Giáo án Địa lý 12 bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
173
lượt xem
13
download

Giáo án Địa lý 12 bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập bao gồm các giáo án được thiết kế chi tiết môn Địa lý 12 bài Chuyển dịch cơ cấu kinh tế dành cho quý thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Địa lý 12 bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

  1. ĐỊA LÝ 12 Bài 20: CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ I. Mục tiêu Qua bài học này, HS cần phải: 1. Kiến thức - Hiểu được sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. - Trình bày được các thay đổi trong cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ kinh tế ở nước ta trong thời kì đổi mới. 2. Kỹ năng - Phân tích các biểu đồ, bảng số liệu. - Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế. II. Chuẩn bị hoạt động - GV: Chuẩn bị biểu đồ cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế nước ta - Bản đồ kinh tế chung Việt Nam (nếu có) - Atlat địa lí Việt Nam III. Tiến trình hoạt động 1. Kiểm tra bài cũ (5’) - GV: Kiểm tra việc hoàn thành bài thực hành của HS 2. Vào bài “ Trong những thập niên gần đây, cơ cấu kinh tế nước ta đã có sự chuyển dịch, sự chuyển dịch đó ra sao?. Có phù hợp với quy luật phát triển không?. Chúng ta đi vào làm rõ các câu hỏi trên trong bài học này”. 3. Hoạt động nhận thức bài mới Tg Hoạt động của GV & HS Kết quả hoạt động 18’ * Hoạt động 1 1. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế => GV: Tiến hành cho lớp Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP ở nước ta đang nghiên cứu độc lập, chứng minh có sự chuyển dịch giữa các khu vực kinh tế và làm rõ sự chuyển dịch cơ cấu nội bộ các khu vực, các ngành kinh tế. kinh tế giữa các khu vực kinh * Chuyển dịch giữa các khu vực kinh tế: tế. - Tăng dần tỉ trọng của khu vực II và giảm dần tỉ - HS: Quan sát biểu đồ, xem xét trọng trong khu vực I, khu vực III tỉ trọng khá
  2. ĐỊA LÝ 12 thông tin và trình bày. cao nhưng chưa ổn định. - GV: Vì sao việc chuyển dịch Đây là sự chuyển dịch phù hợp với yêu cầu cơ cấu ngành kinh tế theo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH – hướng CNH – HĐH là một HĐH trong điều kiện nước ta hiện nay. Tuy trong những vấn đề, việc làm nhiên quá trình chuyển dịch vẫn còn chậm. cần thiết của nước ta?. => Cần thiết, vì: - HS: Tiến hành thảo luận - Phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và nhóm…. thời đại. - Một số HS đại diện trình - Phát huy có hiệu quả kinh tế các nguồn lực, thế bày…. mạnh kinh tế nhà nước ta. - GV: Nhận xét, đánh giá, bổ - Nâng cao trình độ sản xuất các ngành kinh tế, sung và lí giải…. đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, tạo đà cho sự phát triển kinh tế ngành. - Tạo nên sự phát triển nhanh chóng về cơ cấu dịch vụ sản xuất, xây dựng và xã hội. * Chuyển dịch trong nội bộ của khu vực, ngành: - Trong khu vực I: + Có xu hướng giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp tăng dần tỉ trọng ngành thủy sản: ngành 1990 2005 Kết quả Nông nghiệp 83,4 % 71,5 % 11.9% => GV: Cho lớp tiến hành làm Thủy sản 8,7 % 24,8 % 16.1% rõ sự chuyển dịch cơ cấu ngành + Trong ngành nông nghiệp: giảm tỉ trọng trồng kinh tế trong nội bộ các khu trọt, tăng tỉ trong chăn nuôi. vực, ngành kinh tế cụ thể. - Khu vực II: (Nhằm đa dạng hóa SP và nâng - HS Làm rõ: cao sức cạnh tranh) + Nội bộ các khu vực có sự + Tăng tỉ trọng CN chế biến và giảm tỉ trọng CN
  3. ĐỊA LÝ 12 chuyển dịch như thế nào?. khai thác. + Trong từng ngành như: Nông + Tăng tỉ trọng các sản phẩm cao cấp, giảm tỉ nghiệp, công nghiệp, chuyển trọng các loại sản phẩm chất lượng thấp và trung dịch cụ thể ra sao?. bình. + Vì sao lại có sự chuyển dịch - Khu vực III: đó?. + Gia tăng các dịch vu xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế và phát triển đô thị. + Xuất hiện nhiều loại hình dịch vụ mới: Viễn thong, tin học, tư vấn đầu tư… * Hoạt động 2 2. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế -GV: Tiến hành cho HS thông - Trong cơ cấu GDP giữa các thành phần kinh tế 10’ qua bảng số liệu 20.2. Làm rõ có sự chuyển biến tích cực, phù hợp với đường chuyển dịch cơ cấu thành phần lối phát triển kinh tế nước ta trong giai đoạn kinh tế. hiện nay - HS Phải làm rõ: - Kinh tế nhà nước, kinh tế ngoài nhà nước (Kinh tế tư nhân tăng, kinh tế tập thể, cá thể + Thành phần kinh tế nào tăng, giảm) giảm tỉ trọng GDP nhưng kinh tế có vốn giảm, thành phần kinh tế nào đầu tư nước ngoài có chiều hướng tăng lên. Tuy chiếm GDP lớn nhất, thành nhiên kinh tế nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo. phần kinh tế nào đóng vai trò chủ đạo… 3. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế + Vì sao có sự tăng giảm cơ cấu - Hình thành và phát triển: thành phần kinh tế như trên?. + Các vùng kinh tế động lực. * Hoạt động 3 + Vùng chuyên canh - GV: + Các khu CN, trung tâm CN, khu chế xuất có 7’ quy mô. + Cần cho HS nêu lên được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo - Việc phát huy thế mạnh, tăng cường hội nhập lãnh thổ (các lãnh thổ kinh tế => chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân hóa các mới). vùng kinh tế trong nước. VD: ĐN Bộ sản xuất + Lí giải vì sao có sự chuyển CN chiếm 55,6 % GTSL công nghiệp cả nước dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh
  4. ĐỊA LÝ 12 thổ như trên. (2005) nhưng ĐBSCL chiếm 40,7 % giá trị nông - lâm - ngư nghiệp cả nước. - HS: - Cả nước hình thành các vùng kinh tế trọng + Tiến hành đọc SGK. điểm phía Bắc, miền Trung và phía Nam. + Trình bày…. + Lí giải các vấn đề GV yêu cầu. 4. Hoạt động tiếp theo (5’) a. Củng cố: - Vì sao cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa?. - Nêu những thay đổi trong cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ kinh tế ở nước ta trong thời kì đổi mới. b. Dặn dò: Làm bài tập 1,2 trang 86.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản