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. - HS thực hiện. + Hát đồng thanh - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát theo dãy - Giáo viên nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của - HS nhận xét. bài hát. * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - HS chú ý. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài .
  3. - HS thực hiện. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai sáng tác? - HS thực hiện. - HS nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - HS trả lời. - Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát + Bài :Quả * Cũng cố dặn dò: + Nhạc sĩ: Xanh Xanh - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc - HS nhận xét tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
  4. - HS thực hiện - HS chú ý. -HS ghi nhớ.
  5. Tiết 25 Học Hát Bài: Quả (tt) (Nhạc và lời: Xanh Xanh) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát nhạc do nhạc sĩ Xanh Xanh Viết . II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên hát lại bài hát dã học.
  6. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Dạy hát bài: Quả.(TT) - Giáo Viên cho học sinh hát lại lời 1và 2 của bài hát. - HS thực hiện. - GV cho học sinh nghe bài hát mẫu lời 3 và 4. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát . - HS nghe mẫu. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để - HS thực hiện. học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần - HS thực hiện. dưới nhiều hình thức. - HS thực hiện. - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát đồng thanh - Giáo viên nhận xét: + Hát theo dãy - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của + Hát cá nhân. bài hát. * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - HS nhận xét. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài .
  7. - HS chú ý. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài - HS thực hiện. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai sáng tác? - HS nhận xét: - Giáo viên nhận xét: * Cũng cố dặn dò: - HS thực hiện. - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - HS trả lời. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở + Bài :Quả những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. + Nhạc sĩ: Xanh Xanh - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS nhận xét
  8. - HS thực hiện. - HS chú ý. -HS ghi nhớ.
Đồng bộ tài khoản