Giáo án địa lý 12 - Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
1.398
lượt xem
18
download

Giáo án địa lý 12 - Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Nhận xét và hiểu được sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng. - Biết được một số nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng. 2. Kĩ năng: - Vẽ biểu đồ và phân tích bảng số liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án địa lý 12 - Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng

  1. Giáo án địa lý 12 - Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Nhận xét và hiểu được sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng. - Biết được một số nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng. 2. Kĩ năng: - Vẽ biểu đồ và phân tích bảng số liệu. - So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng . II. phương tiện dạy học: - Bảng số liệu về thu nhập bình quân theo đầu người của các vùng nước ta. - Các dụng cụ để vẽ (Com pa, thước kẻ, bút chì,....) III. Hoạt động dạy và học: A. ổn định tổ chức:
  2. ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... .................... B. Kiểm tra miệng: Câu 1: Trình bày đặc điểm đô thị hóa ở nước ta. Câu 2: Phân tích những ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa ở nước ta đối với phát triển kinh tế- xã hội. Khởi động: GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh Bài mới: Hoạt động của giáo viên và học Nội dung chính sinh Hoạt động 1: Xác định yêu cầu của bài thực hành Hình thức: Cả lớp. - GV yêu cầu HS đọc nội dung bài thực hành, sau đó nêu yêu
  3. cầu của bài thực hành. GV nói: Như vậy bài thực hành có 2 yêu cầu: + Một là: Chọn và vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân theo đầu người các vùng nước ta, năm 2004. + Hai là: Phân tích bảng số liệu để rút ra nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người/ tháng giữa các vùng qua các năm 1999, 2002, 2004. Hoạt động 2: Xác định loại biểu đồ thích hợp yêu cầu của bài thực hành và vẽ biểu đồ. Hình thức: Cá nhân. Bước 1: - GV gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài tập 1 (Vẽ biểu đồ thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng của nước ta, năm
  4. 2004). - GV nói: Bảng số liệu có 3 năm, nhưng bài tập chỉ yêu cầu vẽ một năm 2004. ? Loại biểu đồ nào là thích hợp nhất với số liệu và bài tập? - 1- 2 HS trả lời (Biểu đồ cột, mỗi vùng một cột) GV: Chúng ta đã xác định được loại biểu đồ cần vẽ, bây giờ mỗi em sẽ vẽ nhanh biểu đồ vào vở. Cố gắng trong 10 phút phải vẽ song biểu đồ, sau đó chúng ta sẽ phân tích bảng số liệu. - GV yêu cầu 1- 2 HS lên vẽ biểu đồ ở trên bảng. Bước 2: HS vẽ biểu đồ vào vở. Bước 3: cả lớp cùng quan sát biểu đồ đã vẽ ở trên bảng, nhận * Kết luận: xét, chỉnh sửa những chỗ chưa + Mức thu nhập bình quân đầu chính xác, chưa đẹp, mỗi cá người/ tháng của các vùng đều
  5. nhân HS tự nhận xét, chỉnh sửa tăng (trừ Tây Nguyên có sự biểu đồ mà đã vẽ. biến động theo chiều hướng Hoạt động 3: Phân tích bảng số giảm vào giai đoạn 1999- 2002. Tốc độ tăng không đều (dẫn liệu chứng) Hình thức: cặp. + Mức thu nhập bình quân đầu Bước 1: người/ tháng giữa các vùng luôn - Các cặp HS làm bài tập 2 (so có sự chênh lệch (dẫn chứng). sánh, nhận xét mức thu nhập + Nguyên nhân chênh lệch: Do bình quân theo đầu người/tháng các vùng có sự khác nhau về giữa các vùng qua các năm). phát triển kinh tế và số dân. - Gợi ý: + So sánh các chỉ số theo hàng ngang để biết sự thay đổi mức nhập bình đầu thu quân người/tháng của từng vùng qua các năm, cần tính tốc độ tăng để biết sự khác nhau về tốc độ tăng. + So sánh các chỉ số theo hàng dọc để tìm sự khác nhau về mức thu nhập bình quân theo đầu người/ tháng giữa các vùng cao
  6. nhất và thấp nhất chênh nhau bao nhiêu lần. + Tìm nguyên nhân sự chênh lệch về mức thu nhập bình quân đầu người/ tháng giữa các vùng. Bước 2: - HS trinh bày kết quả, GV giúp HS chuẩn kiến thức. IV. Đánh giá: Căn cứ vào bảng 19 SGK Địa lí 12, chọn các ý đúng trong các câu sau: Câu 1: Năm 1999 những vùng nào có thu nhập bình quân cao hơn thu nhập bình quân của cả nước? A. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên. B. Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ. C. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. D. Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Hồng. Câu 2: Thứ tự từ cao xuống thấp của ba vùng có thu nhập bình quân cao nhất của năm 1999 là:
  7. A. Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. B. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên. C. Tây nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ. D. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Câu 3: Vùng luôn có vị trí số 1 về thu nhập bình quân đầu người là: A. Đồng bằng sông Hồng C. Đông Nam Bộ. B. Đồng bằng sông Cửu Long D. Duyên hải Nam Trung Bộ. Câu 4: Từ năm 1999 đến năm 2004 , vùng nào có thu nhập bình quân đầu người giảm sau đó lại tăng? A. Đông Bắc C. Tây Nguyên. B. Tây Bắc D. Đồng bằng sông Cửu Long. Câu 5: Từ năm 1999 đến năm 2004, vùng nào có tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người cao nhất? A. Đông Bắc C. Duyên hải Nam Trung Bộ. B. Đồng bằng sông Hồng D. Đông Nam Bộ. V. Hoạt động nối tiếp: Hoàn thiện biểu đồ nếu vẽ chưa song.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản