Giáo án Hoá 9 - THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
104
lượt xem
5
download

Giáo án Hoá 9 - THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1) Kiến thức  Hs củng cố các kiến thức đã học bằng thực nghiệm 2) Kĩ năng:  Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, khả năng quan sát, suy đoán. B: CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: Gv: Chuẩn bị cho Hs làm thí nghiệm theo nhóm. Mỗi nhóm một bộ thí nghiệm gôìm:  Hoá chất: Dung dịch NaOH, dung dịch FeCl3, Dung dịch CuSO4, dung dịch HCl, Dung dịch BaCl2, dung dịch Na2SO4, dung dịch H2SO4, đinh sắt (hoặc dây nhôm)  Dụng cụ: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ôïng hút. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hoá 9 - THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI

  1. THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI A: MỤC TIÊU: 1) Kiến thức  Hs củng cố các kiến thức đã học bằng thực nghiệm 2) Kĩ năng:  Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, khả năng quan sát, suy đoán. B: CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: Gv: Chuẩn bị cho Hs làm thí nghiệm theo nhóm. Mỗi nhóm một bộ thí nghiệm gôìm:  Hoá chất: Dung dịch NaOH, dung dịch FeCl3, Dung dịch CuSO4, dung dịch HCl, Dung dịch BaCl2, dung dịch Na2SO4, dung dịch H2SO4, đinh sắt (hoặc dây nhôm)  Dụng cụ: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ôïng hút. C. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Hoạt động 1: KIỂM TRA TÌNH HÌNH CHUẨN BỊ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM- HS(10phút)
  2. Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs Gv: Kiểm tra tìnhhình chuẩ bị hoá Hs; Kiểm ta hoá chất, dụng cụ trong chất, dụng cụ của phòng thí nghiệm bô thí nghiệm thực hành của mình. có đầy đủ không. Gv: Nêu mục tiêu của buổi thực hành . Những điểmcần lưu ý trong Hs1: Viết lên bảng những tính chất buổi thực hành hoá học cuả bazơ. Gv: Kiểm tra lí thuyết có liên quan Hs2: Viết lên bảng những tính chất đên nội dung buổi thực hành. hoá học của muối. -" Nêu tính chất hoá học của bazơ?" " Nêu tính chất hoá học của muôïi?" Hoạt động 2: I.TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM (25phút) 1.Tính chất hoá học của bazơ Gv: Hướng dẫn Hs làm thí nghiệm. Hs: Làm thí nghiệm theo nhóm. Thí nghiệm 1 : Nhỏ vài giọt dung
  3. dịch NaOH vào ống nghiệm có chứa 1 ml dunh dịch FeCl3 lắc nhẹ ống nghiệm. Quan sát hiện tượng Thí nghiệm2: Đồng (II) hiđroxit tác dụng với axit. Cho một ít Cu(OH)2 vào đáy ống nghiệm, nhỏ vài giọt dung dịch HCl lắc đều.Quan sát hiện tượng. Hs: Nêu hiện tượng, viết phương Gv: Gọi Hs nêu: trình phản ứng giat thích và nêu kết - Hiện tượng quan sát được. luận. - Giải thích hiện tượng - Viết phương trình hoá học. - Kết luận về tính chất hoá học của bazơ. 2. Tính chất hoá học của muối. Gv: Hướng dẫn Hs làm thí nghiệm. Thí nghiệm3: Đồng (II) sunfat tác Hs: Làm thí nghiệm theo nhóm. dụng với kim loại Ngâm một đinh sắt nhỏ, sạch trong
  4. ống nghiệm chứa 1ml dung dịch CuSO4. quan sát hiện tượng. Thí nghiệm 4: Bari clorua tác dụng với nước: Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm có chứa 1ml dung dịch Na2SO4  quan sát. Thí nghiệm 5: Bari clorua tác dụng Hs: Nêu hiện tượng: với axit: - Viết phương trình phản ứng. Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl2 vào - Giải thích hiện tượng. ống nghiệm có chứa 1ml dung dịch - Kết luận về tính chất hoá học H2SO4 loãng, quan sát. của muối. Gv: Yêu cầu các nhóm hs nêu hiện tượng - Viết phương trìng phản ứng. - Giải thích hiện tượng. - Kết luận về tính chất hoá học của muối.
  5. Hoạt động 3. II. VIẾT BẢNG TƯỜNG TRÌNH (10 phút) Gv: Nhận xét buổi thực hành. Cho Hs: Kê lại bàn ghế, rửa dụng cụ Hs kê lại bàn ghế - rửa dụng cụ Gv: Yêu cầu Hs viết bảng tường Hs: Viết bảng tường tình (theo mẫu) trình ( theo mẫu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản