Giáo án chương trình đổi mới ĐỀ TÀI: CHỮ O – Ô - Ơ

Chia sẻ: Abcdef_11 Abcdef_11 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
93
lượt xem
12
download

Giáo án chương trình đổi mới ĐỀ TÀI: CHỮ O – Ô - Ơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I.Mục đích yêu cầu:  Trẻ nhận biết và phát đúng âm của các chữ cái o, ô, ơ.  Nhận ra âm và chữ o, ô, trong các từ trọn vẹn.  Thể hiện nội dung chủ điểm trường mầm non: cô giáo, kéo co, chùm nho…  Biết sử dụng kỹ năng vẽ, vận động, trò chơi để nhận biết phát âm chữ o, ô, ơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án chương trình đổi mới ĐỀ TÀI: CHỮ O – Ô - Ơ

  1. G IÁO ÁN: LÀM QUEN CH Ữ VIẾT C HỦ ĐIỂM: TR Ư ỜNG MẦM NON ĐỀ TÀI: CHỮ O – Ô - Ơ I. Mục đích yêu cầu:  T r ẻ nhận biết và phát đúng âm c ủa các chữ cái o, ô, ơ.  Nh ận ra âm và ch ữ o, ô, trong các từ trọn vẹn.  T h ể hiện nội dung chủ điểm tr ư ờng mầm non: cô giáo, kéo co, chùm nho…  Biết sử dụng kỹ năng vẽ, vận động, tr ò ch ơi để nhận biết phát âm chữ o, ô, ơ. II. Chuẩn bị:  T ranh vẽ: ch ùm nho, cô giáo, cái nơ.  Bộ thẻ chữ cái cho cô và cháu
  2. III. Tiến hành: - Cô và tr ẻ hát b ài hát: “ Trư ờng cháu đây là trư ờng mầm non” - Cô trò chuyện với trẻ về tr ư ờng mầm non. - Cô hỏi: o Bài hát v ừa rồi có những ai? o Ngoài ra còn có ai n ữa? o Công việc của cô hằng ngày là gì? o Công việc của các cô chú trong tr ư ờng( cấp d ư ỡng, lao công…?) - Cho trẻ đọc bài thơ “Mẹ và cô” Buổi sáng bé ch ào mẹ C h ạy tới ôm cổ cô Buổi chiều bé ch ào cô Rồi òa vào lòng mẹ M ặt trời mọc rồi lặn T rên đôi chân lon ton H ai chân tr ời của con
  3. L à m ẹ và cô giáo - Cô cho trẻ xem tranh cô giáo, đọc từ dưới tranh, tìm những chữ cái đã biết. o Đây là tranh vẽ gì? - Cô chỉ vào t ừ “Cô giáo”. Và cho tr ẻ đọc từ “cô giáo” - Cô giới thiệu chữ cái o và ô. - Cô cho tr ẻ phát âm. - C ho trẻ xem tranh “Cái n ơ ”. Cô tiến h ành các bước t ương t ự tr ên. - Sau đó cô cho tr ẻ quan sát các chữ cái o, ô, ơ và so sánh ch ữ cái o với chữ cái ô, ch ữ cái o với chữ cái ơ. Cô hỏi: o C h ữ cái o khác với chữ cái ô ở chỗ n ào? o C h ữ cái o khác với chữ cái ơ c hỗ n ào?
  4. - Trò chơi tìm chữ cái theo hiệu lệnh: Cô phát thẻ chữ o, ô, ơ cho tr ẻ, trẻ tìm đ úng ch ữ cái theo hiệu lệnh của cô rồi giơ lên. Cô phát âm o, các cháu tìm ch ữ cái o giơ lên theo hiệu lệnh của cô - Trò chơi Hát theo chữ cái “ Trái đất này là của chúng mình” T r ẻ hát: khi cô đ ưa d ấu hiệu chữ o thì tr ẻ hát lời b ài hát t hành ch ữ o. Ví d ụ: trái đất n ày là của ô ô, quả bóng xanh ơ ơ ơ ơ… - Trò chơi: Ai nhanh hơn. C hia tr ẻ làm hai đội. Khi nghe hiệu lệnh “Bắt đầu”, ng ười đ ầu tiên nh ảy qua hai vạch lên b ảng nối những từ có chứa o, ô, ơ với các chữ cái o, ô, ơ ở giữa, chạy về. Người thứ hai tiếp t ục. C ho tr ẻ ch ơi 3 lần.
  5. - Kết thúc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản