intTypePromotion=3

Giáo án Hình học 12 – Bài 2: Mặt cầu

Chia sẻ: Duong Ngat | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:9

0
2
lượt xem
0
download

Giáo án Hình học 12 – Bài 2: Mặt cầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Hình học 12 – Bài 2: Mặt cầu giúp học sinh nắm được khái niệm mặt cầu, tâm mặt cầu, bán kính mặt cầu, đường kính của mặt cầu, giao của mặt cầu với mặt phẳng, công thức diện tích khối cầu và diện tích mặt cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hình học 12 – Bài 2: Mặt cầu

  1. Người soạn: Dương Thị Ngát Ngày soạn: 01/06/2020 Ngày giảng:…/…/….  Tiết: 18 BÀI 2: MẶT CẦU (Số tiết: 3 ­ 18+19+20) I. Mục tiêu Sau khi học xong bài học, học sinh sẽ 1. Về kiến thức  ­ Nêu được khái niệm mặt cầu.  ­ Nêu được khái niệm tâm mặt cầu.  ­ Nêu được khái niệm bán kính mặt cầu.   ­ Nêu được khái niệm đường kính của mặt cầu.  ­ Nêu được khái niệm giao của mặt cầu với mặt phẳng.  ­ Nêu được công thức diện tích khối cầu và diện tích mặt cầu. 2. Về kỹ năng  ­ Nhận biết được khái niệm mặt cầu.  ­ Vẽ thành thạo mặt cầu.  ­ Biết xác định tâm và bán kính của đường tròn giao tuyến của mặt cầu và mặt   phẳng.  ­ Biết tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.  3. Về thái độ  ­ Tích cực chủ động xây dựng bài.  ­ Linh hoạt, sáng tạo trong quá trình tiếp cận kiến thức mới.  ­ Hình thành tư  duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình vận   dụng kiến thức để giải toán. 1
  2.  ­ Cẩn thận chính xác trong lập luận , tính toán và trong vẽ hình. 4. Các phẩm chất, năng lực được hình thành a. Phẩm chất, năng lực chung  ­ Năng lực thu nhận và  xử lý thông tin.  ­ Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề. b. Năng lực đặc thù  ­ Năng lực tư duy.  ­ Năng lực vận dụng.  ­ Năng lực tính toán.  II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Chuẩn bị của giáo viên: Ngoài giáo án, phấn, bảng còn có:  ­ Đồ dùng dạy học: Thước kẻ, compa,...  ­ Học liệu: Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, slide trình chiếu. 2. Chuẩn bị của HS: Ngoài đồ dùng học tập như SGK, bút,... còn có:  ­ Kiến thức cũ về khái niệm khối đa diện.  ­ Giấy trong và bút trong khi trình bày kết qủa hoạt động.  ­ Thước kẻ, compa, bút chì. III. Phương pháp dạy học  Vận dụng linh hoạt các PPDH nhằm giúp HS chủ  động, tích cực trong  phát hiện, chiếm lĩnh tri thức, như: trình diễn, thuyết trình, giảng giải, gợi mở  vấn đáp, nêu vấn đề,... Trong đó phương pháp chính được sử dụng là:  + Phương pháp thuyết trình – minh họa.  + Phương pháp vấn đáp.  + Phương pháp gợi mở và nêu vấn đề. IV. Tiến trình bài học 1. Ổn định tổ chức (3 phút) KT sĩ số, KT sự  chuẩn bị  của HS cho bài học (sách, vở, dụng cụ, tâm  thế…) 2
  3. 2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)  ­ Câu hỏi 1: Nhắc lại các khái niệm hình nón, khối nón, hình trụ, khối trụ.  ­ Câu hỏi 2: Nhắc lại công thức tính diện tích xung quanh hình nón tròn xoay,  thể  tích khối nón tròn xoay,  công thức tính diện tích xung quanh hình trụ  tròn  xoay, thể tích khối trụ tròn xoay. 3. Bài mới A. KHỞI ĐỘNG  HOẠT ĐỘNG 1: DẪN DẮT VÀO BÀI MỚI B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG 2: MẶT CẦU VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN  MẶT CẦU  (15 phút) Mục tiêu:   ­ Nêu được khái niệm mặt cầu. ­  Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng ­ Trình chiếu H1.   Chỉ   ra   một   số   đồ  Đ1.  Quan sát, suy nghĩ  I.   MẶT   CẦU   VÀ   CÁC  vật có dạng mặt cầu ? và trình bày. KHÁI   NIỆM   LIÊN   QUAN  Bề  mặt quả  bóng bàn,  ĐẾN MẶT CẦU. viên bi, mô hình quả địa  1. Mặt cầu cầu… ­ Tập hợp những điểm M  H2. Tương tự như định  Đ2. Học sinh thảo luận  trong   không   gian   cách  nghĩa   đường   tròn,   hãy  và trình bày. điểm   O   cố   định   một  phát   biểu   định   nghĩa  khoảng  không   đổi   bằng  r  mặt cầu? (r   >   0)   được   gọi   là  mặt  cầu  tâm O bán kính r. Kí  3
  4. hiệu S(O; r). + Dây cung + Đường kính ­   Một   mặt   cầu   được   xác  định   nếu   biết   tâm   và   bán  kính của nó. H1.  Nhắc  lại   cách   xét  Đ1. Suy nghĩ và đưa ra  2.   Điểm   nằm   trong   và  VTTĐ giữa 1 điểm với  câu trả lời. nằm   ngoài   mặt   cầu.  1   đường   tròn?   Từ   đó  Khối cầu nêu   cách   xét   VTTĐ  ­   Cho   S(O;   r)   và   điểm   A  giữa 1  điểm và 1 mặt  bất kì. cầu? + OA = r   A nằm trên (S) + OA  r     A  nằm ngoài  (S) ­ Tập hợp các điểm thuộc    GV đưa ra khái niệm  S(O; r) cùng với các điểm  khối cầu. nằm trong mặt cầu đó đgl  khối   cầu  hoặc  hình   cầu  tâm O bán kính r.  GV cho HS tự vẽ mặt    HS thực hành vẽ  mặt  3. Biểu diễn mặt cầu cầu, từ  đó rút ra nhận  cầu. Nhận xét: Hình biểu diễn  xét   về   cách   biểu   diễn  của   mặt   cầu   qua   phép  mặt cầu. chiếu   vuông   góc   là   một  4
  5. hình tròn. ­   Vẽ   một   đường   tròn   có  tâm và bán kính là tâm và  bán kính của mặt cầu. ­   Vẽ   thêm   một   vài   kinh  tuyến,   vĩ   tuyến   của   mặt  cầu đó. H1. Nhắc lại khái niệm  Đ1.  HS   thảo   luận   và  4.  Đường kinh tuyến và  kinh tuyến, vĩ tuyến mà  đưa ra câu trả lời. vĩ tuyến của mặt cầu em   đã   học?   Vẽ   hình  ­ Mặt cầu là mặt tròn xoay  minh họa? được   tạo   bởi   một   nửa  đường   tròn   quay   quanh  trục chứa nửa đường kính  của đường tròn đó ­ Giao tuyến của mặt cầu  với các nửa mặt phẳng có  bờ   là   trục   của   mặt   cầu  được   gọi   là  kinh   tuyến  của mặt cầu. ­ Giao tuyến (nếu có) của  mặt cầu với các mp vuông  góc với trục đgl  vĩ tuyến  của mặt cầu. ­   Hai   giao   điểm   của   mặt  cầu với trục được goại là  hai cực. 5
  6. HOẠT ĐỘNG 3. GIAO ĐIỂM CỦA MẶT CẦU VÀ MẶT PHẲNG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng ­ Trình chiếu H1.  Nêu   ra   các   trường  Đ1.  HS tìm hiểu và đưa  II.   GIAO   CỦA   MẶT  hợp giao của mặt cầu và  ra câu trả lời. CẦU VÀ MẶT PHẲNG mặt phẳng? Cho mặt cầu S(O; r) và  mp (P). Đặt h = d(O, (P)). •   h   >   r       (P)   và   (S)  không có điểm chung. • h = r       (P)  tiếp xúc  với (S). • h 
  7. đường   tròn   giao   tuyến  của mặt cầu S(O; r)  và  mp (P) biết khoảng cách  từ O đến (P) bằng  . VD2: Cho mặt cầu S(O;  r),   hai   mặt   phẳng   (P),  (Q) có khoảng cách đến  O lần lượt bằng a và b  với 0 
  8. Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng ­  Trình  chiếu 4. Củng cố toàn bài    ­ Hoạt động ngôn ngữ: yêu cầu HS nhắc lại những nội dung chính đã học.    ­ Củng cố khắc sâu qua câu hỏi, bài tập (tương thích mức độ đặt ra trong mục  tiêu). 5. Hướng dẫn học bài ở nhà và ra bài tập về nhà     ­ Hướng dẫn cách học, tự học bài. Nhắc nhở những HS chưa đạt yêu cầu bài   học cách khắc phục, vươn lên.     ­ Ra bài tập về nhà. Hướng dẫn cách vận dụng tri thức được học để giải các  bài tập vận dụng. 6. Phụ lục      a. Phiếu học tập: Phiếu học tập 1: Bài tập 1.  ..... Phiếu học tập 2: Bài tập 2.  ...... Phiếu học tập 3:  Mỗi bài tập dưới đây đều có 4 phương án lựa chọn là A, B, C và D, trong   đó chỉ  có một phương án đúng. Hãy chỉ  ra phương án mà em chọ  là đúng  tương ứng với mỗi bài. Bài tập 1: ..... A);                         B);                             C) ;                                D)  Bài tập 2: ...... A)  ;                       B) ;                             C) ;                                D)  8
  9. a. Bảng phụ: ….. 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản