intTypePromotion=1

Giáo án bài: Hình hộp chữ nhật (tiếp theo) - Hình học 8 - GV.Phạm Ngọc Lý

Chia sẻ: Nguyenthi Ly | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
115
lượt xem
6
download

Giáo án bài: Hình hộp chữ nhật (tiếp theo) - Hình học 8 - GV.Phạm Ngọc Lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhận biết (qua mô hình) khái niệm về hai đường thẳng song song. Hiểu được các vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian. Bằng hình ảnh cụ thể, HS bước đầu nắm được dấu hiệu đường thẳng song song với mặt phẳng và hai mặt phẳng song song.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài: Hình hộp chữ nhật (tiếp theo) - Hình học 8 - GV.Phạm Ngọc Lý

  1. GIÁO ÁN HÌNH HỌC 8 Tiết 56-Tuần 32 HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (tiếp) Soạn: Giảng: A. MỤC TIÊU: - Kiến thức : Nhận biết (qua mô hình) khái niệm về hai đường thẳng song song. Hiểu được các vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian. Bằng hình ảnh cụ thể , HS bước đầu nắm được dấu hiệu đường thẳng song song với mặt phẳng và hai mặt phẳng song song. - Kỹ năng : HS nhận xét được trong thực tế hai đường thẳng song song, đường thẳng song song với mặt phẳng và hai mặt phẳng song song. HS nhớ lại và áp dụng được công thức tính diện tích trong hình hộp chữ nhật. - Thái độ : Góp phần rèn luyện tư duy cho HS. B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - GV: + Mô hình hình hộp chữ nhật, các que nhựa ... + Thước kẻ, phấn màu. - HS : + Ôn tập cách tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật. + Thước kẻ, bút chì. C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: - Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số HS - Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà và việc chuẩn bị bài mới của HS. Hoạt động I KIỂM TRA
  2. GV đưa hình vẽ 75 SGK lên bảng, nêu yêu cầu kiểm tra: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D', hãy Một HS lên bảng kiểm tra. cho biết: - Hình hộp chữ nhật có mấy mặt, các mặt là - Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, các mặt đều là hình gì ? Kể tên vài mặt. hình chữ nhật. Ví dụ: ABCD, ABB'A'... - Hình hộp chữ nhật có mấy đỉnh, mấy cạnh. - Hình hộp chữ nhật có 8 đỉnh, 12 cạnh. - AA' và AB có cùng nằm trong một mặt phẳng hay không ? Có điểm chung hay không ? - AA' và AB có cung nằm trong mặt phẳng - AA' và BB' có cùng nằm trong một mặt (ABB'A'), có một điểm chung là A. phẳng nào hay không ? Có điểm chung hay - AA' và BB' có cùng nằm trong mặt phẳng không ? (ABB'A'), không có điểm nào chung. GV nhận xét, cho điểm. HS lớp nhận xét câu trả lời của bạn. Hoạt động 2 1. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN GV nói: Hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có HS quan sát hình hộp chữ nhật AA' và BB' cùng nằm trong một mặt phẳng và ABCD.A'B'C'D'. không có điểm chung. ĐƯờng thẳng AA' và BB' là hai đường thẳng song song. B C A D B' C' GV hỏi: Vậy thế nào là hai đường thẳng song A' D' song trong không gian ? HS: Hai đường thẳng song song trong không gian là hai đường thẳng: GV lưu ý: Định nghĩa này cũng giống như định - Cùng nằm trong một mặt phẳng. nghĩa hai đường thẳng song song trong hình - Không có điểm chung.
  3. phẳng. GV ghi : a và b cùng thuộc một mặt phẳng a // b  a và b không có điểm chung. GV yêu cầu HS chỉ vài cặp đường thẳng song HS ghi vào vở. song khác. - GV hỏi tiếp: Hai đường thẳng D'C' và CC' là hai HS có thể nêu: AB // CD ; BC // AD ; đường thẳng thế nào? Hai đường thẳng đó AA' // DD' .... cùng thuộc mặt phẳng nào? HS: D'C' và CC' là hai đường thẳng cắt nhau. GV: Hai đường thẳng AD và D'C' có điểm Hai đường thẳng đó cùng thuộc mặt phẳng chung không ? có song song không? vì sao ? (DCC'D'). GV giới thiệu: AD và D'C' là hai đường thẳng HS: Hai đường thẳng AD và D'C' không có chéo nhau. điểm chung, nhưng chúng không song song vì - Vậy với hai đường thẳng a, b phân biệt trong không cùng thuộc một mặt phẳng. không gian có thể xảy ra những vị trí tương đối nào ? HS: Với 2 đường thẳng a, b phân biệt trong Hãy chỉ ra vài cặp đường thẳng chéo nhau trên không gian có thể xảy ra: hình hộp chữ nhật hoặc ở lớp học. + a // b - GV giới thiệu: Trong không gian, hai đường + a cắt b . thẳng phân biệt cùng song song với một đường + a và b chéo nhau. thẳng thứ ba thì song song với nhau. (giống như trong hình phẳng). - HS lấy ví dụ về hai đường thẳng chéo nhau. a // b ; b // c  a // c áp dụng: Chứng minh AD // B'C'. HS: AD // BC (cạnh đối hình chữ nhật ABCD). BC // B'C' (cạnh đối hình chữ nhật BCC'D').  AD // B'C' (cùng // BC).
  4. Hoạt động 3 2. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG a) Đường thẳng song song với mặt phẳng. GV yêu cầu HS làm ?2 tr.99 SGK. ?2. - GV nói: AB  mp (A'B'C'D') HS quan sát hình hộp chữ nhật, trả lời: AB // A'B'. - AB // A'B' (cạn hình chữ nhật ABB'A'). A'B'  mp (A'B'C'D') - AB không nằm trong mặt phẳng (A'B'C'D'). Thì người ta nói AB song song với mp (A'B'C'D'). Kí hiệu: AB // mp (A'B'C'D') Sau đó GV ghi a  mp (P). a // b. b  mp (P). HS nghe GV trình bày và ghi bài. a // mp (P). GV yêu cầu HS tìm trên hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' các đường thẳng song song với mặt phẳng (A'B'C'D'), các đường thẳng song song với mp (ABB'A'). - Tìm trong lớp học hình ảnh của đường thẳng song song với mp. GV lưu ý HS: Nếu một đường thẳng song song với một mặt phẳng thì chúng không có điểm chung. b) Hai mặt phẳng song song. - AB, BC, CD, DA là các đường thẳng song - GV: Trên hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D', song với mp (A'B'C'D'). xét hai mặt phẳng (ABCD) và (A'B'C'D'), nêu - DC, CC', C'D', D'D là các đường thẳng song vị trí tương đối của các cặp đường thẳng:
  5. + AB và AD. song với mp (ABB'A'). + A'B' và A'D'. + AB và A'B'. - HS lấy ví dụ trong thực tế. + AD và A'D'. - GV nói tiếp: Mặt phẳng (ABCD) chứa hai đường thẳng cắt nhau AB và AD, mặt phẳng (A'B'C'D') chứa hai đường thẳng cắt nhau A'B' - HS nhận xét: và A'D', AB // A'B', + AB cắt AD. AD // A'D', khi đó ta nói mặt phẳng (ABCD) + A'B' cắt A'D'. song song với mặt phẳng (A'B'C'D'). + AB // A'B'. - GV: Hãy chỉ ra hai mặt phẳng song song khác + AD // A'D'. của hình hộp chữ nhật. Giải thích. GV cho HS đọc ví dụ tr.99 SGK. - GV yêu cầu HS lấy ví dụ về hai mặt phẳng song song trong thực tế. GV lưu ý HS: Hai mặt phẳng song song thì không có điểm chung. GV gọi một HS đọc Nhận xét cuối tr.99 SGK. - HS có thể nêu: - GV đưa ra hình 79 tr.99 SGK và lấy ví dụ mp (ADD'A') // mp (BCC'B') vì mặt phẳng thực tế để HS hiểu được: Hai mặt phẳng phân (ADD'A') chứa hai đường thẳng cắt nhau AD biệt có một điểm chung thì chúng có chung và AA', mặt phẳng (BCC'B') chứa hai đường một đường thẳng đi qua điểm chung đó. (vì các thẳng cắt nhau BC và BB', mà AD // BC, AA' mặt phẳng đều trải rộng về mọi phía). // BB'. HS có thể lấy ví dụ: Mặt trần phẳng song song với mặt sàn nhà, mặt bàn song song với mặt sàn nhà.... Một HS đọc to Nhận xét SGK.
  6. HS lấy ví dụ về hai mặt phẳng cắt nhau. Hoạt động 4 LUYỆN TẬP Bài 5 tr.100 SGK. Bài 5 SGK. GV đưa hình vẽ 80 vẽ săn trên bảng phụ, yêu HS dùng bút khác màu tô vào SGK. cầu HS dùng phấn màu tô đậm những cạnh song song và bằng nhau. Bài 7 tr. 100 SGK. Bài 7 SGK. (Đề bài đưa lên bảng phụ). GV hỏi : Diện tích cần quét vôi bao gồm HS: Diện tích cần quét vôi gồm diện tích trần những diện tích nào ? nhà và diện tích bốn bức tường trừ diện tích Hãy tính cụ thể. cửa. Bài giải: Diện tích trần nhà là: 4,5. 3,7 = 16,65 (m2) Diện tích bốn bức tường trừ cửa là: (4,5 + 3,7). 2,3 - 5,8 = 43,4 (m2). Diện tích cần quét vôi là: 16,65 + 43,4 = 60,05 (m2). Bài 9 tr.100,101 SGK. Bài 9 SGK. (Đề bài đưa lên bảng phụ). HS trả lời: a) Các cạnh khác song song với mặt phẳng (EFGH) là AD, DC, CB. b) Cạnh CD // mp (ABFH) và // mp (EFGH). c) Đường thẳng AH // mp (BCGF).
  7. Hoạt động 5 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Nắm vững ba vị trí tương đối của hai đường thẳng phân biệt trong không gian (cắt nhau, song song, chéo nhau). - Bài tập về nhà số 6, 8 tr. 100 SGK số 7,8,9,11,12 tr.106,107 SBT. - Ôn công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2